RANDOM

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 11 Trường THPT B Bình Lục năm 2017 có đáp án chi tiết

Tải về

Đề thi học kỳ 1 môn Toán lớp 11 năm 2017 sau đây gồm phần trắc nghiệm và tự luận có đáp án chi tiết sẽ giúp các em học sinh có thêm tài liệu tham khảo chuẩn bị thật tốt cho bài thi học kỳ 1 sắp tới.

 
 
YOMEDIA

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

HÀ NAM

TRƯỜNG THPT B BÌNH LỤC

 

Đề thi gồm 02 trang

ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ 1

Môn toán 11. Năm học 2017 – 2018

Thời gian làm bài: 90 phút;

(12 câu trắc nghiệm và 4 câu tự luận)

 

 

Mã đề thi 111

     

(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)

Họ, tên thí sinh:..................................................................... Số báo danh: .............................

Thí sinh ghi mã đề vào tờ giấy thi trước khi làm bài.

PHẦN TRẮC NGHIỆM (3,0 điểm).

Câu 1: Cấp số nhân \(({u_n})\) có \({u_1} = 3,\,q = 2\).Tìm \({u_2}\).

A. 6                                  B. 5                                C. -6                             D. 1

Câu 2: Tìm tập giá trị của hàm số \(y = \sin x\).

A.  \(\left[ {0;1} \right].\)                         B. \(\left( { - 1;1} \right).\)                         C. \(\left[ { - 1;1} \right].\)                         D. R

Câu 3: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho vectơ \(\overrightarrow v  = \left( {1;2} \right)\) và điểm \(M\left( {3; - 1} \right)\). Tìm tọa độ của điểm M' là ảnh của của điểm M qua phép tịnh tiến theo véctơ   \(\overrightarrow v \).

A.\(M' = \left( {2;1} \right).\)                 B.  \(M' = \left( {2; - 3} \right).\)             C.\(M' = \left( {5;0} \right).\)                 D. \(M' = \left( {4;1} \right).\)

Câu 4: Một nhóm học tập có 5 bạn A, B, C, D, E. Tìm số cách phân công một bạn quét lớp, một bạn lau bảng và một bạn sắp bàn ghế (mỗi bạn chỉ làm nhiều nhất một công việc).

A. \(C_5^3.\)                               B.\(P_5^3.\)                               C.\(A_5^3.\)                               D. \(A_3^5.\)

Câu 5: Cấp số cộng \(({u_n})\) có \({u_6} = 12,\,{u_{10}} = 24\) . Tìm số hạng đầu \({u_1}\).

A.  3                               B. 2                                C. 5                                D. -3

Câu 6: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình bình hành. Tìm giao tuyến của hai mp(SAD) và (SBC).

A. SA.

B. Đường thẳng qua điểm S và song song với AD, BC.

C. Đường thẳng qua điểm S và song song với AB, CD.

D. SO với O là giao điểm của AC và BD.

Câu 7: Biến đổi phương trình \(\sqrt 3 \sin x - c{\rm{os}}x = 1\) về phương trình \(\sin \left( {x - \frac{{a\pi }}{b}} \right) = \sin \frac{{c\pi }}{d}\), với \(a,\,b,\,c,\,d\) là các số nguyên dương và các phân số \(\frac{a}{b},\,\frac{c}{d}\)  tối giản. Tìm \(S = a + b + c + d\).

A. 6                                  B.  10                             C. 14                              D. 7

Câu 8: Tìm số hạng thứ 8 của khai triển nhị thức \({\left( {2x - 1} \right)^{11}}\).

A. \( - 1320{x^4}.\)                     B. \(5280{x^4}.\)                       C.\(1320{x^4}.\)                       D. \( - 5280{x^4}.\)

Câu 9: Gieo một con súc sắc cân đối đồng chất hai lần. Tính xác suất của biến cố “tổng số chấm xuất hiện của hai lần gieo là 11”.

A.   \(\frac{1}{6}.\)                             B. \(\frac{1}{{18}}.\)                               C.\(\frac{1}{{36}}.\)                              D. \(\frac{1}{{12}}.\)

----Để xem tiếp nội dung vui lòng xem online hoặc tải về----

Trên đây là phần trích dẫn đề thi học kỳ 1 môn Toán lớp 11. Để xem chi tiết nội dung đề thi, quý thầy cô cùng các em học sinh có thể chọn chức năng xem trực tuyến hoặc tài về máy. Ngoài ra, quý thầy cô và các em học sinh có thể tham khảo thêm một số đề thi khác tại website Hoc247.net

 

 

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 4_1603079338.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/de-kiem-tra/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-10-19 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-10-31 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)