ADMICRO

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 11 năm 2017 có đáp án- Trường THPT Hưng Nhân

Tải về

Đề thi học kỳ 1 môn Toán lớp 11 năm 2017 sau đây gồm 50 câu trắc nghiệm có đáp án sẽ giúp các em học sinh có thêm tài liệu tham khảo chuẩn bị thật tốt cho bài thi giữa học kỳ 1 sắp tới.

 
 
YOMEDIA

SỞ GD & ĐT THÁI BÌNH

TRƯỜNG THPT HƯNG NHÂN

 

ĐỀ THI HẾT HỌC KỲ I

Năm học 2017-2018

Môn Toán 11

Thời gian làm bài: 90 phút;

(50 câu trắc nghiệm)

 

 

Mã đề thi 132

     

(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)

Họ, tên thí sinh:..................................................................................................................................

 

Câu 1: Cho hình chóp S.ABCD đáy là hình thang cân với cạnh bên BC = 2, hai đáy AB = 6, CD = 4. Mặt phẳng (P) song song với (ABCD) và cắt cạnh SA tại M sao cho SA = 3SM. Diện tích thiết diện của (P) và hình chóp S.ABCD là:

A. 2                                  B. \(\frac{{2\sqrt 3 }}{3}\)                            C. \(\frac{{5\sqrt 3 }}{9}\)                             D. \(\frac{{7\sqrt 3 }}{9}\)

Câu 2: Giá trị nhỏ nhất của hàm số \(y = 1 + 2\sin x\) là :

A. -1                                B. 3                                  C. 1                                  D. 2

Câu 3: Phương trình \(\frac{{\sin 5x}}{{{\mathop{\rm s}\nolimits} {\rm{inx}}}} = 2\cos x\) có bao nhiêu nghiệm thuộc khoảng \((0;\pi )\)?

A. 2                                  B. 4                                  C. 6                                  D. 3

Câu 4: Rút gọn biểu thức \(A = c{\rm{os(}}\frac{\pi }{2} + x) + c{\rm{os(2}}\pi {\rm{ - x) + cos(3}}\pi {\rm{ + x)}}\) ta được kết quả nào sau đây:

A. – cosx                         B. sinx                             C. –sinx                           D. cosx

Câu 5: Dãy số \(({u_n})\) được xác định bởi : \({u_1} = 1,{u_n} = {u_{n - 1}} + 3\). Tìm số hạng tổng quát của dãy số.

A. un = 3n + 1                 B. un = n + 3                   C. un = 3n – 2                 D. un = 3n – 1

Câu 6: Trong 1 lớp có 12 bạn nam và 18 bạn nữ. Có bao nhiêu cách chọn 1 bạn làm lớp trưởng ?

A. 12                                B. 216                              C. 18                                D. 30

Câu 7: Cho hình chóp S.ABC. Gọi G là trọng tâm tam giác ABC. Một mặt phẳng (P) cắt các tia SA, SB, SC, SG theo thứ tự tại A’, B’, C’, G’. Tính \(\left( {\frac{{SA}}{{SA'}} + \frac{{SB}}{{SB'}} + \frac{{SC}}{{SC'}}} \right).\frac{{SG'}}{{SG}}\) được kết quả là:

A. 4                                  B.   \(\frac{3}{2}\)                               C. 3                                  D. \(\frac{4}{3}\)

Câu 8: Cho tứ diện ABCD. Gọi M là một điểm nằm trong tam giác ABC, (P) là mặt phẳng đi qua M và song song với các đường thẳng AB, CD. Thiết diện của mặt phẳng (P) với tứ diện ABCD là hình gì?

A. Hình bình hành           B. Hình vuông                 C. Hình thang                  D. Hình tứ diện

Câu 9: Trong không gian, cho các đường thẳng a, b và các mặt phẳng (P), (Q). Tìm mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau:

A. Nếu (P) // (Q) và a \( \subset \) (P) thì a // (Q).                 B. Nếu a // (P) và b // (Q) thì a // b

C. Nếu a // b và a \( \subset \) (P), b \( \subset \) (Q) thì (P) // (Q)      D. Nếu (P) // (Q) và a \( \subset \) (P), b \( \subset \) (Q) thì a // b

Câu 10: Một cấp số cộng có số hạng đầu và số hạng thứ 15 lần lượt là 1 và 43. Công sai của cấp số cộng đó bằng bao nhiêu?

A. 5                                  B. 7                                  C. 3                                  D. 9

Câu 11: Cho hai đường thẳng chéo nhau a và b. Có bao nhiêu mặt phẳng chứa a và song song với b?

A. Vô số                          B. 1                                  C. 2                                  D. 0

----Để xem tiếp nội dung vui lòng xem online hoặc tải về----

Trên đây là phần trích dẫn đề thi hoc kỳ 1 môn Toán lớp 11. Để xem chi tiết nội dung đề thi, quý thầy cô cùng các em học sinh có thể chọn chức năng xem trực tuyến hoặc tài về máy. Ngoài ra, quý thầy cô và các em học sinh có thể tham khảo thêm Đề kiểm tra học kỳ 1 môn Toán 11 có đáp án chi tiết Trường THPT Đông Hiếu 

 

 

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 4_1603079338.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/de-kiem-tra/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-10-19 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-10-31 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)