ADMICRO

Đề thi học kì 1 môn Toán 11 năm 2017 có đáp án chi tiết - Trường THPT Đông Hiếu

Tải về

Đề thi học kỳ 1 môn Toán lớp 11 năm 2017 sau đây gồm trắc nghiệm và tự luận có đáp án chi tiết sẽ giúp các em học sinh có thêm tài liệu tham khảo chuẩn bị thật tốt cho bài thi giữa học kỳ 1 sắp tới.

 
 
YOMEDIA

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGHỆ AN

TRƯỜNG THPT ĐÔNG HIẾU

 

ĐỀ THI HỌC KỲ I

MÔN TOÁN KHỐI 11

NĂM HỌC: 2017 – 2018

Thời gian làm bài: 90 phút;

 

 

Mã đề thi 005

     

A. TRẮC NGHIỆM

Câu 1: Phương trình lượng giác : \(\sqrt 3 .\,\tan \,x + 3 = 0\) có nghiệm là :

A. \({\rm{x}} =  - \frac{\pi }{3} + k2\pi \)             B.\({\rm{x}} = \frac{\pi }{3} + k\pi \)                  C.\({\rm{x}} = \frac{\pi }{6} + k\pi \)                  D. \({\rm{x}} =  - \frac{\pi }{3} + k\pi \)

Câu 2: Điều kiện để phương trình \(m.\sin x - 3\cos x = 5\) có nghiệm là :

A. \(m \ge 4\)                           B. \(\left[ \begin{array}{l}
m \le  - 4\\
m \ge 4
\end{array} \right.\)                       C.   \(m \ge \sqrt {34} \)                    D. \( - 4 \le m \le 4\)

Câu 3: Cho hai đường thẳng phân biệt cùng nằm trong một mặt phẳng. Có bao nhiêu vị trí tương đối giữa hai đường thẳng đó?

A. 1                                  B. 2                                  C. 4                                  D. 3

Câu 4: \(A_n^3 = 24\) thì n có giá trị là:

A. 2                                  B. 3                                  C. 5                                  D. 4

Câu 5: Cho 10 điểm, không có 3 điểm nào thẳng hàng. Có bao nhiêu đường thẳng khác nhau tạo nên từ 2 trong 10 điểm trên:

A. 90                                B. 20                                C. 45                                D. 30

Câu 6: Từ các chữ số 1, 5, 6, 7 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên có 4 chữ số khác nhau ?

A. 20                                B. 14                                C. 24                                D. 36

Câu 7: Cho dãy số \(\left( {{u_n}} \right)\) với  \(\left\{ \begin{array}{l}
{u_1} = \frac{1}{2}\\
{u_n} = \frac{1}{{2 - {u_{n - 1}}}}
\end{array} \right.\), với n=1, 2, 3…. Giá trị của u4 bằng

A. \(\frac{3}{4}\)                                 B.\(\frac{4}{5}\)                                 C.   \(\frac{5}{6}\)                              D. \(\frac{6}{7}\)

Câu 8: Phương trình: \(\cos x - m = 0\) vô nghiệm khi m là:

A. \(\left[ \begin{array}{l}
m <  - 1\\
m > 1
\end{array} \right.\)                       B. m > 1                            C.   \( - 1 \le m \le 1\)                 D. m < -1

Câu 9: Giá trị nhỏ nhất và giá trị lớn nhất của hàm số \(y = 3\sin 2x - 5\) lần lượt là:

A. -8 và -2                   B. 2 và 8                     C.-5 và 2                       D. -5 và 3

Câu 10: Số hoán vị \({P_n} = 720\) thì n có giá trị là:

A. 5                                  B. 6                                  C. 4                                  D. 3

Câu 11: Điều kiện xác định của hàm số \(y = \frac{{1 - \sin x}}{{\cos x}}\) là

A. \(x \ne \frac{\pi }{2} + k\pi \)                  B.\(x \ne \frac{\pi }{2} + k2\pi \)                C.     \(x \ne k\pi \)                     D. \(x \ne  - \frac{\pi }{2} + k2\pi \)

Câu 12: Phương trình lượng giác: \({\cos ^2}\,x + 2\cos x - 3 = 0\) có nghiệm là:

A. \({\rm{x}} = \frac{\pi }{2} + k2\pi \)                B. Vô nghiệm                  C. \({\rm{x}} = k2\pi \)                      D. \({\rm{x}} = 0\)

----Để xem tiếp nội dung vui lòng xem online hoặc tải về----

Trên đây là phần trích dẫn đề thi hoc kỳ 1 môn Toán lớp 11. Để xem chi tiết nội dung đề thi, quý thầy cô cùng các em học sinh có thể chọn chức năng xem trực tuyến hoặc tài về máy. Ngoài ra, quý thầy cô và các em học sinh có thể tham khảo thêm đề kiểm tra học kỳ 1 môn Toán 11 có đáp án Trường THPT Hưng Nhân 

 

 

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 4_1603079338.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/de-kiem-tra/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-10-19 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-10-31 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)