ON
YOMEDIA

Đề thi HK2 môn GDCD lớp 11 THPT Duy Tiên A - Hà Nam

Tải về
VIDEO

HỌC247 giới thiệu đến các em nội dung đề thi học kì 2 môn GDCD lớp 11 nhằm giúp các em có thêm nguồn tư liệu tham khảo cho việc ôn thi và chuẩn bị kiến thức cho kì thi tới.

 
 
YOMEDIA

SỞ GD-ĐT HÀ NAM

TRƯỜNG THPT DUY TIÊN A

ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG CUỐI NĂM

MÔN: GDCD LỚP 11

Thời gian làm bài: 50 phút

I. Phần trắc nghiệm (3,0 điểm) Chọn đáp án đúng nhất trong những câu sau đây

Câu 1: Việc ứng dụng những thành tựu khoa học công nghệ mới vào thực tiễn sản xuất và đời sống nằm trong phương hướng nào của chính sách phát triển khoa học và công nghệ?

A. Đổi mới cơ chế quản lý và công nghệ

B. Tạo thị trường cho khoa học và công nghệ

C. Xây dựng tiềm lực khoa học và công nghệ

D. Tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm

Câu 2: Vì sao Đảng và nhân dân ta kiên trì xây dựng đất nước theo con đường xã hội chủ nghĩa?

A. Chỉ có đi lên CNXH, chúng ta mới có quyền tự quyết

B. Chỉ có đi lên CNXH, lòng tự tôn dân tộc mới được thể hiện

C. Chỉ đi lên CNXH, đất nước mới có độc lập tự do, nhân dân mới có ấm no, hạnh phúc

D. Chỉ đi lên CNXH, đất nước mới thực sự có độc lập, tự do; nhân dân mới thực sự có cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Câu 3: Trong tư liệu lao động, yếu tố nào là quan trọng nhất?

  1. Tư liệu sản xuất                                               

B. Kết cấu hạ tầng

C. Hệ thống bình chứa                                         

D. Công cụ lao động

Câu 4: Giá trị của hàng hóa được biểu hiện thông qua:

A. giá trị trao đổi                                                   

B. số lượng và chất lượng hàng hóa

C. lao động xã hội của người sản xuất                 

D. giá trị sử dụng của hàng hóa

 

Câu 5: Quá trình ứng dụng và trang bị những thành tựu KHCN tiên tiến, hiện đại vào sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, quản lý kinh tế xã hội là quá trình nào sau đây?

  1. Hiện đại hóa        B. Công nghiệp hóa           

C. Tự động hóa         D. CNH-HĐH

Câu 6: Để xác định thành phần kinh tế, chúng ta căn cứ vào:

A. Nội dung của từng thành phần kinh tế                 

B. Hình thức sở hữu

C. Vai trò của từng thành phần kinh tế    

D. Biểu hiện của từng thành phần kinh tế

Câu 7: Một trong những nguyên tắc cơ bản để xây dựng nhà nước của dân, do dân, vì dân là:

A. Quyền lực tập trung trong tay Nhà nước    

B. Quyền lực thuộc về nhân dân

C. Nhân dân làm chủ                                       

D. Nhà nước quản lý mọi mặt xã hội

Câu 8: Yếu tố nào sau đây quyết định mọi hoạt động của xã hội?

A. Sự phát triển sản xuất                                 

B. Sản xuất của cải vật chất

C. Đời sống tinh thần                                      

D. Sản xuất kinh tế

Câu 9: Các yếu tố cơ bản của quá trình sản xuất bao gồm:

A. Sức lao động, đối tượng lao động, công cụ lao động

B. Sức lao động, đối tượng lao động, tư liệu lao động

C. Sức lao động, công cụ lao động, tư liệu lao động

D. Sức lao động, kết cấu hạ tầng, tư liệu lao động

Câu 10: Đối với người thợ may, đâu là đối tượng lao động?

A. Máy khâu     B. Kim chỉ     C. Vải       D. Áo quần

..........

Trên đây là đề thi HK2 môn GDCD lớp 11 của trường THPT Duy Tiên A - Hà Nam. Để có thể xem được đầy đủ nội dung đề thi và đáp án chi tiết của tải liệu này các em vui lòng đăng nhập website học247.net chọn Xem online hoặc Tải về. Chúc các em học tốt và luôn đạt kết quả cao trong học tập! 

 

 

 

YOMEDIA
1=>1