YOMEDIA

Đề thi HK1 môn Toán 11 năm học 2019 - 2020 Trường THPT Nguyễn Huệ

Tải về
 
ZUNIA12

Mời quý thầy cô cùng các em học sinh tham khảo tài liệu Đề thi HK1 môn Toán 11 năm học 2019 - 2020 của Trường THPT Nguyễn Huệ. Đề thi gồm 2 phần trắc nghiệm và tự luận hoàn thành trong 90 phút. Hy vọng tài liệu này sẽ giúp ích cho các em trong quá trình ôn tập chuẩn bị cho kì thi sắp tới.

ADSENSE

Sở GD & ĐT THÁI BÌNH

TRƯỜNG THPT NGUYỄN HUỆ

 

ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG CUỐI HỌC KÌ I

NĂM HỌC 2019 - 2020

MÔN: TOÁN 11

Thời gian làm bài: 90 phút;

 

Mã đề thi 209

 

I . PHẦN TRẮC NGHIỆM  (6 điểm)

Câu 1: Cho  cấp số nhân (un), biết: \({u_1} = 3,{u_5} = 48\). Lựa chọn đáp án đúng.

A. \({u_3} =  - 16.\)                     B. \({u_3} =   12.\)                     C. \({u_3} =  16.\)                        D. \({u_3} =  - 12.\)

Câu 2: Cho cấp số cộng (un), biết \({u_1} =  - 5,d = 3\). Số 100 là số hạng thứ bao nhiêu?

A. Số thứ 36                 B. Số thứ 20                  C. Số thứ 35                  D. Số thứ 15

Câu 3: Trong mp với hệ tọa độ Oxy, cho điểm M(- 2;4). Ảnh của điểm M qua phép vị tự tâm O tỉ số k = - 2 là

A. M'(4;- 8).                  B. M'(- 1;2)                   C. M'(1;- 2).                  D. M'(- 4;8)

Câu 4: Cho tứ giác ABCD có AC và BD giao nhau tại O và một điểm S không thuộc mặt phẳng (ABCD). Trên đoạn SC lấy một điểm M không trùng với S và C. Giao điểm của đường thẳng SD với mặt phẳng (ABM) là

A. giao điểm của SD và BK (với \(K = SO \cap AM\)).

B. giao điểm của SD và AM.

C. giao điểm của SD và MK (với \(K = SO \cap AM\)).

D. giao điểm của SD và AB

Câu 5: Giải phương trình \(\cos x =  - \frac{1}{2}\) ta được nghiệm :

A. \(x =  \pm \frac{\pi }{6} + k2\pi \)                                                    B. \(x =  \pm \frac{\pi }{3} + k\pi \)

C. \(x =  \pm \frac{{2\pi }}{3} + k2\pi ,k \in Z\)                                      D. \(x =  \pm \frac{\pi }{6} + k\pi \)

Câu 6: Giải phương trình \(\cos 2x + \cos x + 1 = 0\) ta được nghiệm:

A. \(x = \frac{\pi }{2} + k\pi  \vee x =  \pm \frac{{2\pi }}{3} + k2\pi \)                               B. \(x = \frac{\pi }{2} + k2\pi  \vee x =  \pm \frac{{2\pi }}{3} + k2\pi \)

C. \(x =  \pm \frac{\pi }{2} + k2\pi  \vee x =  \pm \frac{{2\pi }}{3} + k2\pi \)                           D. \(x = \frac{\pi }{2} + k\pi  \vee x =  \pm \frac{\pi }{3} + k2\pi \) \(k \in Z\)

Câu 7: Trong mp Oxy cho \(\overrightarrow v  = (1;2)\) và điểm M(2;5). Ảnh của điểm M qua phép tịnh tiến \(\overrightarrow v \) là:

A. (3;1)                            B. (1;6)                            C. (4;7)                            D. (3;7)

Câu 8: Giải phương trình \(\cos x - \sin x = 1\) ta được nghiệm:

A. \(x = k\pi ;\,\,\,\,k \in Z\)                                                      B. \(x = k2\pi  \vee x =  - \frac{\pi }{2} + k2\pi ;\,k \in Z\)

C. \(x = \frac{\pi }{2} + k2\pi ;\,\,\,\,\,k \in Z\)                                             D. \(x =  - \frac{\pi }{2} + k\pi \) \(k \in Z\)

{-- xem tiếp nội dung Đề thi HK1 môn Toán 11 năm học 2019 - 2020 Trường THPT Nguyễn Huệ​​ ở phần xem online hoặc tải về --}

Trên đây là một phần trích đoạn nội dung Đề thi HK1 môn Toán 11 năm học 2019 - 2020 Trường THPT Nguyễn Huệ. Để xem toàn bộ nội dung và đáp án câu hỏi các em chọn chức năng xem online hoặc đăng nhập vào trang hoc247.net để tải tài liệu về máy tính. 

Hy vọng tài liệu này sẽ giúp các em trong học sinh lớp 11 ôn tập tốt và đạt thành tích cao trong bài thi sắp tới.

 

ZUNIA9

ERROR:connection to 10.20.1.101:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
ERROR:connection to 10.20.1.101:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
OFF