YOMEDIA

Đề thi HK1 môn Toán 11 năm học 2019 - 2020 Trường THPT Lý Thường Kiệt

Tải về
 
UREKA

HOC247 xin giới thiệu đến quý thầy cô cùng các em học sinh tài liệu Đề thi HK1 môn Toán 11 năm học 2019 - 2020 của Trường THPT Lý Thường Kiệt. Đề thi bao gồm 20 câu trắc nghiệm và 5 câu hỏi tự luận với thời gian làm bài là 90 phút. Hy vọng tài liệu sẽ giúp ích cho các em trong quá trình ôn tập chuẩn bị cho bài thi HK1 sắp tới. Mời các em cùng tham khảo.

ADSENSE

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO BÌNH THUẬN

TRƯỜNG THPT LÝ THƯỜNG KIỆT

Mã đề thi: 132

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I

MÔN TOÁN KHỐI 11- Năm học 2019-2020

Thời gian làm bài: 90 phút

(20 câu trắc nghiệm , 5 bài tự luận)

 

 

 

 

 

TRẮC NGHIỆM (4 ĐIỂM)

Câu 1: Số cách sắp xếp 6 người thành một hàng ngang là

A.   6                               B.  720                           C.   120                           D. 1

Câu 2: Cho dãy số (un) xác định bởi \(\left\{ \begin{array}{l}
{u_1} = 1\\
{u_{n + 1}} = {u_n} + 2
\end{array} \right.\). Số 11 là số hạng thứ bao nhiêu trong dãy số ?

A.  6                               B.  7                               C.   5                              D. 8

Câu 3: Một tổ có 5 học sinh nữ và 6 học sinh nam. Hỏi có bao nhiêu cách chọn ngẫu nhiên một học sinh của tổ đó đi trực nhật.

A. 10                             B. 20                             C. 11                              D. 30

Câu 4: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, tìm tọa độ điểm M' là ảnh của điểm M(- 2;3) qua phép tịnh tiến theo vec tơ \(\overrightarrow v  = (3;1)\).

A. M'(5;- 2)                 B. M'(- 1;4)                  C. M'(- 5;2)                 D. M'(1;4)

Câu 5: Phép biến hình nào sau đây không phải là phép dời hình .

A. Phép vị tự .                 B. Phép tịnh tiến.             C. Phép quay.                  D. Phép đối xứng tâm.

Câu 6: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, phép vị tự tâm O tỉ số k = 2 biến đường thẳng \(d:3x - 4y - 6 = 0\) thành đường thẳng d' có phương trình là

A. \(3x + 4y - 12 = 0.\)      B. \(3x - 4y + 12 = 0.\)      C. \(3x + 4y + 12 = 0.\)      D. \(3x - 4y - 12 = 0.\)

Câu 7: Tập xác định của hàm số y = tan x là

A. \(R\backslash \{ \frac{\pi }{2} + k\pi ,k \in Z\} .\)                                         B. \(R\backslash \{ \frac{\pi }{2} + k2\pi ,k \in Z\} .\)

C. \(R\backslash \{  - \frac{\pi }{2} + k2\pi ,k \in Z\} .\)                                    D. \(R\backslash \{ k\pi ,k \in Z\} .\)

Câu 8: Giá trị nhỏ nhất và lớn nhất của hàm số y = cos 2x trên đoạn \([ - \frac{\pi }{3};\frac{\pi }{6}]\) lần lượt là M và m. Khi đó có giá trị T = - 4m + M là

A. T = - 3                     B. T = 3                         C. T = 0                        D. T = 5

{-- xem tiếp nội dung Đề thi HK1 môn Toán 11 năm học 2019 - 2020 Trường THPT Lý Thường Kiệt​ ở phần xem online hoặc tải về --}

Trên đây là một phần trích đoạn nội dung Đề thi HK1 môn Toán 11 năm học 2019 - 2020 Trường THPT Lý Thường Kiệt. Để xem toàn bộ nội dung và đáp án câu hỏi các em chọn chức năng xem online hoặc đăng nhập vào trang hoc247.net để tải tài liệu về máy tính. 

Hy vọng tài liệu này sẽ giúp các em trong học sinh lớp 11 ôn tập tốt và đạt thành tích cao trong bài thi sắp tới.

 

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF