YOMEDIA

Đề thi HK1 môn Toán 11 năm học 2019 - 2020 Trường THPT Lương An Đông

Tải về
 
ZUNIA12

Mời quý thầy cô cùng các em học sinh tham khảo tài liệu Đề thi HK1 môn Toán 11 năm học 2019 - 2020 của Trường THPT Lương An Đông. Đề thi gồm 40 câu trắc nghiệm và 3 câu tự luận hoàn thành trong 90 phút. Hy vọng tài liệu này sẽ giúp ích cho các em trong quá trình ôn tập chuẩn bị cho kì thi sắp tới.

ADSENSE

SỞ GD & ĐT THỪA THIÊN HUẾ

TRƯỜNG THPT AN LƯƠNG ĐÔNG

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ 1 – NĂM HỌC 2019 - 2020

MÔN: TOÁN 11

 Thời gian làm bài: 90 phút;

(Đề có 40 câu trắc nghiệm và 3 câu tự luận)

ĐỀ CHÍNH THỨC

Mã đề: 191

PHẦN TRẮC NGHIỆM (8 ĐIỂM)

Câu 1: Tập nghiệm của phương trình tan 2x = tan x là:

    A. \(S = \emptyset \).                      B. \(S = \left\{ {k2{\rm{\pi }}\left| {k \in Z} \right.} \right\}\).          C. \(S = \left\{ {\frac{{\rm{\pi }}}{3} + k2{\rm{\pi }}\left| {k \in Z} \right.} \right\}\).   D. \(S = \left\{ {k{\rm{\pi }};\left| {k \in Z} \right.} \right\}\)

Câu 2: Cho phép vị tự tâm O biến điểm A thành điểm B sao cho OA = 2OB. Khi đó tỉ số vị tự là:

    A. \( \pm \frac{1}{2}\)                             B. \(\pm 2\)                                   C.  2                                    D. - 2   

Câu 3: Có bao nhiêu phép dời hình trong số bốn phép biến hình sau:

(I): Phép tịnh tiến.                                                                (II): Phép đối xứng trục

(III): Phép vị tự với tỉ số - 1.                                               (IV): Phép quay với góc quay 900.

    A.  1.                               B.  2.                                   C.  3.                                   D.  4.

Câu 4: Chu kì tuần hoàn của hàm số y = cot x là:

    A. \({\rm{\pi }}\).                              B. \(2{\rm{\pi }}\).                                C. \(k{\rm{\pi }}\) \(\left( {k \in Z} \right)\).                   D. \(\frac{{\rm{\pi }}}{2}\)

Câu 5: Phương trình sin x = 1 có một nghiệm là:

    A. \(x = \pi \) .                         B. \(x = \frac{\pi }{2}\).                           C. \(x = \frac{\pi }{3}\).                           D. \(x = -\frac{\pi }{2}\) .

Câu 6: Tập xác định của hàm số y = tan x là:

    A. \(R\backslash \left\{ {k\pi ,k \in Z} \right\}\)            B. \(R\backslash \left\{ {\frac{\pi }{2} + k\pi ,k \in Z} \right\}\).         C. R \ {0}.              D. R.

Câu 7: Cho hai đường thẳng a và b chéo nhau. Có bao nhiêu mặt phẳng chứa a và song song với b?

    A. 1.                               B.  Vô số.                           C. 2.                                  D. 0.

Câu 8: Các thành phố A, B, C được nối với nhau bởi các con đường như hình vẽ. Hỏi có bao nhiêu cách đi từ thành phố A đến thành phố C mà qua thành phố B chỉ một lần?

    A. 6.                              B. 8.                                  C. 12.                                D. 4.

{-- xem tiếp nội dung Đề thi HK1 môn Toán 11 năm học 2019 - 2020 Trường THPT Lương An Đông​ ở phần xem online hoặc tải về --}

Trên đây là một phần trích đoạn nội dung Đề thi HK1 môn Toán 11 năm học 2019 - 2020 Trường THPT Lương An Đông. Để xem toàn bộ nội dung và đáp án câu hỏi các em chọn chức năng xem online hoặc đăng nhập vào trang hoc247.net để tải tài liệu về máy tính. 

Hy vọng tài liệu này sẽ giúp các em trong học sinh lớp 11 ôn tập tốt và đạt thành tích cao trong bài thi sắp tới.

 

ZUNIA9

ERROR:connection to 10.20.1.101:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
ERROR:connection to 10.20.1.101:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
OFF