YOMEDIA

Đề thi HK1 môn Toán 11 năm học 2019 - 2020 có đáp án Trường THPT Nguyễn Trung Thiên

Tải về
 
UREKA

Mời quý thầy cô cùng các em học sinh tham khảo tài liệu Đề thi HK1 môn Toán 11 năm học 2019 - 2020 có đáp án của Trường THPT Nguyễn Trung Thiên. Hy vọng tài liệu này sẽ giúp ích cho các em trong quá trình ôn tập chuẩn bị cho kì thi HK1 sắp tới.

ADSENSE

SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO HÀ TĨNH

TRƯỜNG THPT NGUYỄN TRUNG THIÊN

 

Mã đề: 001

KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ I

NĂM HỌC 2019 - 2020

MÔN TOÁN –KHỐI 11

 Thời gian làm bài : 90 Phút

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (5 điểm)

Câu 1:  Không gian mẫu của phép thử gieo đồng xu hai lần là:

    A. \(\Omega  = \left\{ {SN,NS} \right\}\)                B. \(\Omega  = \left\{ {S,N} \right\}\)                   C. \(\Omega  = \left\{ {SS,SN,NS,NN} \right\}\)    D. \(\Omega  = \left\{ {SS,SN,NN} \right\}\)    

Câu 2:  Trong khai triển nhị thức Niu-tơn của \({(3 - 2x)^{2019}}\) có bao nhiêu số hạng?

    A. 2018.                        B. 2020.                            C. 2021.                            D. 2019.

Câu 3:  Cho tứ diện ABCD , gọi I, J lần lượt là trung điểm của AB, AD. Đường thẳng IJ  song song với mặt phẳng nào dưới đây ?

    A.  (ACD)                   B.  (CBD)                             C.  (ABD)                        D.  (ABC)                 

Câu 4:  Cho cấp số cộng (un) có số hạng đầu \({u_1} = 2\) và công sai d = 5. Giá trị u4 bằng

    A.  22.                         B.  12.                                     C.  250.                             D.  17.

Câu 5:  Ba bạn An, Bình, Cường viết ngẫu nhiên lên bảng một số nguyên dương bé hơn 15. Tính xác suất để ba số được viết ra có tổng chia hết cho 3 .

    A. \(\frac{{207}}{{1372}}\)                           B. \(\frac{{307}}{{1372}}\)                               C. \(\frac{{31}}{{91}}\)                                   D. \(\frac{{457}}{{1372}}\) 

Câu 6:  Tìm số hạng chứa x5 trong khai triển \({\left( {x - \frac{2}{x}} \right)^n},x \ne 0\) biết n là số tự nhiên thỏa mãn \(C_n^3 = \frac{4}{3}n + 2C_n^2\)

    A. 141                              B. 144                                 C. 134                                 D. 115   

Câu 7:  Có hai dãy ghế đối diện nhau, mỗi dãy có bốn ghế. Có bao nhiêu cách sắp xếp 8 học sinh gồm  nam và  nữ ngồi vào hai dãy ghế đó sao cho 2 bạn  ngồi đối diện nhau khác giới và mỗi ghế có đúng một học sinh ngồi.

    A.  40320.                    B.  1152.                                C. 576.                             D.  9216.                       

Câu 8:  Lan có 3 cái áo và 4 cái quần. Hỏi Lan có bao nhiêu cách chọn một bộ áo quần để mặc ?

    A.  12                           B.  7                                       C. 3                                  D.  4                                                   

{-- xem tiếp nội dung Đề thi HK1 môn Toán 11 năm học 2019 - 2020 có đáp án Trường THPT Nguyễn Trung Thiên​ ở phần xem online hoặc tải về --}

Trên đây là một phần trích đoạn nội dung Đề thi HK1 môn Toán 11 năm học 2019 - 2020 có đáp án Trường THPT Nguyễn Trung Thiên. Để xem toàn bộ nội dung và đáp án đề thi các em chọn chức năng xem online hoặc đăng nhập vào trang hoc247.net để tải tài liệu về máy tính. 

Hy vọng đề thi này sẽ giúp các em trong học sinh lớp 11 ôn tập tốt và đạt thành tích cao trong kì thi sắp tới.

 

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF