YOMEDIA

Đề thi HK1 môn Toán 11 năm học 2019 - 2020 có đáp án Trường THPT Đoàn Thượng

Tải về
 
ZUNIA12

Mời quý thầy cô cùng các em học sinh tham khảo tài liệu Đề thi HK1 môn Toán 11 năm học 2019 - 2020 có đáp án của Trường THPT Đoàn Thượng. Đề thi gồm 50 câu trắc nghiệm hoàn thành trong 90 phút. Hy vọng tài liệu này sẽ giúp ích cho các em trong quá trình ôn tập chuẩn bị cho kì thi sắp tới.

ADSENSE

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

TRƯỜNG THPT ĐOÀN THƯỢNG

Mã đề thi: 132

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 1 NĂM 2019 – 2020

Môn: TOÁN 11

Thời gian làm bài: 90 phút;

(50 câu trắc nghiệm)

Câu 1: Trong khai triển nhị thức: \({\left( {a + 2} \right)^{n + 6}}\) với \(n\in N\) có tất cả 17 số hạng thì giá trị của n là:

A.10.                           B.13.                           C.17.                           D.11.

Câu 2: Tập xác định của hàm số \(y = \frac{1}{{\sin x - 1}}\) là:

A. \(R\backslash \left\{ {\frac{\pi }{2}} \right\}\).                                         B. \(R\backslash \left\{ {\frac{\pi }{2} + k2\pi ,k \in Z} \right\}\).

C. R\{1}.                                            D. \(R\backslash \left\{ {\frac{\pi }{2} + k\pi ,k \in Z} \right\}\).

Câu 3: Cho phương trình: \(\left( {\sin x + \frac{{\sin 3x + \cos 3x}}{{1 + 2\sin 2x}}} \right) = \frac{{3 + \cos 2x}}{5}\). Số nghiệm của phương trình thuộc khoảng \(\left( {0;2\pi } \right)\) là:

A. 2.                           B. 4.                           C. 1.                            D. 3.

Câu 4: Trong mặt phẳng Oxy, cho đường thẳng \(\Delta :\,\,\,x - y + 2 = 0\). Hãy viết phương trình đường thẳng d là ảnh của đường thẳng \(\Delta \) qua phép quay tâm O, góc quay 900.

A. d: x + y + 2 = 0.   B. d: x - y + 2 = 0.    C. d: x + y - 2 = 0.    D. d: x + y + 4 = 0.

Câu 5: Gọi  là tập hợp các nghiệm thuộc khoảng \(\left( {0;100\pi } \right)\) của phương trình \({\left( {\sin \frac{x}{2} + \cos \frac{x}{2}} \right)^2} + \sqrt 3 \cos x = 3\). Tổng các phần tử của S là:

A. \(\frac{{7400\pi }}{3}\).                  B. \(\frac{{7375\pi }}{3}\).                  C. \(\frac{{7525\pi }}{3}\).                  D. \(\frac{{7550\pi }}{3}\).

Câu 6: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình bình hành tâm O, I là trung điểm cạnh SC. Khẳng định nào sau đây sai?

A. IO // mp(SAB).

B. IO // mp(SAD).

C. mp(IBD) cắt hình chóp S.ABCD theo thiết diện là một tứ giác.

D. \(\left( {IBD} \right) \cap \left( {SAC} \right) = IO\).

Câu 7: Phương trình \(\cos x - 2m + 1 = 0\) có nghiệm khi

A. \(m > \frac{{ - 1}}{2}\)      B. \(m \ge \frac{{ - 1}}{2}\)       C. \(0 < m < 1\)    D. \(0 \le m \le 1\)

Câu 8: Nghiệm của phương trình \(2\sin \left( {4x - \frac{\pi }{3}} \right) - 1 = 0\) là:

A. \(x = \pi  + k2\pi ;x = k\frac{\pi }{2}\)         B. \(x = k\pi ;x = \pi  + k2\pi \)

C. \(x = \frac{\pi }{8} + k\frac{\pi }{2};x = \frac{{7\pi }}{{24}} + k\frac{\pi }{2}\)    D. \(x = k2\pi ;x = \frac{\pi }{2} + k2\pi \)

{-- xem tiếp nội dung Đề thi HK1 môn Toán 11 năm học 2019 - 2020 có đáp án Trường THPT Đoàn Thượng ở phần xem online hoặc tải về --}

Trên đây là một phần trích đoạn nội dung Đề thi HK1 môn Toán 11 năm học 2019 - 2020 có đáp án Trường THPT Đoàn Thượng. Để xem toàn bộ nội dung và đáp án câu hỏi các em chọn chức năng xem online hoặc đăng nhập vào trang hoc247.net để tải tài liệu về máy tính. 

Hy vọng tài liệu này sẽ giúp các em trong học sinh lớp 11 ôn tập tốt và đạt thành tích cao trong bài thi sắp tới.

 

ZUNIA9

ERROR:connection to 10.20.1.101:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
ERROR:connection to 10.20.1.101:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
OFF