YOMEDIA

Đề thi HK1 môn Toán 11 năm học 2019 - 2020 có đáp án Sở GD & ĐT Quảng Nam

Tải về
 
ZUNIA12

HOC247 xin giới thiệu đến quý thầy cô cùng các em học sinh tài liệu Đề thi HK1 môn Toán 11 năm học 2019 - 2020 có đáp án của Sở GD & ĐT Quảng Nam. Đề thi bao gồm 2 phần trắc nghiệm và tự luận với thời gian làm bài là 60 phút. Hy vọng tài liệu sẽ giúp ích cho các em trong quá trình ôn tập chuẩn bị cho bài thi sắp tới. Mời các em cùng tham khảo.

ADSENSE

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG NAM

Mã đề: 101

         (Đề gồm có 02 trang)

KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2019-2020

Môn: TOÁN – Lớp 11

Thời gian: 60 phút (không kể thời gian giao đề)  

A. TRẮC NGHIỆM: (5,0 điểm)

Câu 1. Tìm tập xác định của hàm số \(y = {\rm{cos}}\frac{1}{x}.\)

A. D = R.                B. \(D = R\backslash \left\{ {\frac{\pi }{2} + k\pi |k \in Z} \right\}\) .     C. \(D = \left( {0;{\rm{  + }}\infty } \right)\) .                   D. \(D = R\backslash \left\{ 0 \right\}\).

Câu 2. Trong không gian cho tứ diện ABCD. Cặp đường thẳng nào sau đây chéo nhau?

A. AD và BC                     B. AB và BC                      C. AD và CD                     D. AB và BD

Câu 3. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để phương trình sin x = m có nghiệm.

A. \(m \in \left( { - \infty ; - 1} \right) \cup \left( {1; + \infty } \right)\) .          B. \(m \in \left( { - 1; + \infty } \right)\) .       C. \(m \in \left[ { - 1;1} \right]\) .                      D. \(m \in \left( { - \infty ;1} \right)\) .

Câu 4. Trong không gian cho đường thẳng a và mặt phẳng \((\alpha )\) song song với nhau. Phát biểu nào sau đây sai?

A. Có duy nhất một mặt phẳng chứa đường thẳng a và song song với \((\alpha )\).

B. Trong mặt phẳng \((\alpha )\) có duy nhất một đường thẳng song song với đường thẳng a.

C. Nếu một mặt phẳng \((\beta )\) chứa đường thẳng a và cắt \((\alpha )\) theo giao tuyến b thì b song song với a.

D. Trong mặt phẳng \((\alpha )\) có vô số đường thẳng chéo nhau với đường thẳng a.

Câu 5. Một hộp đựng 5 quả cầu đỏ và 8 quả cầu vàng (các quả cầu có bán kính khác nhau). Hỏi có bao nhiêu cách chọn ra 3 quả cầu cùng màu từ hộp trên?

A. 396                                 B. 560                                 C. 66                                   D. 69

Câu 6. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho điểm A(3;0). Tìm tọa độ điểm A' là ảnh của điểm A qua phép quay tâm O, góc quay 900.

A. A'(0;3)                          B. A'(0;- 3)                       C. A'(- 3;0)                       D. A'(3;3)

Câu 7. Cho hai số tự nhiên k, n thỏa \(1 \le k \le n\). Mệnh đề nào sau đây đúng ?

A. \(A_n^k = \frac{{n!}}{{k!(n - k)!}}.\)             B. \(A_n^k = \frac{{k!(n - k)!}}{{n!}}.\)          C. \(A_n^k = \frac{{(n - k)!}}{{n!}}.\)               D. \(A_n^k = \frac{{n!}}{{(n - k)!}}.\)

Câu 8. Trong mặt phẳng cho hình bình hành ABCD. Phép tịnh tiến theo vectơ \(\overrightarrow {AB} \) biến điểm D thành điểm nào sau đây?

A. A                                      B. B                                    C. C                                     D. D

{-- xem tiếp nội dung Đề thi HK1 môn Toán 11 năm học 2019 - 2020 có đáp án Sở GD & ĐT Quảng Nam​ ở phần xem online hoặc tải về --}

Trên đây là một phần trích đoạn nội dung Đề thi HK1 môn Toán 11 năm học 2019 - 2020 có đáp án Sở GD & ĐT Quảng Nam. Để xem toàn bộ nội dung và đáp án câu hỏi các em chọn chức năng xem online hoặc đăng nhập vào trang hoc247.net để tải tài liệu về máy tính. 

Hy vọng tài liệu này sẽ giúp các em trong học sinh lớp 11 ôn tập tốt và đạt thành tích cao trong bài thi sắp tới.

 

ZUNIA9

ERROR:connection to 10.20.1.101:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
ERROR:connection to 10.20.1.101:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
OFF