YOMEDIA

Đề thi HK1 môn Công Nghệ 11 năm học 2018-2019 trường THPT Lê Quý Đôn

Tải về
 
ZUNIA12

HOC247 xin gửi đến các em tài liệu Đề thi HK1 môn Công Nghệ 11 năm học 2018-2019 trường THPT Lê Quý Đôn. Hy vọng đây sẽ là một tài liệu quan trọng, giúp các em rèn luyện được kĩ năng giải bài tập , chuẩn bị thật tốt kiến thức để làm bài thi đạt hiệu quả cao. 

ADSENSE

TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

LÊ QUÝ ĐÔN

KIỂM TRA HỌC KỲ I

NĂM HỌC 2018-2019

ĐỀ THI CHÍNH THỨC

Môn thi:  CÔNG NGHỆ Lớp: 11

( đề thi có 2 trang )

             Thời gian làm bài:  45 phút

 

Họ tên học sinh: ........................................................................... Lớp:………

 

I. TRẮC NGHIỆM (3đ)

Câu 1: Nét lượn sóng có ứng dụng :

A. Vẽ đường bao khuất                                         B. Vẽ đường gióng kích thước    

C. Vẽ đường bao thấy                                           D.  Vẽ đường giới hạn môt phần hình cắt

Câu 2: Hình chiếu phối cảnh thường được sử dụng trong các bản vẽ nào?

A. Bản vẽ chi tiết          B. Bản vẽ thiết kế kiến trúc và xây dựng          C. Bản vẽ cơ khí           D. Bản vẽ lắp

Câu 3: Khổ giấy A2 có kích thước tính theo mm là:

A. 841×594                     B. 594×420                      C. 420×297                     D. 297×210

Câu 4: Từ khổ giấy A3 ta chia được mấy khổ giấy A4?

A. 4                                  B. 8                                  C. 2                                  D. 6

Câu 5: Góc trục đo của hình chiếu trục đo xiên góc cân có:

A. XOY = YOZ = 1350 ; XOZ= 900                B. XOY = YOZ= 900 ; XOZ= 1350

C. XOY = YOZ = XOZ= 1350                       D. XOY = YOZ = XOZ= 1200

Câu 6: Hệ số biến dạng của hình chiếu trục đo xiên góc cân là:

A. p = r = 1; q = 0,5         B. q = r = 1; p = 0,5         C. p = q = 0,5; r = 1         D. p = q = 1; r = 0,5

Câu 7: “ Làm mô hình thử nghiệm,chế tạo thử “ là giai đoạn mấy trong quá trình thiết kế:

A. 2                                  B. 5                                  C. 4                                  D. 3

Câu 8: Cho đường tròn R = 7 cm thì trong hình chiếu trục đo, elip đó có độ dài của trục dài và trục ngắn là:

A. 122 cm và 71 cm          B. 17,08 cm và 9,94 cm         C. 8,54 cm và 4,97 cm          D. 9,76 cm và 11,38 cm

Câu 9: Hình chiếu trục đo vuông góc đều có:

A. phương chiếu vuông góc với mặt phẳng hình chiếu          B. phương chiếu song song với mặt phẳng hình chiếu

C. ba hệ số biến dạng khác nhau                                            D. p = q = r = 0,5

Câu 10: Vẽ phác hình chiếu phối cảnh một điểm tụ của vật thể gồm có mấy bước :

A. 6 bước                        B. 8 bước                         C. 5 bước                        D. 7 bước

Câu 11: Chọn câu sai khi nói về “đặc điểm của đường kích thước “ :

A. Ở 2 đầu mút có vẽ mũi tên.                                B. Vẽ bằng nét liền mảnh.

C. Vẽ bằng nét đứt mảnh, nét vẽ 0,25 mm.            D. Kẻ song song với phần tử cần ghi kích thước.

Câu 12: Trong các giai đoạn thiết kế, nếu " thẩm định, đánh giá phương án thiết kế " không đạt thì phải quay về giai đoạn nào?

A. Làm mô hình thử nghiệm, chế tạo thử.              B. Hình thành ý tưởng, xác định đề tài thiết kế.

C. Thu thập thông tin, tiến hành thiết kế.               D. Lập hồ sơ kĩ thuật.

Câu 13: Hãy chọn câu trả lời đúng nhất:

A. Bản vẽ kĩ thuật là bản vẽ phác.

B. Bản vẽ kĩ thuật có 2 loại là bản vẽ cơ khí và bản vẽ lắp.

C. Bản vẽ xây dựng là các bản vẽ liên quan đến chế tạo, lắp ráp, kiểm tra, sử dụng các máy móc, thiết bị.

D. Bản vẽ cơ khí là các bản vẽ liên quan đến thiết kế,chế tạo, lắp ráp, kiểm tra, sử dụng...các máy móc,thiết bị

Câu 14: Mặt cắt nào được vẽ ở ngoài hình chiếu?

A. Mặt cắt toàn bộ          B. Mặt cắt chập               C. Mặt cắt rời                  D. Mặt cắt một nửa

Câu 15: Bản vẽ lắp dùng để:

A. sửa chữa các chi tiết                                           B. chế tạo các chi tiết

C. chế tạo và kiểm tra các chi tiết                           D. lắp ráp các chi tiết

II. TỰ LUẬN (7đ)

Câu 1: Thế nào là phương pháp hình chiếu vuông góc ? Có mấy phương pháp chiếu góc ? (2đ)

Câu 2: Thế nào là hình cắt và mặt cắt ? Có mấy loại hình cắt và mặt cắt ? Nêu đặc điểm từng loại ? (2đ)

Câu 3: Nêu đặc điểm của hình chiếu trục đo vuông góc đều và hình chiếu trục đo xiên góc cân ? Nêu thông số cơ bản của 2 loại hình chiếu ? (2đ)

Câu 4: Nêu các bước lập bản vẽ chi tiết ? (1đ)

{-- xem đầy đủ nội dung ở phần xem online hoặc tải về --}

 

Trên đây là phần trích đoạn một phần nội dung trong Đề thi HK1 môn Công Nghệ 11 năm học 2018-2019 trường THPT Lê Quý Đôn. Để xem toàn bộ nội dung các em chọn chức năng xem online hoặc đăng nhập vào trang hoc247.net để tải tài liệu về máy tính.

Hy vọng tài liệu này sẽ giúp các em học sinh lớp 11 ôn tập tốt và đạt thành tích cao nhất trong học tập

 

ZUNIA9

ERROR:connection to 10.20.1.101:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
ERROR:connection to 10.20.1.101:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
OFF