ADMICRO

Đề kiểm tra trắc nghiệm giữa học kì 1 môn Sinh học 11 có đáp án

Tải về

HỌC247 xin giới thiệu đến các em tài liệu Đề kiểm tra trắc nghiệm giữa học kì 1 môn Sinh học 11 có đáp án, tổng hợp lại những kiến thức quan trọng trong quá trình học nhằm giúp các em luyện tập và tham khảo thêm. Hy vọng đây sẽ là tài liệu hữu ích giúp các em chuẩn bị thật tốt kiến thức để làm bài thi đạt hiệu quả cao. Chúc các em ôn bài thật tốt !

 
 
YOMEDIA

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT HỌC KÌ 1

MÔN: SINH HỌC 11

Thời gian làm bài 45 phút

Mã đề 022

Họ và tên:……………………………………..

Lớp: .…

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (6 điểm)  Hãy khoanh tròn câu trả lời đúng nhất

Câu 1. Nước và ion khoáng được hấp thụ vào mạch gỗ của rễ qua con đường nào?

A. Con đường qua thành tế bào -  không bào.  

B. Con đường qua chất nguyên sinh – gian bào.

C. Con đường qua không bào – gian bào.         

D. Con đường qua chất nguyên sinh – không bào.

Câu 2. Phát biểu đúng về mối quan hệ giữa trao đổi chất trong tế bào với trao đổi chất của cơ thể:

A. Chuyển hóa vật chất và năng lượng trong tế bào là cơ sở cho sự trao đổi chất giữa cơ thể với môi trường.

B. Chuyển hóa vật chất và năng lượng trong tế bào không liên quan đến sự trao đổi chất giữa cơ thể với môi trường.

C. Sự trao đổi chất giữa cơ thể với môi trường là cơ sở cho chuyển hóa vật chất và năng lượng trong tế bào.

D. Chỉ có trao đổi chất giữa cơ thể với môi trường là quyết định sự tồn tại của sinh vật.

Câu 5. Dòng mạch rây vận chuyển sản phẩm đồng hóa ở lá chủ yếu là

A. nước.      B. ion khoáng.    C. nước và ion khoáng.       D. Saccarôza và axit amin.

Câu 6. Nguyên nhân của hiện tượng ứ giọt là do:

I. Lượng nước thừa trong tế bào lá thoát ra 

II. Có sự bão hòa hơi nước trong không khí

III. Hơi nước thoát từ lá rơi lại trên phiến lá

IV. Lượng nước bị đẩy từ mạch gỗ của rễ lên lá, không thoát được thành hơi qua khí khổng đã ứ thành giọt ở mép lá

A. I, II.                B. I, III.                      C. II, III.                 D. II, IV.

Câu 7. Thoát hơi nước qua lá bằng con đường              

A. qua khí khổng, mô giậu                  B. qua khí khổng, cutin           

C. qua cutin, biểu bì.                           D. qua cutin, mô giậu

Câu 8. Con đường thoát hơi nước qua khí khổng có đặc điểm

 A. vận tốc lớn, được điều chỉnh bằng việc đóng, mở khí khổng.

 B. vận tốc nhỏ, được điều chỉnh bằng việc đóng, mở khí khổng.

 C. vận tốc lớn, không được điều chỉnh bằng việc đóng, mở khí khổng.

D. vận tốc nhỏ, không được điều chỉnh.

Câu 9. Cố định nitơ khí quyển là quá trình

A. biến N2 trong không khí thành nito tự do trong đất nhờ tia lửa điện trong không khí.

B. biến N2 trong không khí thành đạm dể tiêu trong đất nhờ các loại vi khuẩn cố định đạm.

C. biến N2  trong không khí thành các hợp chất giống đạm vô cơ.

D. biến N2 trong không khí thành đạm dể tiêu trong đất nhờ tác động của con người.

Câu 10. Xác động thực vật phải trãi qua quá trình biến đổi nào cây mới sử dụng được nguồn nitơ?

A. Qúa trình nitrat hóa và phản nitrat hóa.       B. Qúa trình amôn hóa và phản nitrat hóa.

C. Qúa trình amôn hóa và nitrat hóa.                    D. Qúa trình cố định đạm.

Câu 11. Sắc tố nào sau đây thuộc nhóm sắc tố phụ?

A. Diệp lục a và diệp lục b.                       B. Diệp lục a và carôten.   

C. Carôten và xantôphyl.                                D. Diệp lục và carôtênôit

Câu 12. Hệ sắc tố quang hợp phân bố ở

A. chất nền strôma.        B. màng tilacôit.        C. xoang tilacôit.       D. ti thể.

Câu 13. Các sắc tố quang hợp hấp thụ năng lượng ánh sáng và truyền cho nhau theo sơ đồ nào sau đây là đúng?

A. Carôtenôit → Diệp lục b → Diệp lục a → Diệp lục a trung tâm phản ứng.

B. Carôtenôit → Diệp lục a → Diệp lục b → Diệp lục b trung tâm phản ứng.

C. Diệp lục b → Carôtenôit  → Diệp lục a → Diệp lục a trung tâm phản ứng.

D. Diệp lục a → Diệp lục b → Carôtenôit  → Carôtenôit trung tâm phản ứng.

Câu 14. Chất nhận CO2 đầu tiên ở nhóm thực vật C3 là:    

A. ribulôzơ-1, 5 điP.                 B. APG.                 C. AlPG.              D. PEP.

Câu 6. Sản phẩm của pha sáng gồm           

A. ADP, NADPH, O2.              B. ATP, NADPH, O2.                

C. Cacbohiđrat, CO2.                D. ATP, NADPH.

Câu 15. Người ta phân biệt các nhóm thực vật C3,  C4,  CAM chủ yếu dựa vào

A. có hiện tượng hô hấp sáng hay không có hiện tượng này.

B. sản phẩm cố định CO2 đầu tiên là loại đường có mấy cacbon.

C. sự khác nhau về cấu tạo mô giậu của lá.       

D. sự khác nhau ở các phản ứng sáng.

Câu 16.  Ở rêu, chất hữu cơ C6H12O6 được tạo ra ở giai đoạn nào của quang hợp?

A. Pha tối.          B. Pha sáng.          C. Chu trình Canvin.       D. Quang phân li nước.

Câu 17. Quang hợp xảy ra ở miền ánh sáng nào?

A. Cam, đỏ.               B. Xanh tím, cam.               C. Đỏ, lục.             D. Xanh tím, đỏ.

Câu 18. Nhiệt độ có ảnh hưởng đến cường độ quang hợp thông qua

A. ảnh hưởng đến các phản ứng enzim trong pha sáng và pha tối.

B. ảnh hưởng đến độ đóng mở khí khổng để nhận CO2.

C. ảnh hưởng đến cấu tạo của bộ máy quang hợp.

D. ảnh hưởng đến cường độ ánh sáng và thành phần quang phổ.

Câu 20. Quang hợp quyết định bao nhiêu phần trăm năng suất cây trồng?

A. 80 – 85%.               B. 85 – 90%.             C. 90 – 95%.            D. Trên 95%.

Câu 21. Qua hoâ haáp hieáu khí dieãn ra trong ti theå taïo ra

A. 38 ATP.              B. 36 ATP.                      C. 32 ATP.                        D. 34 ATP.

Câu 13. Đâu không phải là vai trò của hô hấp ở thực vật?

A. Giải phóng năng lượng ATP.                         B. Giải phóng năng lượng dạng nhiệt.

C. Tạo các sản phẩm trung gian.                         D. Tổng hợp các chất hữu cơ.

Câu 22. Nội dung nào sau đây nói không đúng về mối quan hệ giữa hô hấp và môi trường ngoài?

A. Nhiệt độ tăng đến nhiệt độ tối ưu thì cường độ hô hấp tăng (do tốc độ các phản ứng enzim tăng).

B. Cường độ hô hấp tỉ lệ thuận với hàm lượng nước.

C. Cường độ hô hấp tỉ lệ nghịch với nồng độ CO2.

D. Cường độ hô hấp tỉ lệ nghịch với nồng độ O2.

Câu 23. Để trẻ em hấp thụ tốt vitamin A, trong khẩu phần ăn ngoài các loại thực phẩm có màu đỏ, cam, vàng còn có thêm một lượng vừa phải của chất nào sau đây?

A. Dầu ăn.          B. Cồn 900.          C. Nước.          D. Benzen hoặc axêtôn.

Câu 24. Để tách chiết sắc tố quang hợp người ta thường dùng hóa chất nào sau đây?

 A. Cồn 900 hoặc benzen.                 B. Cồn 900 hoặc NaCl.         

C. Nước và Axêtôn.                         D. Cồn 900 hoặc benzen hoặc axêtôn.

II. PHẦN TỰ LUẬN (4 điểm) Hãy trả lời những câu hỏi sau

Câu 1. Trình bày những nguồn cung cấp nitơ tự nhiên cho cây trồng? (1,5 điểm)

Câu 2. Quang hợp ở thực vật có những vai trò chính yếu nào? (1,5 điểm)

Câu 3. Tại sao trong quá trình bảo quản nông sản, thực phẩm, rau quả người ta phải khống chế sao cho cường độ hô hấp ở mức tối thiểu? (1 điểm)

{-- xem đầy đủ nội dung ở phần xem online hoặc tải về --}

 

Trên đây là một phần trích đoạn nội dung Tài liệu Đề kiểm tra trắc nghiệm giữa học kì 1 môn Sinh học 11 có đáp án . Để xem toàn bộ nội dung các em chọn chức năng xem online hoặc đăng nhập vào trang hoc247.net để tải tài liệu về máy tính.

Hy vọng đề thi này sẽ giúp các em học sinh ôn tập tốt và đạt thành tích cao trong kì thi sắp tới.

 

 

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 4_1603079338.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/de-kiem-tra/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-10-19 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-10-31 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)