RANDOM

Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán lớp 11 Trường THPT Bến Tre năm học 2017 - 2018 có đáp án chi tiết

Tải về

Đề thi học kỳ 1 môn Toán lớp 11 năm 2017 sau đây gồm phần trắc nghiệm và tự luận có đáp án chi tiết sẽ giúp các em học sinh có thêm tài liệu tham khảo chuẩn bị thật tốt cho bài thi học kỳ 1 sắp tới.

 
 
YOMEDIA

SỞ GD & ĐT VĨNH PHÚC

TRƯỜNG THPT BẾN TRE

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2017-2018

MÔN:  TOÁN - LỚP 11

thời gian làm bài 90 phút, không kể thời gian giao đề

(thí sinh làm bài ra tờ giấy thi)

 

 1. TRẮC NGHIỆM

Câu 1. Tìm tập xác định D của hàm số:\(y = 2\sin (3x - \frac{\pi }{3}\) 

A. \(D = {\rm{[}} - 1;1\)   B.  \(D = {\rm{[}} - 2;2\)      C. \(D = R\)   D. \(D=Z\)  

Câu 2. Giá trị nhỏ nhất M của hàm số: \(y = 1 - 2\cos x\) 

A. \(M =  - 1\)    B.\(M =   1\)        C. \(M =   -3\)   D. \(M =  3\)

Câu 3. An muốn mua một cây bút mực và một cây bút chì. Các cây bút mực có 8 màu khác nhau, các cây bút chì cũng có 8 màu khác nhau. Như vậy An có bao nhiêu cách chọn?

A.64               B.16               C.32                 D.20

Câu 4. Số tập hợp con có 3 phần tử của một tập hợp có 7 phần tử

A.  \(C_7^3\)              B.  \(A_7^3\)                 C. \(\frac{{7!}}{{3!}}\)                D.  \(7\)

Câu 5. Một hộp đựng 4 bi xanh và 6 bi đỏ, lần lượt rút 2 viên bi. Xác suất để rút được một bi xanh và một bi đỏ là

A. \(\frac{2}{{15}}\)              B.  \(\frac{6}{{25}}\)                C.   \(\frac{8}{{15}}\)           D.  \(\frac{4}{{15}}\)

Câu 6. Từ các số  lấy ngẫu nhiên một số. Xác suất để lấy được một số nguyên tố là:

A. \(\frac{1}{2}\)                  B. \(\frac{1}{3}\)                  C.  \(\frac{1}{4}\)              D. \(\frac{1}{6}\) 

Câu 7. Trong mặt phẳng \(Ox\) , cho điểm  \(M(1; - 2\)  . Phép tịnh tiến theo vectơ \(\overrightarrow v  = \left( { - 1;1} \right)\)  biến điểm M thành N.Tìm tọa độ điểm N .

A.  \(N\left( {0; - 1} \right)\)           B. \(N\left( {2; - 3} \right)\)             C. \(N\left( { - 2;3} \right)\)             D. \(N\left( { - 1;0} \right)\)

Câu 8. Tìm ảnh của \((d):2x + 3y - 1 = 0\) qua phép tịnh tiến theo  \(\overrightarrow v  = \left( {2;5} \right)\)

A. \(2x + 3y - 20 = 0\)     B. \(2x + 3y - 18 = 0\)    C. \(2x + 3y - 17 = 0\)     D. \(2x + 3y - 16 = 0\)

Câu 9. Phép vị tự tâm  tỉ số  biến đường tròn \({\left( {x - 1} \right)^2} + {\left( {y - 2} \right)^2} = 4\) thành đường nào 

A  \({\left( {x - 2} \right)^2} + {\left( {y - 4} \right)^2} = 16\)                    C. \({\left( {x - 4} \right)^2} + {\left( {y - 2} \right)^2} = 4\)

B.  \({\left( {x - 4} \right)^2} + {\left( {y - 2} \right)^2} = 16\)                     D. \({\left( {x + 2} \right)^2} + {\left( {y + 4} \right)^2} = 16\)

Câu 10. Trong mặt phẳng Oxy, M(3;2) . Tìm ảnh M' của M qua phép quay \({Q_{(O;{{90}^0})}}\)

A. (-3;-2)     B. (3;-2)           C.  (-2;3)                   D. (2;-3)

----Để xem tiếp nội dung vui lòng xem online hoặc tải về----

Trên đây là phần trích dẫn đề thi hoc kỳ 1 môn Toán lớp 11. Để xem chi tiết nội dung đề thi, quý thầy cô cùng các em học sinh có thể chọn chức năng xem trực tuyến hoặc tài về máy. Ngoài ra, quý thầy cô và các em học sinh có thể tham khảo thêm Đề kiểm tra học kỳ 1 môn Toán 11 có đáp án chi tiết Trường THPT Đông Hiếu 

 

 

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 4_1603079338.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/de-kiem-tra/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-10-19 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-10-31 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)