YOMEDIA

Đề kiểm tra HKI môn Toán 11 năm 2020 có đáp án trường THPT Trưng Vương

Tải về
 
UREKA

HOC247 xin giới thiệu đến các em tài liệu Đề kiểm tra HK1 môn Toán 11 năm 2020 Trường THPT Trưng Vương có đáp án được biên tập và tổng hợp đầy đủ, đề thi có đáp án, gợi ý giải giúp các em rèn luyện, ôn tập chuẩn bị trước kì thi sắp tới. Hi vọng đây sẽ là tài liệu bổ ích cho các em tham khảo và chuẩn bị tốt cho kì thi sắp tới. Chúc các em có một kì thi thật tốt!

ADSENSE

TRƯỜNG THPT TRƯNG VƯƠNG

TỔ KHOA HỌC TỰ NHIÊN

KIỂM TRA HỌC KÌ 1

Năm học 2020 – 2021

MÔN: TOÁN 11

Thời gian: 60 phút

 

Phần 1: Trắc nghiệm (5 điểm)

Câu 1: Chọn câu đúng trong các câu sau:

A. Hàm số y = sin x là hàm số tuần hoàn với chu kỳ là \(2\pi\).

B. Hàm số y = tan x là hàm số tuần hoàn với chu kỳ là \(2\pi\).

C. Hàm số y = cot x là hàm số tuần hoàn với chu kỳ là \(2\pi\).

D. Hàm số y = cos x là hàm số tuần hoàn với chu kỳ là \(\pi\).

Câu 2: Tìm tập xác định của hàm số \(y = \sin x\).

A. R

B. \(R\backslash \left\{ {k\pi ,k \in Z} \right\}\)

C. \(R\backslash \left\{ {\dfrac{\pi }{2} + k\pi ,k \in Z} \right\}\)

D. [-1;1]

Câu 3: Giá trị lớn nhất của hàm số \(y = \sin 2x\) là giá trị nào dưới đây ?

A. -2

B. -1

C. 1

D. 2

Câu 4: Tập nghiệm của phương trình \(\cos 2x = - 1\) là bao nhiêu ?

A. \(\left\{ {\dfrac{\pi }{2} + k2\pi ,k \in Z} \right\}\)

B. \(\left\{ {\pi + k2\pi ,k \in Z} \right\}\)

C. \(\left\{ {\dfrac{\pi }{2} + k\pi ,k \in Z} \right\}\)

D. \(\left\{ {\pi + k\pi ,k \in Z} \right\}\)

Câu 5 : Với giá trị nào của tham số m thì phương trình  sinx + 3 - m=0  có nghiệm?

A. \(m \in R\)

B. \(2 \le m \le 4\)

C. \(- 1 \le m \le 3\)

D. \(\left[ \begin{array}{l} m > 1\\ m < - 1 \end{array} \right.\)

Câu 6. Tìm số nguyên dương n thỏa mãn \(A_n^3 + 5A_n^2 = 9(n + 24)\).

A. n = 4

B. n = 5

C. n = 6

D. n = 7

Câu 7:  Số cách xếp 5 học sinh vào một bàn dài có 5 chỗ bằng bao nhiêu?

A. 20

B. 5!

C. 55

D. 4!

Câu 8: Trên một kệ sách có 12 cuốn sách khác nhau gồm có 4 quyển tiểu thuyết, 6 quyển truyện tranh và 2 quyển cổ tích. Lấy 3 quyển từ kệ sách. Tính xác suất để lấy được 3 quyển có 2 đúng hai quyển cùng loại.

A. \(P=\dfrac{{32}}{{55}}\)

B. \(P=\dfrac{{3}}{{5}}\)

C. \(P=\dfrac{{7}}{{11}}\)

D. \(P=\dfrac{{37}}{{55}}\)

Câu 9: Một bó hoa có 5 hoa hồng trắng, 6 hoa hồng đỏ và 7 hoa hồng vàng. Hỏi có mấy cách chọn lấy 3 hoa có đủ cả ba màu?     

A. 240

B. 210

C. 18

D. 120

Câu 10: Gieo một con súc sắc 2 lần. Số phần tử của không gian mẫu là?

A. 6

B. 12

C. 18

D. 36

Câu 11:  Tìm số hạng đầu \({u_2} = - 5,{\rm{ }}{u_5} = 7\) và công sai d của cấp số cộng \(\left\{ \begin{array}{l} {u_1} = - 2\\ d = 12 \end{array} \right.\), biết: \(\left\{ \begin{array}{l} {u_1} = - 12\\ d = 4 \end{array} \right.\).

A. \(\left\{ \begin{array}{l} {u_1} = - \dfrac{{17}}{3}\\ d = \dfrac{2}{3} \end{array} \right.\)

B. \(\left\{ \begin{array}{l} {u_1} = - 6\\ d = \dfrac{{10}}{3} \end{array} \right.\)

C. \(\cos \left( {x - \dfrac{\pi }{6}} \right) = \dfrac{1}{2}\)

D. \(\left( { - \pi ;2\pi } \right)\)

Câu 12: Cho cấp số cộng có d = -2 và S8 = 72, khi đó số hạng đầu tiên là bao nhiêu?

A. \({u_1} = 16\)

B. \({u_1} =- 16\)

C. \({u_1} = \dfrac{1}{{16}}\,\)

D. \({u_1} = - \dfrac{1}{{16}}\)

Câu 13: Cho một cấp số cộng có \({u_1} = - 3;\,\,{u_2} = 3\). Tìm d?

A. d = 6

B. d = 8

C. d = 5

D. d = 7

Câu 14: Cho cấp số cộng có \({u_5} = - 15,{u_{20}} = 60\). Tổng của 20 số hạng đầu tiên của cấp số cộng là?

A. 200

B. -200

C. 250

D. -25

Câu 15. Tính chất nào sau đây không phải là tính chất của phép dời hình ?

A. Biến ba điểm thẳng hàng thành ba điểm thẳng hàng bảo toàn thứ tự của ba điểm đó.

B. Biến đường tròn thành đường tròn có cùng bán kính.

C. Biến tam giác thành tam giác bằng nó, biến tia thành tia.

D. Biến đoạn thẳng thành đoạn thẳng có độ dài gấp k lần đoạn thẳng ban đầu \((k \ne1)\).

 

---Để xem tiếp nội dung đề thi và đáp án, các em vui lòng đăng nhập vào trang hoc247.net để xem online hoặc tải về máy tính---

 

Trên đây là một phần trích đoạn nội dung Đề kiểm tra HKI môn Toán 11 năm 2020 có đáp án của trường THPT Trưng Vương. Để xem toàn bộ nội dung các em chọn chức năng xem online hoặc đăng nhập vào trang hoc247.net để tải tài liệu về máy tính.

Hy vọng đề kiểm tra này sẽ giúp các em học sinh lớp 11 ôn tập tốt và có kết quả thật cao kì thi HKI sắp đến.

Chúc các em học tốt! 

 

 

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF