YOMEDIA

Đề kiểm tra HKI môn Toán 11 năm 2020 có đáp án trường THPT Sơn Trà

Tải về
 
ZUNIA12

HOC247 xin giới thiệu đến các em tài liệu Đề kiểm tra HKI môn Toán 11 năm 2020 có đáp án trường THPT Sơn Trà được biên tập và tổng hợp đầy đủ, đề thi có đáp án, gợi ý giải giúp các em rèn luyện, ôn tập chuẩn bị trước kì thi sắp tới. Hi vọng đây sẽ là tài liệu bổ ích cho các em tham khảo và chuẩn bị tốt cho kì thi sắp tới. Chúc các em có một kì thi thật tốt!

ADSENSE

TRƯỜNG THPT SƠN TRÀ

TỔ KHOA HỌC TỰ NHIÊN

KIỂM TRA HỌC KÌ 1

Năm học 2020 – 2021

MÔN: TOÁN 11

Thời gian: 90 phút

 

A. Phần trắc nghiệm: (Học sinh lựa chọn phương án trả lời rồi điền các chữ A, B, C, D vào bảng sau).

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Câu 1: Nghiệm của phương trình \(\sin x = 0\) là:

A. \(x = k\pi\)

B. \(x = \frac{\pi }{2} + k2\pi \)

C. \(x=k2\pi\)

D. \(x = \frac{\pi }{2} + k\pi \)

Câu 2: Điều kiện xác định của hàm số \(y = \frac{{1 + \sin x}}{{co{\mathop{\rm s}\nolimits} x}}\) là:

A. \(x \ne \frac{\pi }{4} + k\pi \)

B. \(x \ne \frac{\pi }{2} + k\pi \)

C. \(x \ne \frac{\pi }{8} + k\frac{\pi }{2}\)

D. \(x \ne k\pi\)

Câu 3: Nghiệm của phương trình \(\sin 2x = \sin x\) là:

A. \(x = k2\pi\)

B. \(\left[ {\begin{array}{*{20}{c}} {x = k2\pi \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,}\\ {x = \frac{\pi }{3} + k\frac{{2\pi }}{3}} \end{array}} \right.\)

C. \(x = k\pi\)

D. \(\left[ {\begin{array}{*{20}{c}} {x = k2\pi }\\ {x = k\frac{{2\pi }}{3}} \end{array}} \right.\)

Câu 4: Tìm tập xác định của hàm số  \(y = \frac{{cotx}}{{co{\mathop{\rm s}\nolimits} x - 1}}.\)

A. \(D = R\backslash \left\{ {\frac{\pi }{2} + k2\pi ,k \in Z} \right\}.\)

B. \(D = R\backslash \left\{ {k\frac{\pi }{4},k \in Z} \right\}.\)

C. \(D = R\backslash \left\{ {k2\pi ;k \in Z} \right\}.\)

D. \(D = R\backslash \left\{ {k\pi ,k \in Z} \right\}.\)

Câu 5: Nghiệm âm lớn nhất của phương trình \(\cos x + \sin 2x = 0\) là:

A. \(x = - \frac{\pi }{{12}}\)

B. \(x = - \frac{\pi }{6}\)

C. \(x = - \frac{\pi }{3}\)

D. \(x = - \pi \)

Câu 6: Gọi M, m lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số \(y = {\sin ^6}x + {\cos ^6}x\) trên R. Tính giá trị M + n.

A. \(\frac{1}{4}.\)

B. \(\frac{5}{4}.\)

C. \(\frac{1}{2}.\)

D. \(\frac{3}{2}.\)

Câu 7: Tính tổng \(S = C_n^0 - C_n^1 + C_n^2 - C_n^3 + ... + {( - 1)^k}C_n^k... + {( - 1)^n}C_n^n\).

A. \(S = {2^n} - 1.\)

B. \(S = {2^n}.\)

C. \(S = {2^{n - 1}}.\)

D. S = 0

Câu 8: Với \(n \in {N^*}\) mệnh đề nào dưới đây sai ?

A. \({P_n} = n!(n \ge 1).\)

B. \(A_n^k = \frac{{n!}}{{(n - k)!}}\quad (1 \le k \le n).\)

C. \(C_n^k = \frac{{k!}}{{n!(n - k)!}}\quad (0 \le k \le n).\)

D. \(A_n^k = k!C_n^k\quad (0 \le k \le n).\)

Câu 9: Có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên gồm 6 chữ số khác nhau từ các chữ số  \(0,1,2,3,4,5?\)

A. 36

B. 46656

C. 600

D. 720

Câu 10: Xét phép thử “Xếp 5 bạn nam và 5 bạn nữ theo đội hình hàng ngang sao cho nam nữ xen kẽ nhau”. Khi đó số phần tử của không gian mẫu là:

A. 10!.

B. 86400.

C.14400.

D. 28800

Câu 11: Cho dãy số \(\left( {Un} \right)\) với \(Un = \frac{1}{{ - n - 2}}\). Khẳng định nào sau đây là sai?

A. Năm số hạng đầu của dãy là : \(- \frac{1}{3}; - \frac{1}{4}; - \frac{1}{5}; - \frac{1}{6}; - \frac{1}{7}.\)

C. Là dãy số tăng.

B. Là dãy số bị chặn.                                                       

D. Là dãy số giảm.

Câu 12: Khẳng định nào sau đây là sai?

A. Dãy số \( - 2, - 1,0,1,2,...\) là một cấp số cộng: \({u_1} = - 2,\,d = 1.\)

B. Dãy số \(2,{2^2},{2^3},...\) là một cấp số cộng: \({u_1} = 2,\,\,\,d = 2.\)

C. Dãy số \(2,2,2,2, \ldots \) là cấp số cộng \({u_1} = 2,\,\,d = 0.\)

D. Dãy số (un) với \({u_n} = 2n + {3^n}\) không phải là một cấp số cộng.

Câu 13: Cho một cấp số cộng có \({u_1} = 5;{u_7} = - 13\). Tìm d ?

A. d = -3

B. d = 3

C. d = 6

D. d = -6

Câu 14: Xác định x để 3 số: \(2--x;\,\,{x^2};\,\,2 + x\) lập thành một cấp số cộng?

A. \(x = \pm 2.\)

B. \(x = \pm \sqrt 2 .\)

C. \(x = \pm 1.\)

D. x = 0

Câu 15: Trong mặt phẳng, phép tịnh tiến \({T_{\overrightarrow v }}\left( M \right) = M',{T_{\overrightarrow v }}\left( N \right) = N'\,\) (với \(\overrightarrow v \ne \overrightarrow 0 \)). Khi đó mệnh đề nào sau đây là sai ?         

A. \(\overrightarrow {MM'} = \overrightarrow {NN'} \)

B. \(\overrightarrow {MN} = \overrightarrow {M'N'} \)

C. \(\overrightarrow {MN'} = \overrightarrow {NM'} \)

D. \(MM' = NN'\)

---(Nội dung đầy đủ, chi tiết của đề thi và đáp án vui lòng xem tại online hoặc đăng nhập để tải về máy)---

Trên đây là một phần trích đoạn nội dung Đề kiểm tra HK1 môn Toán 11 năm 2020 Trường THPT Sơn Trà. Để xem thêm nhiều tài liệu tham khảo hữu ích khác các em chọn chức năng xem online hoặc đăng nhập vào trang hoc247.net để tải tài liệu về máy tính.

Hy vọng tài liệu này sẽ giúp các em học sinh ôn tập tốt và đạt thành tích cao trong học tập .

Chúc các em học tập tốt !

 

 

ZUNIA9

ERROR:connection to 10.20.1.101:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
ERROR:connection to 10.20.1.101:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
OFF