YOMEDIA

Đề kiểm tra HKI môn Toán 11 năm 2020 có đáp án trường THPT Phú Nhuận

Tải về
 
ZUNIA12

Dưới đây là nội dung Đề kiểm tra HKI môn Toán 11 năm 2020 có đáp án trường THPT Phú Nhuận được hoc247 biên soạn và tổng hợp, với nội dung đầy đủ, chi tiết có đáp án đi kèm sẽ giúp các em học sinh ôn tập củng cố kiến thức, nâng cao kỹ năng làm bài. Mời các em cùng tham khảo!

ADSENSE

TRƯỜNG THPT PHÚ NHUẬN

TỔ KHOA HỌC TỰ NHIÊN

KIỂM TRA HỌC KÌ 1

Năm học 2020 – 2021

MÔN: TOÁN 11

Thời gian: 60 phút

 

I . PHẦN TRẮC NGHIỆM (5,0 điểm)

Câu 1. Điều kiện xác định của hàm số \(y = \dfrac{{1 - \sin x}}{{\sin x + 1}}\) là

A. \(x \ne \dfrac{\pi }{2} + k2\pi \)

B. \(x \ne k2\pi \)

C. \(x \ne - \dfrac{\pi }{2} + k2\pi \)

D. \(x \ne \pi + k2\pi \)

Câu 2. Giá trị nhỏ nhất và giá trị lớn nhất của hàm số \(y = 3{\mathop{\rm s}\nolimits} {\rm{inx}} - 1\) lần lượt là:

A. -4 và 2

B. 2 và 4

C. -4 và 3

D. -1 và 1

Câu 3. Nghiệm của phương trình \(\cos x = - \dfrac12\) là:

A. \(\pm \dfrac {\pi}3 + k2\pi\)

B. \(\pm \dfrac {\pi}6 + k2\pi\)

C. \(\pm \dfrac {2\pi}3 + k2\pi\)

D. \(\pm \dfrac {\pi}6 + k\pi\)

Câu 4. Nghiệm của pt \(2\cos ^2x - 3 \cos x + 1 =0\) là:

A. \(x= -\pi+k2\pi; \ x= \pm \dfrac{2\pi}3 + k2\pi\)

B. \(x=k2\pi; \ x= \pm \dfrac{\pi}3 + k2\pi\)

C. \(x= \dfrac{\pi}2 + k2\pi; \ x= \dfrac{\pi}6 + k2\pi\)

D. \(x=k2\pi; \ x= \pm \dfrac{\pi}6 + k2\pi\)

Câu 5. Tìm m để phương trình \(3\cos x - m\sin x = m + 1\) có nghiệm.

A. \(m \ge 4\)

B. \(m \le 4\)

C. \(m \le 8\)

D. \(m \ge 8\)

Câu 6. Từ các chữ số 2, 3, 4, 5, 6 có thể lập được bao nhiêu số gồm 5 chữ số đôi một khác nhau:

A. 256

B. 120

C. 24

D. 16

Câu 7. Số cách chọn 3 bông hoa từ 7 bông hoa khác nhau rồi cắm chúng vào 3 lọ hoa khác nhau (mỗi lọ một bông) là

A. 5040

 B. 6

C. 35

D. 210

Câu 8. Nếu một đa giác đều có 44 đường chéo, thì số cạnh của đa giác là:

A. 8

B. 9

C. 10

D. 11

Câu 9. Ba số hạng đầu tiên theo lũy thừa tăng dần của x trong khai triển của (1+3x)10 là:

A. 1, 45x, 120x2

B. 1, 30x, 405x2

C. 1, 10x, 120x2

D. 10, 45x, 120x2

Câu 10. Trong khai triển nhị thức: \((2a-b)^5\) hệ số của a 3b2

A. -80

B. 80

C. -10

D. 10

Câu 11. Số hạng của x4 trong khai triển \(\left( x^3+\dfrac1x\right)^8\)

A. \(C^5_8x^4\).

B. \(C^4_8x^4\) .

C. \(-C^5_8x^4\) .

D. \(-C^3_8x^4\) .

Câu 12. Cho A và \(\overline A \) là hai biến cố đối nhau. Chọn câu đúng.

A. \(P\left( A \right) = 1 + P\left( {\overline A } \right)\)

B. \(P\left( A \right) = 1 - P\left( {\overline A } \right)\)

C. \(P\left( A \right) = P\left( {\overline A } \right)\)

D. \(P\left( A \right) + P\left( {\overline A } \right) = 0\)

Câu 13. Gieo hai con súc sắc. Xác suất để tổng số chấm trên hai mặt bằng 7 là:

A. \(\dfrac12\)

B. \(\dfrac7{12}\)

C. \(\dfrac16\) 

D. \(\dfrac13\) 

Câu 14. Một bình chứa 16 viên bi với 7 viên bi trắng, 6 viên bi đen và 3 viên bi đỏ. Lấy ngẫu nhiên 3 viên bi. Tính xác suất lấy được cả 1 viên bi trắng, 1 viên bi đen, 1 viên bi đỏ.

A. \(\dfrac1{560}\)

B. \(\dfrac9{40}\)

C. \(\dfrac1{28}\)

D. \(\dfrac{143}{280}\)

Câu 15. Công thức nào sau đây là đúng với cấp số cộng có số hạng đầu u1, công sai d, \(n \ge 2\)?

A. \(u_n=u_1+d\)

B. \(u_n=u_1+(n-1)d\)

C. \(u_n=u_1-(n-1)d\)

D. \(u_n=u_1+(n+1)d\)

 

---Để xem tiếp nội dung đề thi và nội dung hướng dẫn chấm, các em vui lòng đăng nhập vào trang hoc247.net để xem online hoặc tải về máy tính---

 

Trên đây là một phần trích đoạn nội dung Đề kiểm tra HKI môn Toán 11 năm 2020 có đáp án của trường THPT Phú Nhuận. Để xem toàn bộ nội dung các em chọn chức năng xem online hoặc đăng nhập vào trang hoc247.net để tải tài liệu về máy tính.

Hy vọng đề kiểm tra này sẽ giúp các em học sinh lớp 11 ôn tập tốt và có kết quả thật cao kì thi HKI sắp đến.

Chúc các em học tốt! 

 

 

ZUNIA9

ERROR:connection to 10.20.1.101:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
ERROR:connection to 10.20.1.101:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
OFF