ADMICRO

Đề kiểm tra HK 1 môn GDCD lớp 11 năm 2017 trường THPT Lương Ngọc Quyến

Tải về

Với mong muốn giúp các em học sinh đạt kết quả cao trong kì thi, HOC247.Net đã sưu tầm và chọn lọc gửi đến các em ''. Hy vọng với tài liệu này sẽ cung cấp những kiến thức bổ ích cho các em trong quá trình ôn tập nâng cao kiến thức trước khi bước vào kì thi của mình.

 

 
 
YOMEDIA

SỞ GD&ĐT THÁI NGUYÊN

Trường THPT Lương Ngọc Quyến

 

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2017 - 2018

Môn: GIÁO DỤC CÔNG DÂN - Lớp: 11

Thời gian làm bài: 45 phút (Không kể thời gian phát đề)

 

Họ, tên thí sinh:...................................................................... Lớp:.....................

Phòng:..................................................................................... SBD:.....................

 

I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN: (6 điểm)

Câu 1: Đi đôi với chuyển dịch cơ cấu kinh tế là chuyển dịch cơ cấu

A. lao động.                  B. ngành nghề.             C. vùng, lãnh thổ.        D. dân số.

Câu 2: Trên thực tế, sự vận động của cung, cầu diễn ra theo xu hướng nào sau đây?

A. Cầu thường lớn hơn cung.                                                B. Cung, cầu thường cân bằng.

C. Cung, cầu thường vận động không ăn khớp nhau.           D. Cung thường lớn hơn cầu.

Câu 3: Hệ thống siêu thị Metro thuộc thành phần kinh tế nào sau đây?

A. Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài.             B. Kinh tế nhà nước.

C. Kinh tế tư nhân.                                            D. Kinh tế tư bản nhà nước.

Câu 4: K đang bán hãng bia X tại tỉnh Y nhưng thị trường tỉnh Y lại ưa chuộng hãng bia Z nên cửa hàng của K bán được rất ít bia X. Để phù hợp với quy luật giá trị và để việc kinh doanh có lãi (bỏ qua yếu tố độc quyền), nếu là K, em sẽ

A. giữ nguyên bia X dù bán không chạy hàng.      

B. bỏ bán bia để chuyển sang mặt hàng khác.

C. chuyển từ bia X sang bia Z để bán.                   

D. giảm bớt lượng bia X, tăng thêm lượng bia Z.

Câu 5: Sự tồn tại nhiều thành phần kinh tế ở nước ta là một tất yếu khách quan, vì

A. nước ta có dân số đông, lao động nông nghiệp là chủ yếu.

B. lực lượng sản xuất của nước ta còn thấp với nhiều hình thức sở hữu về tư liệu sản xuất.

C. nước ta có rất nhiều ngành nghề sản xuất khác nhau.

D. nhu cầu giải quyết việc làm của nước ta rất lớn.

Câu 6: Thành phần kinh tế nào sau đây có vai trò thu hút vốn đầu tư, khoa học công nghệ hiện đại, quản lí tiên tiến, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế?

A. Kinh tế tập thể.                                              B. Kinh tế tư nhân.

C. Kinh tế tư bản Nhà nước.                             D. Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài.

Câu 7: Anh M, N, H và O cùng buôn bán quần áo may sẵn trên cùng địa bàn. Anh M tích cực tìm nguồn hàng với giá cả rẻ hơn nhưng cùng chất lượng. Anh N lại tích cực quảng cáo trên trang cá nhân và vào tận các trường học để tiếp thị. Anh H chủ động hạ giá xuống một chút để có nhiều khách hàng hơn. Còn anh O lại thuê phục vụ nữ trẻ đẹp để bán hàng. Những ai dưới đây đã sử dụng cạnh tranh để bán hàng?

A. Anh H và O.            B. Anh M, N và H.       C. Anh M và N.            D. Anh O.

Câu 8: Cạnh tranh sẽ khai thác tối đa mọi nguồn lực vào đầu tư xây dựng phát triển kinh tế, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, thực hiện chủ động hội nhập kinh tế quốc tế là

A. mặt hạn chế của cạnh tranh.                       B. nội dung của cạnh tranh.

C. mặt tích cực của cạnh tranh.                       D. mặt tiêu cực của cạnh tranh.

Câu 9: Theo nội dung của quy luật cung - cầu, giá cả thị trường thường cao hơn giá trị hàng hoá trong sản xuất khi

A. cung nhỏ hơn cầu.                                        B. cung bằng cầu.      

C. cầu giảm, cung tăng.                                     D. cung lớn hơn cầu.

Câu 10: Do yêu cầu phải xây dựng cơ sở vật chất - kỹ thuật cho Chủ nghĩa xã hội nên nước ta tiến hành công nghiệp hóa, hiện đại hóa là thể hiện nội dung nào dưới đây?

A. Tính tất yếu khách quan.                             B. Tính to lớn toàn diện.

C. Ý nghĩa của công nghiệp hóa.                     D. Tác dụng của công nghiệp hóa.

Câu 11: Việc phân phối lại nguồn hàng từ nơi có lãi ít đến nơi có lãi nhiều là kết quả tác động nào sau đây của quy luật giá trị ?

A. Tăng năng suất lao động.          

B. Phân hoá giàu – nghèo giữa những người sản xuất hàng hoá.

C. Điều tiết sản xuất và lưu thông hàng hoá.          

D. Kích thích lực lượng sản xuất phát triển.

Câu 12: Người sản xuất, kinh doanh cố giành lấy các điều kiện thuận lợi, tránh được những rủi ro, bất lợi trong sản xuất và lưu thông hàng hóa, dịch vụ là một trong những

A. nguyên nhân của sự giàu nghèo.                B. tính chất của cạnh tranh.

C. nguyên nhân của sự ra đời hàng hóa.        D. nguyên nhân dẫn đến cạnh tranh.

Câu 13: Gia đình ông A trồng lúa là nguồn thu chính để sinh sống. Ông A vừa chăm chỉ lại sử dụng máy để cày xới đất, gieo mạ nhằm tiết kiệm thời gian, công sức. Khi lúa phát triển thì từng giai đoạn ông cố gắng nghiên cứu và hỗ trợ cho cây phát triển tốt nhất, do đó mà năng suất lúa của ông A đạt rất cao. Theo em, ông A đã thực hiện tốt trách nhiệm nào sau đây của công dân đối với sự nghiệp CNH, HĐH đất nước?

A. Nhận thức đúng đắn về tính khách quan, tác dụng của CNH, HĐH.

B. Lựa chọn ngành nghề, mặt hàng có khả năng cạnh tranh cao.

C. Tiếp thu, ứng dụng khoa học kĩ thuật vào sản xuất, tạo năng suất cao.

D. Thường xuyên học tập, nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn.

Câu 14: Trong các nguyên nhân sau, đâu là một trong những nguyên nhân dẫn đến cạnh tranh?

A. Sự hấp dẫn của lợi nhuận.                                              B. Chi phí sản xuất khác nhau.

C. Điều kiện sản xuất và lợi ích khác nhau.                       D. Sự khác nhau về tiền vốn ban đầu.

Câu 15: Quy luật giá trị tác động đến điều tiết và lưu thông hàng hóa thông qua

A. giá trị xã hội cần thiết của hàng hóa.         B. giá cả trên thị trường.

C. giá trị hàng hóa.                                         D. quan hệ cung cầu.

Câu 16: Sau giờ học GDCD, H cho rằng: chỉ những mặt hàng đã có bán trên thị trường mới là cung, còn những hàng hóa trong kho chưa được bày bán thì không phải. Em lựa chọn phương án nào dưới dây để hiểu đúng về lượng cung hàng hóa trên thị trường?

A. Cung là hàng hóa hiện đang có trên thị trường.

B. Cung là hàng hóa hiện có trên thị trường và chuẩn bị đưa ra thị trường.

C. Cung là hàng hóa còn nằm trong nhà kho, sẽ đưa ra thị trường trong thời gian tới.

D. Cung là  hóa chuẩn bị đưa ra thị trường trong thời gian tới.

Câu 17: Để đạt hiệu quả cao trong canh tác lúa thương phẩm, ông H đã đầu tư hệ thống máy gặt đập liên hoàn, máy cày đất để bớt công sức. Chị K tìm thị trường để suất khẩu hàng mây tre đan sang nước ngoài. Chị T, do hoàn cảnh gia đình khó khăn nên chỉ chăn nuôi với quy mô nhỏ để sinh sống. Trong khi đó, anh G làm thợ xây để nuôi gia đình. Những ai dưới đây đã thể hiện trách nhiệm của công dân đối với sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước?

A. Ông H, chị K.                                                 B. Mình chị K.

C. Anh G, chị T.                                                 D. Cả ông H, chị K, anh G và chị T.

Câu 18: Nội dung nào dưới đây thể hiện vai trò của thành phần kinh tế tư nhân?

A. Đóng góp về vốn cho nền kinh tế.    

B. Định hướng phát triển cho các thành phần kinh tế khác.

C. Tạo ra tiềm năng công nghệ cho nền kinh tế.  

D. Là một trong những động lực của nền kinh tế.
 

II. TỰ LUẬN: (4 điểm)

Câu 1: (2 điểm)

        Trình bày tác dụng to lớn và toàn diện của công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Là một công dân, trong khi học và sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông, em phải làm gì để góp phần vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước?

 

{-- Xem đầy đủ nội dung tại Xem online hoặc Tải về--}

Trên đây là trích dẫn một phần "", để xem đầy đủ nội dung đề thi và đáp án chi tiết các em vui lòng đăng nhập website hoc247.net chọn Xem online hoặc Tải về máy tính. Chúc các em học tốt và thực hành hiệu quả!

 

 

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 4_1603079338.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/de-kiem-tra/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-10-19 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-10-31 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)