RANDOM

Đề kiểm tra HK 1 môn GDCD lớp 11 năm 2017 - THPT Phú Quốc

Tải về

Với mong muốn giúp các em học sinh đạt kết quả cao trong kì thi, HOC247.Net đã sưu tầm và chọn lọc gửi đến các em Đề kiểm tra HK 1 môn GDCD lớp 11 năm 2017 - THPT Phú Quốc. Hy vọng với tài liệu này sẽ cung cấp những kiến thức bổ ích cho các em trong quá trình ôn tập nâng cao kiến thức trước khi bước vào kì thi của mình.

 

 
 
YOMEDIA

SỞ GD&ĐT KIÊN GIANG

TRƯỜNG THPT PHÚ QUỐC

 

 

ĐỀ THI HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2017 - 2018

MÔN: GDCD. LỚP 11

Thời gian làm bài 45 phút; (Đề có 28 câu TN)

 

    Họ tên: ……………………… Số báo danh: ………………Lớp:  …

 

 

 

       

I. Phần trắc nghiệm ( 7 điểm)

Câu 1:  Sau khi thu hoạch lúa, bà A đem lúa bán được 3 triệu đồng, bà A dùng tiền đó để mua chiếc xe đạp cho con trai đi học . Trường hợp này tiền thực hiện chức năng gì dưới đây?

    A.  Phương tiện cất trữ                                            B.  Thước đo giá trị

    C.  Phương tiện lưu thông                                       D.  Phương tiện thanh toán

Câu 2:  Thị trường bao gồm những yếu tố cơ bản nào?

    A.  Tiền tệ, người mua, người bán, giá cả           B.  Hàng hóa, tiền tệ, người mua và người bán

    C.  Người mua, tiền tệ, giá cả, hàng hóa             D.  Giá cả, hàng hóa, người mua, người bán

Câu 3:  Mục đích cuối cùng của cạnh tranh trong sản xuất và lưu thông hàng hóa là nhằm:

    A.  Giành nguyên liệu

    B.  Giành lợi nhuận

    C. Giành ưu thế về khoa học và công nghệ

    D.  Đạt năng suất lao động cao

Câu 4:  Để xác định thành phần kinh tế thì cần căn cứ vào

    A.  nội dung của thành phần kinh tế                      B.  hình thức sử dụng về tư liệu sản xuất

    C.  hình thức sở hữu về  tư liệu sản xuất               D.  biểu hiện của thành phần kinh tế

Câu 5:  Sản xuất và lưu thông hàng hóa phải dựa vào cơ sở nào dưới đây?

    A.  Thời gian lao động xã hội cần thiết để sản xuất ra hàng hóa

    B.  Thời gian cần thiết để sản xuất ra hàng hóa

    C.  Chi phí để sản xuất ra hàng hóa

    D.  Thời gian lao động cá biệt để sản xuất ra hàng hóa

Câu 6:  Khi phát hiện một cơ sở sản xuất hàng hóa kém chất lượng, ảnh hưởng sức khỏe người tiêu dùng, em sẽ làm theo phương án nào sau đây?

    A.  Vẫn mua hàng ở cơ sở đó vì giá rẻ hơn cơ sở sản xuất khác

    B.  Tự tìm hiểu về nguồn gốc và quy trình của cơ sở sản xuất đó

    C.  Báo cho cơ quan chức năng có thẩm quyền biết

    D.  Không đến mua hàng hóa ở cơ sở đó nữa

Câu 7:  Phương án nào dưới đây xác định đúng trách nhiệm của công dân đối với sự nghiệp Công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước?

    A.  Phê phán, đấu tranh với hành vi cạnh tranh không lành mạnh

    B.  Tiếp thu và ứng dụng những thành tựu KH-KT và công nghệ vào các lình vực của đời sống

    C.  Coi trọng đúng mức vai trò của nền sản xuất hàng hóa

    D.  Sẵn sàng tham gia xây dựng Chủ nghĩa xã hội

Câu 8:  Để nâng cao năng suất lao động, tăng doanh thu và lợi nhuận cao, công ty X đã đầu tư hệ thống máy móc dây chuyền công nghệ hiện đại vào sản xuất. Như vậy công ty X đã vận dụng tốt tác dụng nào của quy luật giá trị?

    A.  Điều tiết lưu thông hàng hóa                           B.  Điều tiết sản xuất

    C.  Kích thích lực lượng sản xuất                          D.  Phân hóa người sản xuất

Câu 9:  Hàng hóa là sản phẩm của lao động có thể thõa mãn một nhu cầu nào đó của con người thông qua

    A.  phân phối và sử dụng                                        B.  quá trình lưu thông

    C.  trao đổi mua, bán                                               D.  sản xuất và tiêu dùng

Câu 10:  Tiền tệ có mấy chức năng?

    A.  2 chức năng                                                        B.  4 chức năng

    C.  3 chức năng                                                        D.  5 chức năng

Câu 11:  Công nghệ vi sinh và nuôi cấy tế bào được ứng dụng ngày càng nhiều trong các lĩnh vực là biểu hiện nội dung của quá trình nào ở nước ta hiện nay?

    A.  Công nghiệp hóa    B.  Nông thôn hóa            C.  Tự động hóa                D.  Hiện đại hóa

Câu 12:  Thành phần kinh tế là:

    A.  Các kiểu tổ chức sản xuất kinh doanh khác nhau trong nền kinh tế

    B.  Kiểu quan hệ kinh tế dựa trên một hình thức sở hữu nhất định về tư liệu sản xuất

    C.  Một hình thức sở hữu về tư liệu sản xuất

    D.  Các kiểu quan hệ kinh tế khác nhau trong xã hội

Câu 13:  Yếu tố giữ vai trò quan trọng và quyết định nhất của quá trình sản xuất là:

    A.  Sức lao động                                                       B.  Tư liệu lao động

    C.  Máy móc hiện đại                                              D.  Đối tượng lao động

Câu 14:  Anh X đến siêu thị điện máy Z mua một chiếc điện thoại thông minh với giá 20 triệu đồng, Vậy chiếc điện thoại có giá 20 triệu đồng thể hiện chức năng gì của tiền tệ?       

    A.  phương tiện lưu thông                                       B.  phương tiện cất trữ

    C.  phương tiện thanh toán                                     D.  thước đo giá trị

Câu 15:  Việc làm nào dưới đây thể hiện trách nhiệm của công dân đối với việc thực hiện nền kinh tế nhiều thành phần?

    A.  Tiếp thu và ứng dụng những thành tựu KH-KT và công nghệ vào các lình vực của đời sống

    B.  Tích cực tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc

    C.  Thường xuyên học tập nâng cao trình độ học vấn.

    D.  Chủ động tìm kiếm việc làm phù hợp trong các thành phần kinh tế

Câu 16:  Yếu tố tác động lớn nhất đến lượng cung là:

    A.  Nguồn lực sản xuất                                           B.  Chi phí sản xuất

    C.  Năng suất lao động                                            D.  Giá cả hàng hóa trên thị trường

Câu 17:  Nếu trên thị trường cung lớn hơn cầu thì xảy ra trường hợp nào sau?

    A. Giá cả tăng                                                           B.  Giá cả giảm

    C. Giá cả không thay đổi                                        D.  Giá cả bằng giá trị

Câu 18:  Nếu em là người bán hàng trên thị trường, để có lợi nhất em sẽ chọn trường hợp nào sau đây?

    A. Cung bằng cầu                                                    B.  Cung  bé hơn hoặc bằng cầu

    C.  Cung bé hơn cầu                                                D.  Cung lớn hơn cầu

Câu 19:  Chị A may một cái áo mất 5 h, trong khi thời gian lao động xã hội cần thiết để may một chiếc áo là 4 h. Vậy chị A bán chiếc áo ra thị trường với giá tương ứng với 4 h thì sẽ:

    A.  lời nhiều                  B.  lời ít                              C.  hòa vốn                        D.  thua lỗ

Câu 20:  Trong cơ cấu kinh tế, cơ cấu nào là quan trọng nhất ?

    A.  Cơ cấu ngành kinh tế                                        B.  Cơ cấu vùng kinh tế

    C.  Cơ cấu thành phần kinh tế                               D.  Cơ cấu khu vực

Câu 21:  Thời gian lao động cần thiết để sản xuất ra hàng hóa được tính bằng:

    A.  Thời gian sản xuất trung bình trong điều kiện sản xuất trung bình của xã hội

    B.  Tổng thời gian sản xuất ra hàng hóa

    C.  Thời gian lao động cá biệt

    D.  Thời gian tạo ra sản phẩm

Câu 22:  Quá trình sản xuất ra của cải vật chất là sự kết hợp giữa

    A.  sức lao động và tư liệu sản xuất                    B.  sức lao động và đối tượng lao động

    C.  tư liệu lao động và đối tượng lao động         D.  sức lao động và tư liệu lao động

Câu 23:  Khi lượng cầu tăng lên thì sản xuất mở rộng, làm cho lượng cung tăng lên là nội dung nào của biểu hiện mối quan hệ cung – cầu?

    A.  Cung, cầu tác động lẫn nhau                            B.  Cung, cầu ảnh hưởng đến giá cả

    C.  Giá cả ảnh hưởng đến cung, cầu                     D.  Thị trường chi phối cung, cầu

Câu 24:  Để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa của đất nước ta hiện nay thì cần phải:

    A.  Phát triển kinh tế thị trường                          B.  Phát triển kinh tế tri thức

    C.  Phát triển thể chất cho người lao động         D.  Tăng số lượng người lao động

Câu 25:  Nhà sản xuất nên thu hẹp sản xuất trong trường hợp nào sau đây?

    A.  Cung bé hơn cầu, giá cả lớn hơn giá trị hàng hóa

    B.  Cung bé hơn cầu, giá cả lớn hơn giá trị hàng hóa

    C.  Cung bằng cầu, giá cả bẳng giá trị hàng hóa

    D.  Cung lớn hơn cầu, giá cả bé hơn giá trị hàng hóa

Câu 26:  Khi người sản xuất đem hàng hóa ra thị trường, những hàng hóa phù hợp với nhu cầu, thị hiếu và thu nhập người tiêu dùng thì bán chạy. Trong trường hợp này, thị trường thực hiện chức năng gì?

    A.  Thông tin                 B.  Thừa nhận                   C.  Kích thích                   D.  Điều tiết

Câu 27:  Hoạt động có mục đích, có ý thức của con người làm biến đổi các yếu tố tự nhiên cho phù hợp với nhu cầu của con người gọi là:

    A.  Hoạt động vật chất                                            B.  Sản xuất của cải vật chất

    C.  Lao động                                                             D.  Tác động tự nhiên

Câu 28:  Trong sản xuất và lưu thông hàng hóa, “cạnh tranh” dùng để gọi tắt cho cụm từ nào sau đây?

    A.  Cạnh tranh kinh tế                                             B.  Cạnh tranh sản xuất

    C.  Cạnh tranh chính trị                                          D.  Cạnh tranh văn hóa

 

{-- Xem đầy đủ nội dung tại Xem online hoặc Tải về--}

Trên đây là trích dẫn một phần Đề kiểm tra HK 1 môn GDCD lớp 11 năm 2017 - THPT Phú Quốc, để xem đầy đủ nội dung đề thi và đáp án chi tiết các em vui lòng đăng nhập website hoc247.net chọn Xem online hoặc Tải về máy tính. Chúc các em học tốt và thực hành hiệu quả!

 

 

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 4_1603079338.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/de-kiem-tra/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-10-19 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-10-31 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)