ADMICRO

Đề kiểm tra HK 1 môn Địa lí lớp 11 năm 2017 - THPT Ung Văn Khiêm có đáp án

Tải về

Với mong muốn giúp các em học sinh đạt kết quả cao trong kì thi, HOC247.Net đã sưu tầm và chọn lọc gửi đến các em Đề kiểm tra HK 1 môn Địa lí lớp 11 năm 2017 - THPT Ung Văn Khiêm có đáp án. Hy vọng với tài liệu này sẽ cung cấp những kiến thức bổ ích cho các em trong quá trình ôn tập nâng cao kiến thức trước khi bước vào kì thi của mình.

 

 
 
YOMEDIA

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO AN GIANG

TRƯỜNG THPT UNG VĂN KHIÊM

 

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I

Môn thi: Địa lí – Lớp 11

Thời gian làm bài: 50 phút;

Họ, tên thí sinh:.....................................................................

I/ TRẮC NGHIỆM: 8 điểm

Câu 1: Sông Amazon chảy theo hướng:

A. Tây- Đông                 B. Đông- Tây                 C. Nam- Bắc                  D. Bắc-Nam

Câu 2: Nhận định nào không đúng với ngành dịch vụ của Hoa Kỳ hiện nay:

A. Dịch vụ là sức mạnh của nền kinh tế Hoa Kì

B. Hoạt động dịch vụ rất đa dạng

C. Hoạt động dịch vụ chủ yếu là du lịch

D. Chiếm tỉ trọng cao trong cơ cấu GDP

Câu 3: Loại khoáng sản chủ yếu ở Mĩ La Tinh là:

A. Kim loại đen                                                     B. Than đá

C. Dầu mỏ, khí đốt                                                D. Kim loại màu, kim loại quý và nhiên liệu

Câu 4: Điểm nổi bật của dân cư châu Phi là

A. số dân ít nhưng đang tăng nhanh.                  B. tỉ suất gia tăng tự nhiên cao.

C. mật độ dân số cao.                                           D. tỉ lệ gia tăng thành thị cao.

Câu 5: Loại môi trường khí hậu nào sau đây không phổ biến ở Châu Phi:

A. Hoang mạc                B. Nhiệt đới                   C. Ôn đới                        D. Cận nhiệt đới

Câu 6: Về kinh tế, châu Phi là khu vực có

A. nền kinh tế phụ thuộc vào Hoa Kì.

B. phần lớn các nước trong trình trạng kém phát triển.

C. hoạt động kinh tế chủ yếu trong khu vực dịch vụ.

D. tốc độ tăng trưởng GDP giảm, không ổn định.

Câu 7: Hệ thống núi Coodie thuộc vùng nào của Hoa Kỳ?

A. Vùng phía Đông       B. Vùng Phía Nam        C. Vùng phía Tây          D. Vùng Trung Tâm

Câu 8: Lãnh thổ Châu phi phần lớn là:

A. Hoang mạc và bán hoang mạc                       B. Rừng rậm nhiệt đới

C. Thảo nguyên                                                     D. Đồng bằng màu mỡ

Câu 9: Quốc gia ở Trung Á không chịu ảnh hưởng mạnh của đạo hồi là:

A. Tuốcmênixtan          B. Mông Cổ                    C. Udơbêkixtan             D. Cadăcxtan

Câu 10: Ở Hoa Kì, vùng có khí hậu thay đổi từ bắc xuống nam là:

A. Vùng phía Tây Bắc                                          B. Ven vịnh Mêhicô

C. Bán đảo Alaxca                                                D. Vùng Trung Tâm

Câu 11: Đặc điểm nào không thể hiện tính chất siêu cường về kinh tế của Hoa Kỳ:

A. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu lớn nhất thế giới

B. Tổng GDP lớn nhất thế giới

C. Ngành công nghiệp chiếm tỉ trọng cao nhất trong GDP

D. Tốc độ tăng trưởng ổn định, trừ những năm bị khủng hoảng

Câu 12: Đặc điểm nổi bật của địa hình Hoa Kỳ là :

A. Độ cao không chênh lệch giữa các khu vực

B. Độ cao giảm dần từ Bắc xuống Nam

C. Độ cao giảm dần từ Tây sang Đông

D. Cao ở phía Tây và Đông, thấp ở vùng trung tâm

Câu 13: Ở Hoa Kỳ, dầu khí tập trung nhiều nhất ở khu vực:

A. Vùng phía Đông       B. Vùng phía Tây          C. Vùng Trung Tâm      D. Bang Alaxca

Câu 14: Dãy núi già Apalat và các đồng bằng ven Đại Tây Dương là địa hình thuộc vùng nào của Hoa Kì?

A. Vùng phía Tây.         B. Vùng trung tâm.        C. Vùng phía Nam.       D. Vùng phía Đông.

Câu 15: Chăn thả trâu, bò trên đồng cỏ tự nhiên của Hoa Kì là hoạt động chủ yếu ở:

A. Bán đảo Alaxca                                                B. Vùng núi phía Tây

C. Ven vịnh Mêhicô                                             D. Vùng núi phía đông

Câu 16: Ở Hoa Kì, các đô thị lớn tập trung chủ yếu ở khu vực:

A. Khu vực Đông Bắc                                           B. Vùng Trung Tâm

C. Khu vực phía Nam                                           D. Khu vực phía Tây

Câu 17: Than đá tập trung chủ yếu ở khu vực nào của Hoa Kì.

A. Vùng phía Đông       B. Vùng phía Tây          C. Bán đảo Alaxca        D. Vùng Trung Tâm

Câu 18: Dân cư đô thị của Mĩ La Tinh chiếm tỉ lệ cao là do

A. bị các thế lực thiên chúa giáo cản trở.

B. duy trì xã hội phong kiến trong thời gian dài.

C. tình hình chính trị không ổn định.

D. dân nghèo không có ruộng đất sản xuất kéo ra thành phố tìm việc.

Câu 19: Rừng rậm nhiệt đới tập trung chủ yếu ở khu vực nào của Mĩ La Tinh:

A. Đồng bằng Amazon                                         B. Đồng bằng La nốt

C. Đồng bằng La Plata                                          D. Đồng bằng Pampa

Câu 20: Châu Phi còn nhiều quốc gia chậm phát triển chủ yếu là do:

A. Khí hậu khô hạn

B. Nghèo tài nguyên thiên nhiên

C. Sự thống trị lâu dài của thực dân

D. Không có những nền văn minh cổ đại rực rỡ

Câu 21: Ngành công nghiệp khai khoáng của Hoa Kì  đứng thứ ba thế giới về khai thác:

A. Dầu mỏ.                                                             B. Vàng, bạc

C. Đồng, chì                                                           D. Phốt phát, môlipđen.

Câu 22: Vùng vành đai mặt trời của Hoa Kỳ hiện nay là:

A. Vùng phía Đông Bắc                                       B. Dọc biên giới Canada

C. Vùng phía Tây và Nam                                   D. Vùng Trung Tâm

Câu 23: Cho bảng số liệu:

TỈ TRỌNG GDP CỦA EU VÀ MỘT SỐ NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI NĂM 2004

                                                                      (Đơn vị:%)

Các nước, khu vực

GDP

EU

31

Hoa Kì

28,5

Nhật Bản

11,3

Trung Quốc

4

Ấn Độ

1,7

Các nước còn lại

23,5

 

                          (Sách giáo khoa Địa lí 11 trang 56, NXB giáo dục)

      Theo bảng số liệu trên, hãy cho biết nhận xét nào không đúng về tỉ trọng GDP của EU và một số nước năm 2004?

A. Tỉ trọng GDP của EU cao hơn Hoa Kì.

B. Tỉ trọng GDP của EU cao hơn Nhật Bản.

C. Tỉ trọng GDP của EU đứng thứ nhất thế giới.

D. Tỉ trọng GDP của EU thấp hơn Hoa Kì và cao hơn Nhật Bản.

Câu 24: Cho bảng số liệu sau:

CƠ CẤU DÂN SỐ THEO NHÓM TUỔI, GIAI ĐOẠN 2000 – 2005, (Đơn vị %)

                Nhóm tuổi

Nhóm nước

0 - 14

15 - 64

65 trở lên

Đang phát triển

32

63

5

Phát triển

17

68

15

 

                            (Nguồn: SGK Địa lý 11, Nhà xuất bản GD Việt Nam, 2013)

Biểu đồ nào sau đây thích hợp nhất thể hiện cơ cấu dân số theo nhóm tuổi của nhóm nước đang phát triển và phát triển?

A. Biểu đồ tròn.             B. Biểu đồ miền.           C. Biểu đồ đường.         D. Biểu đồ cột.

Câu 25: Khu vực có lượng dầu mỏ khai thác nhiều nhất thế giới hiện nay là

A. Đông Âu.                   B. Tây Nam Á.               C. Trung Á.                    D. Bắc Âu.

Câu 26: Sông Amazon đổ ra đại dương nào:

A. Bắc Băng Dương      B. Thái Bình Dương      C. Đại Tây Dương         D. Địa Trung Hải

Câu 27: Ngành kinh tế chính của các nước Tây Nam Á hiện nay là:

A. Giao thông vận tải                                           B. Khai thác và chế biến dầu khí

C. Đóng tàu                                                            D. Du lịch

Câu 28: Hiện nay phân bố công nghiệp của Hoa Kì mở rộng xuống:

A. Vùng Tây Nam                                                 B. Vùng Tây Bắc

C. Vùng phía Nam và ven Thái Bình Dương    D. Vùng Trung Tâm

Câu 29: Con sông dài nhất thế giới là sông …thuộc châu…..

A. Mississipi/ Châu Mĩ                                        B. Amazon/ Châu Mĩ

C. Trường Giang/ Châu Á                                    D. Nin/Châu Phi

Câu 30: Cho bảng số liệu sau:

                 GDP CỦA MỘT SỐ NƯỚC Ở KHU VỰC MỸ LATINH NĂM 2012

                                                             (đơn vị: Tỉ USD)

Quốc gia

GDP

Vê nê xu ê la

396,8

Pa na ma

55,1

Chi Lê

316,5

Achentina

756,2

                      (Nguồn trích từ quỹ tiền tệ quốc tế IMF thống kê ngày 01/01/2012)

Biểu đồ thích hợp nhất thể hiện GDP của một số nước ở Mĩ Lattinh năm 2012 là

A. biều đồ tròn              B. biều đồ miền.            C. biều đồ đường          D. biều đồ cột.

 

{-- Xem đầy đủ nội dung tại Xem online hoặc Tải về--}

Trên đây là trích dẫn một phần Đề kiểm tra HK 1 môn Địa lí lớp 11 năm 2017 - THPT Ung Văn Khiêm có đáp án, để xem đầy đủ nội dung đề thi và đáp án chi tiết các em vui lòng đăng nhập website hoc247.net chọn Xem online hoặc Tải về máy tính. Chúc các em học tốt và thực hành hiệu quả!

 

 

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 4_1603079338.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/de-kiem-tra/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-10-19 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-10-31 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)