YOMEDIA

Đề kiểm tra 15 phút HK1 môn Lịch sử 11 - Trường THPT Trần Cao Vân

Tải về
 
ZUNIA12

Hoc247 giới thiệu đến các em học sinh Đề kiểm tra 15 phút HK1 môn Lịch sử 11 Trường THPT Trần Cao Vân. Giúp các em tham khảo và rèn luyện đánh giá kiến thức của mình. Hi vọng đây sẽ là tài liệu bổ ích giúp các em trong quá trình học tập. 

ANYMIND360

Trường THPT Trần Cao Vân

Họ và tên HS:……………………………                 Kiểm tra 15 phút

Lớp:……….                                                          Môn: Lịch sử 11

Chọn phương án trả lời đúng nhất ở các câu sau: (mỗi câu đúng = 1 điểm)

Câu 1: Cuộc Duy Tân Minh Trị diễn ra vào thời gian nào?

A. 1/1867                       B. 3/1868                              C. 1/1868                  D. 3/1869

Câu 2: Tại sao Nhật Bản phải tiến hành cải cách?     

A. Để thoát khỏi nước phong kiến lạc hậu.

B. Để duy trì chế độ phong kiến.

C. Để tiêu diệt Tướng quân.

D. Để bảo vệ quyền lợi quý tộc phong kiến.

Câu 3: Cuộc Duy Tân Minh Trị đã mang lại kết qủa gì cho Nhật Bản?

A. Thoát khỏi số phận một nước thuộc địa.

B. Trở thành nước tư bản chủ nghĩa đầu tiên ở Châu Á.

C. Xóa bỏ chế độ phong kiến lạc hậu

D. Câu a và b.

Câu 4: Nguyên nhân nào dẫn đến chế độ Mạc Phủ ở Nhật Bản sụp đổ?

A. Các nước phương tây dùng quân sự đánh bại Nhật Bản.

B. Thất bại trong cuộc chiến tranh với nhà Thanh.

C. Phong trào đấu tranh của các tầng lớp nhân dân vào những năm 60 của thế kỉ XIX.

D. Chế độ Mạc Phủ suy yếu tự sụp đổ.

Câu 5. Đặc điểm của chủ nghĩa đế quốc Nhật?

A. Chủ nghĩa đế quốc quân phiệt và hiếu chiến

B. Chủ nghĩa đế quốc thực dân

C. Chủ nghĩa đế quốc cho vay nặng lãi

D. Chủ nghĩa đế quốc phong kiến quân phiệt

Câu 6: Các nước phương tây xâm chiếm Đông Nam Á ngoài lí do: giàu tài nguyên và có vị trí chiến lược quan trọng, thì còn có nguyên nhân nào quan trọng hơn?

A. Nền kinh tế phát triển                                            C. Có nhiều mở vàng và bạc

B. Chế độ phong kiến đang khủng hoảng                 D. Có nhiều mỏ dầu và than

Câu 7: Thuộc địa của Pháp ở Đông Nam Á là:

A. Thái Lan, Lào, Việt Nam                                         C. Việt Nam, Lào, Ấn Độ

B. Mã Lai, Lào, My-an-ma                                           D. Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia

Câu 8: Cuộc đấu tranh nào thể hiện tinh thần đoàn kết của nhân dân Cam-pu-chia và nhân dân Việt Nam?

A. Pha-ca-đuốc và A-cha-xoa                                      C. A-cha-xoa và Pu-côm-bô

B. Pu-côm-bô và Si-vô-tha                                         D. Si-vô-tha và Pha-ca-đuốc

Câu 9: Lào trở thành thuộc địa của Pháp vào năm nào?

A. 1883                           B. 1893                       C. 1885                                   D. 1890

Câu 10: Cải cách quan trọng nhất giúp cho Xiêm giữ gìn chủ quyền đất nước?

A. Chính sách ngoại giao mềm dẻo              

B. Cải cách hành chính

C. Cải cách kinh tế                              

D. Chính sách khuyến khích công thương nghiệp.

------------------------------Hết! --------------------------

[--xem online hoặc tải về máy--]

Trên đây là toàn bộ Đề kiểm tra 15 phút môn Lịch sử  lớp 11 của trường THPT Trần Cao Vân. Để xem đầy đủ nội dung đề và đáp án các em hãy xem online hoặ tải về máy để thuận lợi cho việc tham khảo và ôn tập của mình. Chúc các em học tốt. 

 

ZUNIA9

ERROR:connection to 10.20.1.101:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
ERROR:connection to 10.20.1.101:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON