YOMEDIA

Đề kiểm tra 15 phút chương 2 môn Tin học lớp 11 có đáp án năm 2017 - Đề số 4

Tải về
 
ZUNIA12

Đề kiểm tra 15 phút môn Tin học lớp 11 học kì 1 dưới đây gồm 15 câu hỏi trắc nghiệm nằm rải rác trong chương 2. Đề có đáp án đi kèm tiện cho các em trong việc đối chiếu với kết quả làm bài thử của mình. Đây là tài liệu thực sự hữu ích cho các em dùng tham khảo ôn tập trước kì kiểm tra sắp tới. Mời các em cùng tham khảo.

ANYMIND360

ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT CHƯƠNG II NĂM HỌC 2016 - 2017

MÔN: TIN HOC 11

Thời gian làm bài: 15 phút

(Gồm: 15 câu trắc nghiệm)

Câu 1 : Cho biết các tển dưới đây đâu là tên dành riêng (từ khóa)

A. BaiTap                  B. Program                  C. Begins                  D. Real

Câu 2 : Trong Turbo Pascal, chiều dài tối đa của tên đối tượng là:

A. 128                       B. 256                          C. 255                       D. 127

Câu 3 : Trong Turbo Pascal, xét chương trình sau:

Const   b = 3.75;         

Begin

 Write(b:5:3)

End.

Màn hình kết quả là:

A. 3.750                       ​B. 3.8E+01                  C. 3.75                  D. 3.75E+01

Câu 4 : Trong Turbo Pascal, để lưu chương trình

A. Nhấn tổ hợp phím Ctrl+F2                  ​          B. Nhấn tổ hợp phím Alt + F2

C. Nhấn F2                  ​​                  ​                 D. Nhấn tổ hợp phím Shift + F2

Câu 5 : Khi đặt tên cho đối tượng của Turbo Pascal có thể

A. Bắt đầu bởi các chữ cái                             B. Cả ba lựa chọn trên đều đúng

C. Ký tự đặc biệt (*,#,@...)                               D. Bắt đầu bởi các chữ số

Câu 6 : Câu lệnh: writeln (‘Dien tich hinh vuong la: ’, s ); sẽ đưa ra màn hình:

A. Dien tich hinh vuong la:                         B. Dien tich hinh vuong la: s

C. Câu lệnh sai                                             D. Dien tich hinh vuong la:

Câu 7 : Trong Turbo Pascal, để biên dịch chương trình?

A. Nhấn tổ hợp phím Ctrl+F9                        B. Nhấn phím F9

C. Nhấn tổ hợp phím Shift + F9                    D. Nhấn tổ hợp phím Alt + F9

Câu 8 : Trong quá trình dịch, lối nào sau đây sẽ được phát hiện

A. Chính tả                         B. Cú pháp                         C. Ngữ nghĩa                         D. Giải thuật

 

 

{-- xem đầy đủ nội dung ở phần xem online hoặc tải về --}

Trên đây chỉ trích dẫn một số câu hỏi trong Đề kiểm tra 15 phút môn Tin học lớp 11 chương 2 có đáp án. Để xem được trọn vẹn đề thi, các em vui lòng chọn chức năng xem online hoặc đăng nhập tài khoản trên trang Hoc247.net để tải đề thi về máy tham khảo nhé.

Các em quan tâm có thể tham khảo thêm tài liệu cùng chuyên mục:

Chúc các em ôn tập thật tốt và đạt kết quả cao nhất trong kì thi sắp tới!

 

ZUNIA9

ERROR:connection to 10.20.1.101:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
ERROR:connection to 10.20.1.101:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON