YOMEDIA

Đề kiểm tra 15 phút chương 1 môn Tin học lớp 11 có đáp án năm 2017 - Đề số 2

Tải về
 
ZUNIA12

Nhằm phục vụ cho các em học sinh lớp 11 có thêm tư liệu học tập, Hoc247 đã sưu tầm và biên tập Đề kiểm 15 phút môn Tin học 11 chương 1 gửi đến các em. Đề kiểm tra có đáp án đi kèm tiện cho các em đối chiếu với kết quả làm bài thử của mình. Mời các em cùng tham khảo để chuẩn bị thật tốt cho đợt kiểm tra 15 phút sắp tới nhé.

ANYMIND360

ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT CHƯƠNG I NĂM HỌC 2016 - 2017

MÔN: TIN HOC 11

Thời gian làm bài: 15 phút

I. Hãy khoanh tròn vào câu được chọn (6,5 điểm)                                                                        

Câu 1: Chương trình viết bằng ngôn ngữ bậc cao không có đặc điểm nào trong các đặc điểm sau? (1 điểm)

  1. Không phụ thuôc vào loại máy, chương trình có thể thực hiện trên nhiều loại máy;
  2. Ngắn gọn, dễ hiểu, dễ hiệu chỉnh và nâng cấp;
  3. Kiểu dữ liệu và cách tổ chức dữ liệu đa dạng, thuận tiện cho mô tả thuật toán;
  4. Máy tính có thể hiểu và thực hiện trực tiếp chương trình này.

Câu 2: Chương trình dịch là: (1 điểm)

  1. Chương trình dịch ngôn ngữ tự nhiên ra ngôn ngữ máy;
  2. Chương trình dịch ngôn ngữ máy ra ngôn ngữ tự nhiên;
  3. Chương trình có chức năng chuyển đổi chương trình được viết bằng ngôn ngữ lập trình bậc cao thành chương trình thực hiện được trên máy tính cụ thể;
  4. Chương trình có chức năng chuyển đổi chương trình được viết bằng ngôn ngữ máy thành ngôn ngữ bậc cao.

Câu 3: Chương trình dịch không có khả năng nào trong các khả năng sau?  (1 điểm)

       A.  Tạo được chương trình đích.                                C.  Phát hiện được lỗi ngữ nghĩa.    

       B.    Phát hiện được lỗi cú pháp.                                 D.  Thông báo lỗi cú pháp.

Câu 4: Tên nào sai trong các tên sau?   (2,5 điểm)

       A.    -tuoi                              D.    3noisinh                     G.  noi cong tac             

       B.    namsinh                       E.    ngoc_anh                   H. F25

       C.    uses                              F.    program

Câu 5: Trong những biểu thức dưới đây, biểu diễn nào là từ khóa trong Pascal? (1 điểm)

A. END            B. Integer                   C. Real

D. sqrt             E. ‘end’                        F. Var

II.  Ghép mỗi câu ở cột 1 với một câu thích hợp ở cột 2 trong bảng sau: (2,5 điểm)

Cột 1

Cột 2

(1) Biên dịch

(A) là các đại lượng có giá trị không đổi trong quá trình thực hiện chương trình.

(2) Thông dịch

(B) dịch và thực hiện từng câu lệnh, nếu còn câu lệnh tiếp theo thì quá trình này còn tiếp tục.

(3) Chương trình viết trên ngôn ngữ lập trình bậc cao.

(C) là những đại lượng được đặt tên, dùng để lưu trữ giá trị và giá trị có thể được thay đổi trong quá trình thực hiện chương trình.

(4) Biến

(D) dịch toàn bộ chương trình nguồn thành một chương trình đích có thể thực hiện trên máy và có thể lưu trữ để sử dụng lại khi cần thiết.

(5) Hằng

(E) phải được chuyển thành chương trình trên ngôn ngữ máy mới có thể thực hiện được.

………………………                           ………………………                                 ………………………        

………………………                           ………………………                                 ………………………        

III. Tự luận: (1 điểm)

Trong một chương trình còn có lỗi cú pháp, thông thường chương trình biên dịch hay chương trình thông dịch phát hiện ra lỗi nhanh hơn và tại sao?

------------HẾT-------------

ĐÁP ÁN

Câu 1: d)

Câu 2: c)

Câu 3: c)

 

{-- xem đầy đủ nội dung ở phần xem online hoặc tải về --}

Trên đây chỉ trích dẫn một phần nội dung trong Đề kiểm tra 15 phút môn Tin học lớp 11 chương 1 có đáp ánĐể xem được trọn vẹn đề thi, các em vui lòng chọn chức năng xem online hoặc đăng nhập tài khoản trên trang Hoc247.net để tải đề thi về máy tham khảo nhé.

Các em quan tâm có thể tham khảo thêm tài liệu cùng chuyên mục:

 

Chúc các em ôn tập thật tốt và đạt kết quả cao nhất trong kì thi sắp tới!

 

ZUNIA9

ERROR:connection to 10.20.1.101:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
ERROR:connection to 10.20.1.101:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON