ON
ADMICRO

Đề kiểm tra 1 tiết Chương 2 Toán đại số 11 năm 2017- Trường THPT Phú Lâm có đáp án

Tải về
VIDEO_3D

Đề kiểm tra 1 tiết môn Toán lớp 11 năm 2017 sau đây gồm 14 câu trắc nghiệm và 3 câu tự luận sẽ giúp các em học sinh có thêm tài liệu tham khảo chuẩn bị thật tốt cho bài kiểm tra Chương 2 - Tổ hợp xác suất phần đại số lớp 11.

 
 
YOMEDIA

TRƯỜNG THPT PHÚ TÂM                                          ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG II - KHỐI 11

Họ tên: ..................................................                                               Năm học: 2017 - 2018

Lớp: .............                                                                                          Thời gian: 45 phút

                                 Đề 1

Số câu đúng

Điểm

Lời phê của giáo viên

 

 

 

 

 

 

Câu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

TL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    I.TRẮC NGHIỆM

Câu 1. Một hộp có 7 bi đỏ, 8 bi xanh, 9 bi vàng. Lấy ngẫu nhiên 6 viên. Xác suất xảy ra biến cố A:” 6 bi lấy ra có ít nhất 2 bi đỏ” là:

\(\begin{array}{l}
A.p \approx 0,74\\
B.p \approx 0,25\\
C.p \approx 0,26\\
D.p \approx 0.58
\end{array}\)

Câu 2. Một ngân hàng câu hỏi có 14 câu nhận biết, 10 câu thông hiểu và 6 câu vận dụng.

Phần mềm trộn đề chọn ngẫu nhiên 14 câu đề lập thành 1 đề kiểm tra. Tính xác suất để phần mềm chọn được 1 đề kiểm tra có đủ 3 loại câu nhận biết, câu thông hiểu và câu vận dụng, trong đó có đúng 3 câu vận dụng và ít nhất 7 câu nhận biết?

\(\begin{array}{l}
A.p \approx 0,162\\
B.p \approx 0,161\\
C.p \approx 0,15\\
D.p \approx 0,11
\end{array}\)

Câu 3. Từ các chữ số 0,2, 3, 5, 7,8,9. Lập được bao nhiêu số tự nhiên gồm 3 chữ số?

A. 294.                                         B. 18.                                    C. 21.                                    D. 343.

Câu 4. Cho một nhóm học sinh gồm 10 nam, 7 nữ. Có bao nhiêu cách chọn ra 1 đội văn nghệ gồm 4 nam, 3 nữ.

A. 19448                                      B. 7350                                 C. 17!                                    D. 4200

Câu 5. Số hạng không chứa x trong khai triển của biểu thức \({\left( {{x^2} - \frac{1}{{{x^3}}}} \right)^{25}}\) là

\(\begin{array}{l}
A. - C_{25}^{15}\\
B. - C_{25}^{10}\\
C.C_{25}^{10}\\
D.C_{25}^{15}
\end{array}\)

Câu 6. Tung một đồng xu ba lần, số phần tử của biến cố A:“Có ít nhất một lần xuất hiện mặt sấp” là

A. 4.                                             B. 5.                                      C. 7.                                      D. 6.

Câu 7. Có bao nhiêu trường hợp xảy ra khi tung cùng lúc 3 con súc sắc đồng chất và 1 đồng xu?

A. 423.                                         B. 216.                                  C. 218.                                  D. 432.

Câu 8. Có bao nhiêu cách sắp xếp chỗ ngồi cho 7 học sinh nam và 4 học sinh nữ vào một bàn dài gồm 11 vị trí?

A. 4!                                             B. 7!                                      C. 11!                                    D. 7!.4!

Câu 9. Có bao nhiêu số tự nhiên gồm 4 chữ số khác nhau được lập từ các số 0,1,2,3,4,5,6?

A. 24.                                           B. 720.                                  C. 360.                                  D. 840.

Câu 10. Một thùng dựng 6 hộp sữa dâu, 8 hộp sữa tươi và 5 hộp sữa cam. Lấy ngẫu nhiên 4 hộp sữa để kiểm tra chất lượng. Hỏi có bao nhiêu cách để lấy được 4 hộp sữa có đủ cả ba loại?

A. 1290                                        B. 1720                                 C. 1920.                                D. 3876

---Để xem tiếp vui lòng xem trực tuyến hoặc tải về máy---

Trên đây là phần trích dẫn đề kiểm tra 1 tiết chương 2 môn Toán lớp 11. Để xem chi tiết nội dung đề thi, quý thầy cô cùng các em học sinh có thể chọn chức năng xem trực tuyến hoặc tài về máy. Ngoài ra, quý thầy cô và các em học sinh có thể tham khảo thêm một số đề khác tại website hoc247.net

 

 

 


ERROR:index hoc247netdocument: query error: no field 'topic' found in schema

 

YOMEDIA
1=>1