AMBIENT

Đề kiểm tra 1 tiết Chương 2 ĐS & GT 11 năm học 2019 - 2020 Trường THPT Phan Văn Trị

Tải về

Mời các em học sinh cùng tham khảo tài liệu Đề kiểm tra 1 tiết Chương 2 ĐS & GT 11 năm học 2019 - 2020 của Trường THPT Phan Văn Trị. Đề kiểm tra bao gồm 20 câu hỏi trắc nghiệm và 3 câu hỏi tự luận hoàn thành trong thời gian 45 phút. Hy vọng đề thi này sẽ giúp các em ôn tập hiệu quả hơn và đạt kết quả cao ở bài kiểm tra sắp tới. 

TRƯỜNG THPT PHAN VĂN TRỊ

TỔ TOÁN – TIN HỌC

 

ĐỀ KIỂM TRA 45 PHÚT

MÔN: TOÁN

 (20 câu trắc nghiệm và 03 câu tự luận)

Mã đề thi 123

 

I. TRẮC NGHIỆM: (5 điểm - từ câu 01 đến câu 20)

Câu 1: Hệ số của xtrong khai triển \({\left( {\frac{1}{x} + {x^3}} \right)^{3n + 1}}\) với \(x \ne 0\), biết n là số nguyên dương thỏa mãn \(3C_{n + 1}^2 + n{P_2} = 4A_n^2\) là:

A. 120                            B. 210                            C. 210x6                        D. 120x6

Câu 2: Có bao nhiêu cách xếp khác nhau cho 5 người ngồi vào một bàn dài?

A. 5                                 B. 25                               C. 3125                        D. 120

Câu 3: Xét một phép thử có không gian mẫu \(\Omega \) và A là một biến cố của phép thử đó. Phát biểu nào dưới đây là sai?

A. \(P\left( A \right) = 0\) khi và chỉ khi A là chắc chắn.           B. Xác suất của biến cố A là \(P\left( A \right) = \frac{{n\left( A \right)}}{{n\left( \Omega  \right)}}\).

C. \(0 \le P\left( A \right) \le 1.\)                                                     D. \(P\left( A \right) = 1 - P\left( {\overline A } \right).\)

Câu 4: Một hộp đựng 15 viên bi khác nhau gồm 7 bi xanh, 5 bi đỏ và 3 bi vàng; lấy ngẫu nhiên một lần 3 viên bi. Gọi A là biến cố lấy được 3 viên bi cùng màu. Số phần tử của biến cố A là:

A. 46                             B.  455                          C.  35                             D. 350

Câu 5: Gieo một con súc sắc cân đối và đồng chất. Gọi A là biến cố: “Số chấm trên mặt xuất hiện của con súc sắc là số chẵn”. Trong các biến cố sau, biến cố nào xung khắc với biến cố A?

A. Số chấm trên mặt xuất hiện của con súc sắc là 2.

B. Số chấm trên mặt xuất hiện của con súc sắc là 1 hoặc 2.

C. Số chấm trên mặt xuất hiện của con súc sắc là 6.

D. Số chấm trên mặt xuất hiện của con súc sắc là 3.

Câu 6: Cho A, B là hai biến cố xung khắc, đẳng thức nào sau đây đúng?

A. \(P\left( {A.B} \right) = P\left( A \right).P\left( B \right).\)                                       B. \(P\left( {A \cup B} \right) = P\left( A \right) + P\left( B \right).\)

C. \(P\left( {A \cap B} \right) = P\left( A \right) + P\left( B \right).\)                                 D. \(P\left( {A \cup B} \right) = P\left( A \right) - P\left( B \right).\)

Câu 7: Cho tập hợp \(A = \left\{ {0;{\rm{ }}1;{\rm{ }}2;{\rm{ }}3;{\rm{ }}4;{\rm{ }}5} \right\}\). Gọi S là tập hợp các số có 3 chữ số khác nhau được lập thành từ các chữ số của tập A. Chọn ngẫu nhiên một số từ S, tính xác suất để số được chọn có chữ số cuối gấp đôi chữ số đầu.

A. \(\frac{1}{5}.\)                                B. \(\frac{{23}}{{25}}.\)                              C. \(\frac{4}{5}.\)                                D. \(\frac{2}{{25}}.\)

Câu 8: Một công việc được hoàn thành bởi một trong hai hành động. Nếu hành động này có m cách thực hiện, hành động kia có n cách thực hiện không trùng với bất kì cách nào của hành động thứ nhất thì công việc đó có số cách thực hiện là:

A. m+n                          B. \(\sqrt {m.n} .\)                          C. \(\frac{{m + n}}{2}.\)                       D. m.n

Câu 9: Lớp 11A1 có 25 học sinh nam và 20 học sinh nữ. Hỏi có bao nhiêu cách chọn ngẫu nhiên một bạn trong lớp làm lớp trưởng?

A. 45                              B. 25                               C. 20                              D. 500

Câu 10: Sắp xếp năm bạn học sinh An, Bình, Chi, Dũng, Lệ vào một chiếc ghế dài có 5 chỗ ngồi. Hỏi có bao nhiêu cách sắp xếp sao cho bạn An và bạn Dũng không ngồi cạnh nhau?

A.  120                           B.  48                             C.  72                            D. 24

 

{-- xem đầy đủ nội dung Đề kiểm tra 1 tiết Chương 2 ĐS & GT 11 năm học 2019 - 2020 Trường THPT Phan Văn Trị ở phần xem online hoặc tải về --}

Trên đây là một phần trích đoạn nội dung Đề kiểm tra 1 tiết Chương 2 ĐS & GT 11 năm học 2019 - 2020 Trường THPT Phan Văn Trị. Để xem toàn bộ nội dung và đáp án đề thi các em chọn chức năng xem online hoặc đăng nhập vào trang hoc247.net để tải tài liệu về máy tính. 

Hy vọng đề thi này sẽ giúp các em học sinh lớp 11 ôn tập tốt và đạt thành tích cao trong bài kiểm tra sắp tới.

>>> Các em có thể củng cố kiến thức qua tài liệu nâng cao sau đây:

 

AMBIENT
?>