ADMICRO

Đề kiểm tra 1 tiết chương 2 Đại số 11 Trường THPT Lâm Thao năm học 2017 - 2018 có đáp án chi tiết

Tải về

Đề kiểm tra 1 tiết môn Toán lớp 11 năm 2017 sau đây gồm trắc nghiệm và tự luận sẽ giúp các em học sinh có thêm tài liệu tham khảo chuẩn bị thật tốt cho bài kiểm tra Chương 2 - Tổ hợp xác suất phần đại số lớp 11.

 
 
YOMEDIA

SỞ GD&ĐT PHÚ THỌ

TRƯỜNG THPT LÂM THAO

 

ĐỀ KIỂM TRA MỘT TIẾT ĐẠI SỐ 11 CHƯƠNG 2

Thời gian làm bài: 45 phút;

 

Họ, tên học sinh:.............................................................. Lớp: .......................

Mã đề 132

     

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM(4đ): ( Khoanh tròn vào chữ cái trước đáp án được lựa chọn)

Câu 1: Từ các chữ số 0,1,2,3,4,6,7,8. Có thể lập được bao nhiêu số chẵn có 4 chữ số khác nhau?

A. 5040                            B. 930                              C. 720                              D. 210

Câu 2: Cho một hộp kín trong có chứa 3 quả cầu màu đỏ, 4 quả cầu màu xanh. Nhặt ra 3 quả cầu. Xác suất đề nhặt được 3 quả cầu cùng màu là

A. 12                                B. 5                                  C. 7                                  D. 6

Câu 3: Từ các chữ số 0,1,2,3,4. Có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên có 3 chữ số?

A. 48                                B. 120                              C. 24                                D. 100

Câu 4: Cho biểu thức \(3.C_{n + 1}^3 - 3.A_n^2 = 52(n - 1)\). Khi đó giá trị n thỏa mãn là

A. 5                                  B. 13                                C. 7                                  D. 10

Câu 5: Cho nhị thức \({\left( {x - \frac{1}{{{x^2}}}} \right)^9}\). Số hạng chứa x3

A. 36                                B. -36x3                           C. 36x3                            D. – 36

Câu 6: Một chi đoàn có 15 đoàn viên trong đó có 8 nam và 7 nữ. Nguời ta chọn ra 4 đoàn viên của chi đoàn đó để lập một đội thanh niên tình nguyện. Xác suất để bốn đoàn viên được chọn có ít nhất 1 nữ là

A.   \(\frac{{C_7^4}}{{C_{15}^4}}\)                           B.   \(1 - \frac{{C_7^4}}{{C_{15}^4}}\)                      C. \(\frac{{C_8^4}}{{C_{15}^4}}\)                             D. \(1 - \frac{{C_8^4}}{{C_{15}^4}}\)

Câu 7: Cho nhị thức \({\left( {{x^3} - \frac{1}{{{x^2}}}} \right)^{15}}\). Hệ số của x10

A. 7                                  B. – 6435x10                    C. -6435                          D. 6435 x10

Câu 8: Từ các số 1, 2, 4, 6, 8, 9 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên có 6 chữ số khác nhau?

A. 720                              B. 1                                  C. 36                                D. 24

Câu 9: Cho một hộp kín trong có chứa 3 quả cầu màu đỏ, 4 quả cầu màu xanh. Nhặt ra 3 quả cầu. Xác suất để nhặt được 3 quả cầu có đủ cả 2 màu là

A. 30                                B. 12                                C. 216                              D. 512

Câu 10: Gieo một con súc sắc cân đối đồng chất hai lần. Xác suất để tổng số chấm trên hai lần gieo bằng 6 là

A.  \(\frac{5}{{36}}\)                            B.  \(\frac{1}{6}\)                           C. \(\frac{7}{{36}}\)                              D. \(\frac{1}{2}\)

II. PHẦN TỰ LUẬN(6đ)

Câu 11 (2đ): Cho các chữ số 0,1,2,3,4,5,6

Có bao nhiêu số tự nhiên có 4 chữ số khác nhau tạo thành từ các chữ số đã cho.

Câu 12 (1đ): Tìm hệ số của x2012 trong khai triển của nhị thức \({\left( {{x^2} - \frac{2}{{{x^3}}}} \right)^{2011}}\)

---Để xem tiếp vui lòng xem trực tuyến hoặc tải về máy---

Trên đây là phần trích dẫn đề kiểm tra 1 tiết chương 2 môn Toán lớp 11. Để xem chi tiết nội dung đề thi, quý thầy cô cùng các em học sinh có thể chọn chức năng xem trực tuyến hoặc tài về máy.

 

 

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 4_1603079338.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/de-kiem-tra/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-10-19 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-10-31 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)