YOMEDIA

Đề kiểm tra 1 tiết Chương 1 Toán 11 Trường THPT Hòa Bình năm học 2019 - 2020

Tải về

Mời quý thầy cô cùng các em học sinh tham khảo tài liệu Đề kiểm tra 1 tiết Chương 1 Toán 11 Trường THPT Hòa Bình năm học 2019 - 2020. Đề thi gồm 20 câu hỏi trắc nghiệm và 1 câu tự luận có đáp án nhằm giúp các em vừa ôn tập vừa có thể thử sức, đánh giá năng lực của mình sau khi học xong Chương 1 của phần Đại số 11. Hy vọng tài liệu sẽ giúp các em ôn tập hiệu quả hơn và đạt kết quả cao trong bài kiểm tra sắp tới.

SỞ GD&ĐT VĨNH LONG                                       KIỂM TRA MỘT TIẾT ĐS - GT CHƯƠNG 1

TR­ƯỜNG THCS - THPT HÒA BÌNH                                    MÔN: TOÁN 11 CƠ BẢN

                                                                          Thời gian làm bài: 45 phút (không kể thời gian giao đề)

 

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (0.35 điểm/câu)

Câu 1. Điều kiện của hàm số \(y = \frac{{2{\rm{x}}}}{{1 - {{\sin }^2}x}}\) là:

A.  \(\sin x \ne 1\)                     B. \(\sin x \ne 0\)                    C. \(\cos x \ne 1\)                     D. \(\cos x \ne 0\)

Câu 2. Tập xác định của hàm số \(y = \cot x\) là:

A. \(D = R\backslash \left\{ {\frac{\pi }{2} + k2\pi ,k \in Z} \right\}\)                                  B. D = R                  

C. \(D = R\backslash \left\{ {k\pi ,k \in Z} \right\}\)                                            D. \(D = R\backslash \left\{ {k2\pi ,k \in Z} \right\}\)

Câu 3. Khẳng định nào sau đây là đúng?

A. Hàm số \(y = \tan x\) là hàm số chẵn.                    B. Hàm số \(y = 2x + \sin x\) là hàm số lẻ.

C. Hàm số \(y = \sin x + {x^2}\) là hàm số chẵn.             D. Hàm số \(y = \cos x\) là hàm số lẻ.

Câu 4. Chu kỳ tuần hoàn của hàm số \(y = \sin 2x\) là:

A. \(\pi \)                               B. \(2\pi \)                           C. \(\frac{\pi }{2}\)                             D. \(\sqrt \pi  \)

Câu 5. Hàm số \(y = 3\cos x - 1\) đạt giá trị nhỏ nhất tại:

A. \(x = \pi  + k2\pi \)                B. \(x = k2\pi \)                  C. \(x = \frac{\pi }{2} + k2\pi \)          D. \(x = k\pi \)

Câu 6. Giá trị lớn nhất của hàm số \(y = 1 + 2\sin x\) bằng?

A. 1                                 B.  3                             C. 4                             D. - 1

Câu 7. Đồ thị sau là đồ thị của hàm số nào?

      

                                                  

A. \(y = 2\sin x\)                 B. \(y = \sin 2x\)              C. \(y =- 2\sin x\)           D. \(y = \sin x+1\)

Câu 8. Cho hàm số \(y = f(x)\) có đồ thị như hình bên dưới. Chọn khẳng định đúng.

 

A. Hàm số đồng biến trên \(\left( { - \frac{{3\pi }}{2}; - \frac{\pi }{2}} \right)\)               B. Hàm số đồng biến trên \(\left( {\frac{\pi }{2};\frac{{3\pi }}{2}} \right)\)

C. Hàm số đồng biến trên \(\left( { - \frac{\pi }{2};\frac{\pi }{2}} \right)\)             D. Hàm số đồng biến trên \(\left( { - \frac{\pi }{2};0} \right)\)

Câu 9. Giải phương trình lượng giác \(\cos x = \cos 1\):

A. \(\{  \pm 1 + k2\pi ,k \in Z\} \)                                         B. \(\{  \pm 1 + k\pi ,k \in Z\} \)

C. \(\{  1 + k2\pi ,k \in Z\} \)                                            D. \(\{ - 1 + k2\pi ,k \in Z\} \)

Câu 10. Giải phương trình lượng giác \(\tan (x + \frac{\pi }{6}) =  - \sqrt 3 \):

A. \(\{ \frac{\pi }{2} + k\pi ,k \in Z\} \) .                                           B. \(\{ -\frac{\pi }{2} + k\pi ,k \in Z\} \)

C. \(\{- \frac{\pi }{6} + k\pi ,k \in Z\} \) .                                        D. \(\{ \frac{\pi }{6} + k\pi ,k \in Z\} \).

 

{-- xem đáp án đề kiểm tra 1 tiết Chương 1 Đại số 11 năm học 2019 - 2020 của Trường THPT Hòa Bình​ ở phần xem online hoặc tải về --}

Trên đây là một phần trích đoạn nội dung Đề kiểm tra 1 tiết Chương 1 Đại số 11 năm 2019 Trường THPT Hòa Bình. Để xem toàn bộ nội dung và đáp án đề thi các em chọn chức năng xem online hoặc đăng nhập vào trang hoc247.net để tải tài liệu về máy tính. 

Hy vọng đề thi này sẽ giúp các em học sinh lớp 11 ôn tập tốt và đạt thành tích cao trong bài kiểm tra sắp tới.

>>> Các em có thể tham khảo thêm: Đề kiểm tra 1 tiết Chương 1 ĐS & GT 11 Trường THPT Trung Giã năm học 2019 - 2020

 

YOMEDIA