YOMEDIA

Đề kiểm tra 1 tiết Chương 1 ĐS & GT 11 Trường THPT Trung Giã năm học 2019 - 2020

Tải về

Mời quý thầy cô cùng các em học sinh tham khảo tài liệu Đề kiểm tra 1 tiết Chương 1 ĐS & GT 11 Trường THPT Trung Giã năm học 2019 - 2020. Đề thi gồm 25 câu hỏi trắc nghiệm có đáp án nhằm giúp các em vừa ôn tập vừa có thể thử sức, đánh giá năng lực của mình sau khi học xong Chương 1 của phần Đại số 11. Hy vọng tài liệu sẽ giúp các em ôn tập hiệu quả hơn và đạt kết quả cao trong bài kiểm tra sắp tới.

TRƯỜNG THPT TRUNG GIà                                          ĐỀ KIỂM TRA ĐẠI SỐ 11 CHƯƠNG 1

    Năm học 2019 – 2020                                                 Thời gian: 45 phút – 25 câu trắc nghiệm

 

MÃ ĐỀ : 111

Câu 1: Nghiệm dương bé nhất của phương trình \(2{\sin ^2}x + 5\sin x - 3 = 0\) là:

A. \(x = \frac{\pi }{6}.\)                         B. \(x = \frac{\pi }{3}.\)                          C. \(x = \frac{\pi }{{12}}.\)                        D. \(x = \frac{{5\pi }}{6}.\)

Câu 2: Tìm tập xác định D của hàm số \(y = \frac{{1 - \sin x}}{{\cos x - 1}}.\)

A. \({\rm{D}} = R\backslash \left\{ {k\pi |k \in Z} \right\}.\)    

B. \({\rm{D}} = R\backslash \left\{ {\frac{\pi }{2} + k\pi |k \in Z} \right\}.\)    

C. \({\rm{D}} = R\backslash \left\{ {k2\pi |k \in Z} \right\}.\)      

D. \(D=R\)

Câu 3: Nghiệm của phương trình \(\sin 2x = \frac{{\sqrt 2 }}{2}\) là:

A. \(\,x = \frac{\pi }{8} + k\pi ;x = \frac{{3\pi }}{8} + k\pi \quad (k \in ).\)                  B. \(\,x = \frac{\pi }{4} + k2\pi ;x = \frac{{3\pi }}{4} + k2\pi \,\quad (k \in Z).\)

C. \(\,x = \frac{\pi }{4} + k2\pi ;x = \frac{{3\pi }}{4} + k2\pi \,\quad (k \in Z).\)             D. \(\,x = \frac{\pi }{4} + k\pi ;x = \frac{{3\pi }}{4} + k\pi \quad (k \in Z).\)

Câu 4: Giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số \(y = 3\cos 2x + 5\) lần lượt là:

A. 1 và - 1                     B. 8 và 2                       C. 8 và 5                      D. 11 và 1

Câu 5: Với giá trị nào của m thì phương trình \((\cos x - m)(\sin x - 2) = 0\) có đúng 1 nghiệm thuộc đoạn \(\left[ { - \frac{\pi }{2};\frac{\pi }{3}} \right]\)?

A. \(m \in \left[ {0;\frac{1}{2}} \right).\)                  B. \(m \in \left[ {0;\frac{1}{2}} \right] \cup \left\{ 1 \right\}.\)          C. \(m \in \left[ {0;\frac{1}{2}} \right) \cup \left\{ 1 \right\}.\)         D. \(m \in \left[ {0;\frac{1}{2}} \right].\)

Câu 6: Nghiệm lớn nhất của phương trình sin3x – cosx = 0 thuộc đoạn \(\left[ { - \frac{\pi }{2};\frac{{3\pi }}{2}} \right]\) là:

A. \(\frac{{3\pi }}{2}.\)                             B. \(\frac{{5\pi }}{4}.\)                             C. \(\pi\).                                D. \(\frac{{4\pi }}{3}.\)

Câu 7: Nghiệm của phương trình \(\sin 3x.\cos x - \sin 4x = 0\) là:

A. \(x = k\pi ,x = \frac{\pi }{6} + k\frac{\pi }{3}\left( {k \in Z} \right)\)                            B. \(x = \frac{\pi }{4} + k2\pi \left( {k \in Z} \right)\)

C. \(x = \frac{\pi }{3} + k\pi \left( {k \in Z} \right)\)                                         D. \(x = \frac{\pi }{3} + k2\pi ,x = \frac{\pi }{4} + k2\pi \left( {k \in Z} \right)\)

Câu 8: Nghiệm dương nhỏ nhất của phương trình \({\sin ^2}x - \cos x - 1 = 0\) là \(x = \frac{{a\pi }}{b}\) với \(\frac{a}{b}\) tối giản và \(a,b \in Z\). Tính \(S=a+b\)?    

A. S = 3 

B. S = 2        

C. S = 4         

D. S = 5

Câu 9: Nghiệm của phương trình \(2\cos x - \sqrt 2  = 0\) là:

A. \(x =  \pm \frac{\pi }{4} + k\pi \;\left( {k \in Z} \right).\)   

B. \(x =  \pm \frac{{3\pi }}{4} + k2\pi \;\left( {k \in Z} \right).\)  

C. \(x =  \pm \frac{\pi }{4} + k2\pi \;\left( {k \in Z} \right).\)  

D. \(x =  \pm \frac{{3\pi }}{4} + k\pi \;\left( {k \in Z} \right).\)

Câu 10: Tập xác định của hàm số \(y = \frac{{2cosx + 3}}{{{{\sin }^2}x + 2\sin x - 3}}\) là:

A. \(D = R\backslash \left\{ {\left. {k\pi } \right|k \in Z} \right\}.\)                                            B. \(D = R\backslash \left\{ {\left. { - \frac{\pi }{2} + k2\pi } \right|k \in Z} \right\}.\)

C. \(D = R\backslash \left\{ {\left. {\frac{\pi }{2} + k\pi } \right|k \in Z} \right\}.\)                                     D. \(D = R\backslash \left\{ {\left. {\frac{\pi }{2} + k2\pi } \right|k \in Z} \right\}.\)

 

{-- xem đáp án đề kiểm tra 1 tiết Chương 1 Đại số 11 năm học 2019 - 2020 của Trường THPT Trung Giã​ ở phần xem online hoặc tải về --}

Trên đây là một phần trích đoạn nội dung Đề kiểm tra 1 tiết Chương 1 Đại số 11 năm 2019 Trường THPT Trung Giã. Để xem toàn bộ nội dung và đáp án đề thi các em chọn chức năng xem online hoặc đăng nhập vào trang hoc247.net để tải tài liệu về máy tính. 

Hy vọng đề thi này sẽ giúp các em học sinh lớp 11 ôn tập tốt và đạt thành tích cao trong bài kiểm tra sắp tới.

 

YOMEDIA