RANDOM

Đề kiểm tra 1 tiết Chương 1 ĐS & GT 11 năm học 2019 - 2020 Trường THPT Triệu Quang Phục

Tải về
VIDEO

Mời quý thầy cô cùng các em học sinh tham khảo tài liệu Đề kiểm tra 1 tiết Chương 1 Toán 11 của Trường THPT Triệu Quang Phục năm học 2019 - 2020. Đề thi gồm 20 câu hỏi trắc nghiệm và 2 câu tự luận có đáp án nhằm giúp các em vừa ôn tập vừa có thể thử sức, đánh giá năng lực của mình sau khi học xong Chương 1 của phần Đại số 11. Hy vọng tài liệu sẽ giúp các em ôn tập hiệu quả hơn và đạt kết quả cao trong bài kiểm tra sắp tới.

 
 
YOMEDIA

 

SỞ GD&ĐT HƯNG YÊN

TRƯỜNG THPT TRIỆU QUANG PHỤC

Mã đề 203

                        (Đề có 03 trang)

 ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ - NĂM HỌC 2019 - 2020

MÔN: TOÁN 11 - CHƯƠNG I

HÀM SỐ & PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC

Thời gian làm bài: 45 phút (không kể thời gian phát đề)

 

 

 

I. TRẮC NGHIỆM (8,0 điểm)

Câu 1: Nghiệm của phương trình cos x = 0 ( với \(k \in Z\))  là

A. \(x = k2\pi \) .                   B. \(x = k\pi \) .                   C. \(x = \frac{\pi }{2} + k\pi \) .            D. \(x = \frac{\pi }{2} + k2\pi \) .

Câu 2: Trong các hàm số sau đây, hàm số nào là hàm chẵn trên tập xác định?

A. y = tanx.                   B. y = cosx.                 C. y = sinx.                 D. y = cotx.

Câu 3: Điều kiện để phương trình \(a\sin x + b\cos x = c\) \(\left( {{a^2} + {b^2} \ne 0;a,b,c \in R} \right)\) vô nghiệm?

A. \({a^2} + {b^2} \ge {c^2}\).                B. \({a^2} + {b^2} < {c^2}\).             C. \({a^2} + {b^2} > {c^2}\).             D. \({a^2} + {b^2} \le {c^2}\).

Câu 4: Phương trình \(\sin 2x.\cos 2x.\cos 4x = 0\,\,\left( {k \in Z} \right)\) có nghiệm là

A. \(k\frac{\pi }{8}\) .                            B. \(k\frac{\pi }{4}\) .                         C. \(k\frac{\pi }{2}\) .                         D. \(k\pi \)

Câu 5: Hàm số y = tan 2x tuần hoàn với chu kỳ là bao nhiêu?

A. \(T = 3\pi \) .                      B. \(T = \frac{\pi }{2}\) .                     C. \(T = 2\pi \) .                    D. \(T = \pi \) .

Câu 6: Điều kiện xác định của hàm số \(y = \frac{{\cos x}}{{1 - {{\sin }^2}x}}\) là

A. \(\sin x \ne 1\) .                     B. \(\sin x \ne 0\) .                 C. \({\rm{cos}}x \ne 1\) .                  D.\({\rm{cos}}x \ne 0\) .

Câu 7: Hàm số \(y = 1 + 2\sin x\) đạt giá trị lớn nhất tại

A. \(x = \pi  + k2\pi \) .             B. \(x =   k2\pi \) .                 C. \(x = \frac{\pi }{2} + k2\pi \) .         D. \(x = k\pi \) .

Câu 8: Giá trị của m để phương trình: \(\cos x - m = 0\) vô nghiệm là

A. \( - 1 \le m \le 1\) .                 B. m > 1.                       C.\(\left[ \begin{array}{l}
m <  - 1\\
m > 1
\end{array} \right.\) .                  D. m < - 1.

Câu 9: Nghiệm dương nhỏ nhất của phương trình \(\sin 2x = \sin x\) là

A. \(\frac{\pi }{4}\) .                              B. \(\frac{\pi }{3}\) .                            C. \(\frac{\pi }{2}\) .                            D. \(\frac{{2\pi }}{3}\) .

Câu 10: Tập nghiệm của phương trình lượng giác \(\sqrt 3 \tan x - 1 = 0\) là

A. \(\{ {30^o} + k{180^o},k \in Z\} \) .                                  B. \(\{ {30^o} + k{90^o},k \in Z\} \) .

C. \(\{ {60^o} + k{360^o},k \in Z\} \) .                                 D. \(\{ {60^o} + k{180^o},k \in Z\} \) .

 

{-- xem đáp án đề kiểm tra 1 tiết Chương 1 Đại số 11 năm học 2019 - 2020 của Trường THPT Triệu Quang Phục​ ở phần xem online hoặc tải về --}

Trên đây là một phần trích đoạn nội dung Đề kiểm tra 1 tiết Chương 1 Đại số 11 năm 2019 Trường THPT Triệu Quang Phục. Để xem toàn bộ nội dung và đáp án đề thi các em chọn chức năng xem online hoặc đăng nhập vào trang hoc247.net để tải tài liệu về máy tính. 

Hy vọng đề thi này sẽ giúp các em học sinh lớp 11 ôn tập tốt và đạt thành tích cao trong bài kiểm tra sắp tới.

 

 

 

YOMEDIA
1=>1