ADMICRO

Đề kiểm tra 1 tiết chương 1 Đại số và giải tích 11 Trường THPT Chu Văn An năm học 2018 - 2019

Tải về

Đề kiểm tra 1 tiết chương 1 Đại số và giải tích lớp 11 năm học 2018 - 2019 sau đây gồm 25 câu trắc nghiệm sẽ giúp các em học sinh có thêm tài liệu tham khảo chuẩn bị thật tốt cho bài kiểm tra chương 1 - hàm số lượng giác và phương trình lượng giác phần đại số lớp 11.

 
 
YOMEDIA

TRƯỜNG THPT CHU VĂN AN

Học kì I_Năm học 2018 - 2019

 

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT

MÔN: ĐẠI SỐ 11_CƠ BẢN - BÀI 1

Thời gian: 45 phút (25 câu trắc nghiệm)

 

Mã đề thi 132

     

 

Họ, tên thí sinh:……………….………………………………………Số báo danh:……...……………

 

Câu 1: Hàm số nào sau đây là hàm số chẵn?

A.  \(y = \tan 3x.\cos x\)         B. \(y = {\sin ^2}x + \sin x\)          C.  \(y = {\sin ^2}x + \cos x\)       D. \(y = \sin x\)

Câu 2: Phương trình \(\sin x = \frac{1}{2}\) có nghiệm thỏa mãn \( - \frac{\pi }{2} \le x \le \frac{\pi }{2}\) là

A.    \(x = \frac{\pi }{6}\)                       B. \(x = \frac{\pi }{3} + k2\pi \)              C.   \(x = \frac{{5\pi }}{6} + k2\pi \)          D. \(x = \frac{\pi }{3}\)

Câu 3: Tập xác định của hàm số \(y = {\mathop{\rm t}\nolimits} {\rm{an}}x\) là

A. \(D = R\backslash \left\{ {k2\pi ,k \in Z} \right\}\)                                             B.\(D = R\backslash \left\{ {k\pi ,k \in Z} \right\}\)

C. \(D = R\backslash \left\{ {\frac{\pi }{2} + k\pi ,k \in Z} \right\}\)                                        D. \(D = R\backslash \left\{ {k\frac{\pi }{2},k \in Z} \right\}\)

Câu 4: Giá trị lớn nhất của hàm số y = 2cosx - 3

A. 2                                  B. -1                                 C. -3                                D. 1

Câu 5: Với giá trị nào của m thì phương trình \(\sin \,x - m = 1\) có nghiệm là:

A. \(0 \le m \le 1\)                   B.\(m \le 0\)                           C. \(m \ge 1\)                           D. \( - 2 \le m \le 0\)

Câu 6: Giá trị lớn nhất của hàm số: \(y = 2 - \cos x + {\cos ^2}x\)

A. \(\frac{7}{4}\)                                B. 4                                  C. 3                                  D. 2

Câu 7: Xác định m để phương trình m.cos2x – m.sin2x – sin2x + 2 = 0 có nghiệm.

A. \( - 3 \le m \le 1\)                   B.\(\left[ \begin{array}{l}
m \le  - 2\\
m \ge 0
\end{array} \right.\)                       C.\(\left[ \begin{array}{l}
m \le  - 1\\
m \ge 2
\end{array} \right.\)                       D.\( - \frac{1}{2} \le m \le \frac{3}{2}\)

Câu 8: Nghiệm của phương trình \(\sin \left( {x + {{10}^0}} \right) + 1 = 0\) là?

A.   \(x =  - {100^0} + k{360^0},k \in Z\)                                   B. \(x = {100^0} + k{180^0},k \in Z\)

C.   \(x =  - {100^0} + k{180^0},k \in Z\)                                   D. \(x =  - {100^0} + k\pi ,k \in Z\)

Câu 9: Tập xác định của hàm số \(y = \frac{1}{{\cot x - \sqrt 3 }}\) là

A. \(D = R\backslash \left\{ {\frac{\pi }{6} + k\pi ,\frac{\pi }{2} + k\pi ,k \in Z} \right\}\)                           B. \(D = R\backslash \left\{ {\frac{\pi }{6} + k\pi ,k\pi ,k \in Z} \right\}\)

C.  \(D = R\backslash \left\{ {\frac{\pi }{6} + k\pi ,k \in Z} \right\}\)                                     D. \(D = R\backslash \left\{ {\frac{\pi }{3} + k\pi ,k\pi ,k \in Z} \right\}\)

Câu 10: Tập xác định của hàm số \(y = \frac{1}{{\sin 2x}}\) là

A. \(D = R\backslash \{ k\frac{\pi }{2},k \in Z\} \)        B.    \(D = R\backslash \{ 2k\pi ,k \in Z\} \)      

C. \(D = R\backslash \{ k\pi ,k \in Z\} \)    D. \(D = \{ k\frac{\pi }{2},k \in Z\} \)

---Để xem tiếp vui lòng xem trực tuyến hoặc tải về máy---

Trên đây là phần trích dẫn đề kiểm tra 1 tiết chương 1 Đại số và giải tích lớp 11. Để xem chi tiết nội dung đề thi, quý thầy cô cùng các em học sinh có thể chọn chức năng xem trực tuyến hoặc tài về máy.

 

 

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 4_1603079338.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/de-kiem-tra/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-10-19 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-10-31 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)