YOMEDIA

Bộ đề thi HK1 môn Toán 11 năm học 2019 - 2020 có đáp án Trường THPT Dương Quảng Hàm

Tải về
 
ZUNIA12

Mời quý thầy cô cùng các em học sinh tham khảo tài liệu Bộ đề thi HK1 môn Toán 11 năm học 2019 - 2020 có đáp án của Trường THPT Dương Quảng Hàm. Đề thi gồm 2 phần trắc nghiệm và tự luận hoàn thành trong 90 phút. Hy vọng tài liệu này sẽ giúp ích cho các em trong quá trình ôn tập chuẩn bị cho kì thi sắp tới.

ADSENSE

SỞ GD&ĐT TỈNH HƯNG YÊN

TRƯỜNG THPT DƯƠNG QUẢNG HÀM

MÃ ĐỀ: 001

(Đề có 4 trang)

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I LỚP 11 – NĂM HỌC 2019 - 2020

MÔN: TOÁN

 Thời gian làm bài: 90 phút; (Đề có 34 câu)

                                                                                                                                          

PHẦN A: TRẮC NGHIỆM (6.0 điểm)

Câu 1: Tính tổng S các nghiệm của phương trình \(\left( {2\cos 2x + 5} \right)\left( {{{\sin }^2}x - {{\cos }^2}x} \right) + 3 = 0\) trong khoảng \(\left( {0;2\pi } \right)\).

    A. \(S = 5\pi .\)                            B. \(S = \frac{{7\pi }}{6}.\)                          C. \(S = 4\pi .\)                            D. \(S = \frac{{11\pi }}{6}.\) 

Câu 2:  Cho tứ diện ABCD. Gọi M, N, P, Q  là bốn điểm lần lượt lấy trên bốn cạnh AB, BC, CD, DA sao cho bốn điểm này không trùng với đỉnh của tứ diện và đồng phẳng. Khẳng định nào sau đây sai?

    A.  Ba đường thẳng MQ, PN, BD đồng quy hoặc đôi một song song.

    B.  MN cắt BD.

    C.  Ba đường thẳng MN, PQ, AC đồng quy hoặc đôi một song song.

    D.  Tứ diện ABCD có 6 cạnh .

Câu 3:  Cho hình chóp S.ABCD có tất cả các cạnh bằng a. Gọi I, J lần lượt là trọng tâm của tam giác SAD, SBC. Mặt phẳng (BIJ) cắt hình chóp theo một thiết diện. Diện tích thiết diện đó là

    A. \(\frac{{3{a^2}\sqrt {13} }}{4}.\)                         B. \(\frac{{3{a^2}\sqrt {13} }}{{16}}.\)                         C. \(\frac{{3{a^2}\sqrt {11} }}{{16}}.\)                         D. \(\frac{{3{a^2}\sqrt {11} }}{4}.\) 

Câu 4:  Cho hình thoi ABCD tâm O. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào là mệnh đề đúng?

    A.  Phép vị tự tâm O, tỷ số k = - 1 biến tam giác ABD thành tam giác CDB.

    B.  Phép tịnh tiến theo vectơ \(\overrightarrow {AD} \) biến tam giác ABD thành tam giác DCB.

    C.  Phép quay tâm O, góc \(\frac{\pi }{2}\) biến tam giác OBC thành tam giác OCD.

    D.  Phép vị tự tâm O, tỷ số k = 1 biến tam giác OBC thành tam giác ODA.

Câu 5:  Có bao nhiêu phép dời hình trong số bốn phép biến hình sau:

(I) Phép tịnh tiến.

(II) Phép đối xứng trục.

(III) Phép vị tự với tỉ số -1.

(IV) Phép quay với góc quay 900

    A. 1                                     B. 3                                     C. 2                                    D. 4 

Câu 6:  Với k và n là 2 số nguyên dương tùy ý thỏa mãn \(k \le n\), mệnh đề nào sau đây đúng?

    A. \(A_n^k = n.(n - 1)...\left( {n - k} \right).\)                B. \(A_n^k = \frac{{n!}}{{\left( {n - k} \right)!}}\)  .                C. \(A_n^k = \frac{{(n - k)!}}{{k!}}.\)                 D. \(A_n^k = \frac{{n!}}{{k!}}\)

Câu 7:  Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình bình hành. Gọi d là giao tuyến của hai mặt phẳng (SAB) và (SDC). Khẳng định nào sau đây đúng?

    A.  d qua S và song song với DC.                              B.  d qua S và song song với AC.

    C.  d qua S và song song với AD.                              D.  d qua S và song song với BC.

Câu 8:  Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho đường thẳng d' có phương trình x + y + 5 = 0 là ảnh của đường thẳng d có phương trình x + y - 1 = 0 qua phép tịnh tiến theo vectơ \(\overrightarrow v \). Tìm tọa độ vectơ \(\overrightarrow v \) có độ dài bé nhất?

    A. \(\overrightarrow v  = ( - 3;4).\)                      B. \(\overrightarrow v  = ( - 3;-3).\)                    C. \(\overrightarrow v  = ( 3;3).\)                        D. \(\overrightarrow v  = (3;4).\) 

 

{-- xem tiếp nội dung Bộ đề thi HK1 môn Toán 11 năm học 2019 - 2020 có đáp án Trường THPT Dương Quảng Hàm ở phần xem online hoặc tải về --}

Trên đây là một phần trích đoạn nội dung Bộ đề thi HK1 môn Toán 11 năm học 2019 - 2020 có đáp án Trường THPT Dương Quảng Hàm. Để xem toàn bộ nội dung và đáp án câu hỏi các em chọn chức năng xem online hoặc đăng nhập vào trang hoc247.net để tải tài liệu về máy tính. 

Hy vọng tài liệu này sẽ giúp các em trong học sinh lớp 11 ôn tập tốt và đạt thành tích cao trong bài thi sắp tới.

 

ZUNIA9

ERROR:connection to 10.20.1.101:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
ERROR:connection to 10.20.1.101:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
OFF