YOMEDIA

Bộ 3 đề thi HK1 môn Toán 8 năm 2020 có đáp án Trường THCS Quảng Phú

Tải về
 
ZUNIA12

Với mong muốn đem đến cho các em học sinh nhiều tài liệu ôn tập, HOC247 xin gửi đến Bộ 3 đề thi HK1 môn Toán 8 năm 2020 có đáp án Trường THCS Quảng Phú. Hi vọng tài liệu sẽ giúp các em học tập thật tốt.

ADSENSE

TRƯỜNG THCS QUẢNG PHÚ

ĐỀ THI HỌC KÌ I

MÔN TOÁN 8

NĂM HỌC 2020 - 2021

 

ĐỀ SỐ 1

A. TRẮC NGHIỆM (4 điểm)

Câu 1: Kết quả của phép tính  (x + y)2 – (x – y)2 là :

A. 2y2                B.  2x2                            C. 4xy                      D. 0 

Câu 2: Đa thức x2 – 6x + 9 tại x = 2 có giá trị là:

A. 0                 B. 1                             C. 4                             D. 25

Câu 3: Giá trị của x để  x ( x + 1) = 0 là:

A. x = 0                       B. x = - 1                     C. x = 0 ;  x = 1           D. x = 0 ; x = -1

Câu 4: Một hình thang có độ dài hai đáy là 3 cm và 11 cm. Độ dài đường trung bình của hình thang đó là

A. 14 cm                     B. 8 cm                        C. 7 cm                        D. Một kết quả khác.

Câu 5 : Tính 3x(x-1) = ?

A. 3x2 – 3x                  B. 3x2 – 1        C. 3x2 + 1                    D. 3x2 + 3x

Câu 6: Tam giác ABC vuông tại A, trung tuyến AM = 7cm. Độ dài đoạn thẳng BC bằng?

A. 7cm            B. 3,5cm                      C. 14cm           D. Một kết quả khác

Câu 7: Đa giác nào sau đây là đa giác đều?

A. Hình vuông               B. Hình chữ nhật                C. Hình thoi               D. Cả A, B, C đều đúng

Câu 8: Số đo mỗi góc của hình lục giác đều là:     

A. 1020                                B. 600                                    C. 720                            D. 1200

B. TỰ LUẬN (7 điểm)

Câu 1: Phân tích các đa thức sau thành nhân tử: (1 điểm)

a) x2 – 2x + xy – 2y                                       

b) 2x2 - 4xy + 2y2 - 8

Câu 2: Thực hiện phép tính: (1,5 điểm)

\(\left( {\frac{{5x + 2}}{{{x^2} - 10x}} + \frac{{5x - 2}}{{{x^2} + 10x}}} \right)\frac{{{x^2} - 100}}{{{x^2} + 4}}\)

Câu 3: (3,5điểm ) Cho  cân tại A, H là trung điểm của AB. Vẽ trung tuyến AD. Gọi E là điểm đối xứng với D qua H

a/. Chứng minh AEBD là hình chữ nhật.

b/. Tứ giác ACDE là hình bình hành.

c/. Chứng minh diện tích tứ giác AEBD bằng diện tích tam giác ABC.

d/. Tìm điều kiện của tam giác ABC để AEBD là hình vuông.

...........

---(Nội dung đầy đủ, chi tiết phần đáp án của đề thi vui lòng xem tại online hoặc đăng nhập để tải về máy)---

ĐỀ SỐ 2

Câu 1: (2.5 điểm)

 Phân tích đa thức sau thành nhân tử:

a) xy  +  xz

b) 2x3 – 2x2 + x - 1

c) x3y  + y

Câu 2:  ( 2.0 điểm ) Thực hiện phép tính:

a) ( x2 – 2xy + 2y2 ).( x + 2y )

b) ( 3x2y2 + 6x2y3 – 12xy ) : 3xy

Câu 3: ( 2.0 điểm )

a) Tìm a để đa thức x3 – 4x2 – 4x + a chia hết cho đa thức x2 + x + 1.

b) Chứng minh rằng giá trị của biểu thức sau không phụ thuộc vào giá trị của biến x; y ( với x ≠  0; y ≠ 0; x ≠ y)

\(\frac{2}{{xy}}:{\left[ {\frac{1}{x} - \frac{1}{y}} \right]^2} - \frac{{{x^2} + {y^2}}}{{{{(x - y)}^2}}}\)

Câu 4:  (3.5 điểm )

Cho hình chữ nhật ABCD có AB = 2BC. Hạ BH vuông góc với AC ( H \(\in \) AC ). Gọi M là trung điểm của BH; N là trung điểm của AH; I là trung điểm của CD.

a) Tứ giác ABMN là hình gì? Vì sao?

b) Chứng minh rằng  CM vuông góc với BN.

c) Tính  số đo góc BNI.

d) Chứng minh rằng  BH + AC > 3BC

...........

---(Nội dung đầy đủ, chi tiết phần đáp án của đề thi vui lòng xem tại online hoặc đăng nhập để tải về máy)---

ĐỀ SỐ 3

Câu 1: (2 điểm) Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:

a) 9x2(x+2) – y2(x+2)

b) x2 – 16 + 2xy + y2

Câu 2: (2 điểm) Rút gọn biểu thức:

a) (x + 3)3 - (x - 3)3

b) \(\frac{3}{{2x - 5}} + \frac{{ - 2}}{{2x + 5}} - \frac{{20}}{{4{x^2} - 25}}\)

Câu 3: (1đ) Chứng minh biểu thức  sau không phụ thuộc vào x ,y:

(2x - y)3 - 2(4x3 + 1) + 6xy(2x - y) + y3

Câu 4: (1đ) Cho  biểu thức \(A = \frac{{{x^2} - 5x + 4}}{{{x^2} - 16}}(x \ne 4,x \ne  - 4)\)

a) Rút gọn biểu thức A.

b) Tính giá trị của biểu thức A khi x = -2

.......

---(Để xem tiếp nội dung của đề thi các em vui lòng xem tại online hoặc đăng nhập để tải về máy)--- 

Trên đây là một phần nội dung tài liệu Bộ 3 đề thi HK1 môn Toán 8 năm 2020 có đáp án Trường THCS Quảng Phú. Để xem thêm nhiều tài liệu tham khảo hữu ích khác các em chọn chức năng xem online hoặc đăng nhập vào trang hoc247.net để tải tài liệu về máy tính.

Hy vọng tài liệu này sẽ giúp các em học sinh ôn tập tốt và đạt thành tích cao trong học tập.

Ngoài ra các em có thể tham khảo thêm một số tư liệu cùng chuyên mục tại đây:

​Chúc các em học tập tốt!

 

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
OFF