YOMEDIA

Bộ 2 đề thi giữa HK1 môn Địa lí 11 năm 2020 - Trường THPT Đại An

Tải về
 
ZUNIA12

Cùng Hoc247 ôn tập và kiểm tra các kiến thức đã học với nội dung Bộ 2 đề thi giữa HK1 môn Địa lí 11 năm 2020 - Trường THPT Đại An sẽ giúp các em củng cố kiến thức và kiểm tra các kỹ năng làm bài môn Địa lí 11 của mình để chuẩn bị thật tốt cho các kì thi sắp tới. Nội dung chi tiết xem tại đây!

ANYMIND360

SỞ GD & ĐT NAM ĐỊNH

TRƯỜNG THPT ĐẠI AN

  Họ và tên thí sinh………………………...

KÌ THI GIỮA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2020 - 2021

Môn thi: Địa lí 11

Thời gian làm bài: 45 phút

Mã phách……………………………………………...

ĐỀ 1

A. Phần I: Trắc nghiệm(6 điểm)

Câu 1. Những tiêu chí chủ yếu nào được dùng để phân loại nhóm nước phát triển và đang phát triển?

A. Trình độ giáo dục.                                                 B. Chủng tộc và nguồn gốc.

C. Trình độ phát triển kinh tế - xã hội.                       D. Năng lực quản lý của nhà nước.

Câu 2. Tỉ trọng của khu vực nông-lâm-ngư nghiệp trong GDP ở các nước đang phát triển cao hơn ở các nước phát triển do

A. số lao động ở khu vực nông-lâm-ngư nghiệp nhiều hơn.

B. có điều kiện tự nhiên thuận lợi để phát triển nông -lâm-ngư nghiệp.

C. sản xuất nông -lâm-ngư nghiệp được chú trọng phát triển hơn.

D. trình độ công nghiệp hoá thấp hơn.

Câu 3. Các nước đang phát triển không có đặc điểm nào sau đây?

A. GDP bình quân đầu người thấp hơn mức bình quân thế giới.

B. HDI thấp hơn mức bình quân thế giới.

C.Tuổi thọ cao hơn mức bình quân thế giới.

D. Tỉ trọng giá trị kinh tế khu vực nông – lâm – ngư nghiệp lớn.

Câu 4. Xu hướng sử dụng năng lượng gắn liền với cuộc cách mạng khoa học công nghệ hiện đại trên thế giới hiện nay là

A. phát triển điện nguyên tử.                          B. phát triển năng lượng tái tạo.

C. phát triển thủy điện .                                   C. phát triển nhiệt điện than.

Câu 5. Cho bảng số liệu sau:

Cơ cấu GDP phân theo khu vực kinh tế của các nhóm nước năm 2014 (đơn vị: %)

Nhóm nước

Khu vực kinh tế

Khu vực I

Khu vực II

Khu vực III

Phát triển

1,6

22,3

76,1

Đang phát triển

          19,8

35,2

45,0

 

Nhận xét nào sau đây là đúng với cơ cấu GDP phân theo khu vực kinh tế của các nhóm nước?

A. Nhóm nước đang phát triển có tỉ trọng II lớn nhất trong cơ cấu GDP.

B. Nhóm nước phát triển có tỉ trọng khu vực I lớn nhất trong cơ cấu GDP.

C. Nhóm nước phát triển có tỉ trọng khu vực II cao hơn nhóm nước đang phát triển.

D. Nhóm nước đang phát triển có tỉ trọng khu vực III thấp hơn nhóm nước phát triển.

Câu 6. Yếu tố có ý nghĩa quyết định đối với sản xuất hiện nay là

A. tri thức thông tin.                  B. các nguồn tài nguyên thiên nhiên.                            

C. cơ sở hạ tầng kĩ thuật.           D. quy mô nguồn nhân lực.                                          

Câu 7. Cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại diễn ra từ

A. nửa sau thế kỉ XIX.              B. đầu thế kỉ XX.                    C. giữa thế kỉ XX.         D. cuối thế kỉ XX.

Câu 8. Mặt tiêu cực của toàn cầu hoá kinh tế là

A. sự phụ thuộc ngày càng tăng giữa các nền kinh tế.

B. khoảng cách giàu nghèo ngày càng tăng.

C. ô nhiễm môi trường gia tăng.

D. sự cạn kiệt nhanh chóng các nguồn tài nguyên thiên nhiên.

Câu 9. Trong thời đại ngày nay “khoa học và công nghệ đã trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp” là vì

A. khoa học và công nghệ tạo nên các phát minh sáng chế.

B. khoa học và công nghệ đã trực tiếp tạo ra các sản phẩm.

C. khoa học và công nghệ phát triển như vũ bão.

D. phát triển khoa học và công nghệ là xu hướng chung của các nước.

Câu 10. Ô nhiễm không khí là nguyên nhân chủ yếu sinh ra

A. bão lụt.                                           B. hạn hán.       

C. sự biến đổi khí hậu.                       D. sóng thần.

---------Còn tiếp-----------

ĐỀ 2

I. TRẮC NGHIỆM( 7 điểm)

Câu 1: Tiêu chí chủ yếu dùng để phân loại nhóm nước phát triển với nhóm đang phát triển?

A. Chủng tộc và nguồn gốc.                                        B. Trình độ phát triển kinh tế xã hội.

C. Năng lực quản lý của nhà nước.                              D. Trình độ giáo dục.

Câu 2: Dân số già hóa gây ra những hạn chế:

A. thiếu lao động chân tay, dư lao động trí óc.            B. ô nhiễm môi trường.

C. kinh tế chậm phát triển.                                           D. thiếu lao động, chi phí phúc lợi xã hội tăng.

Câu 3: Tình trạng đô thị hóa tự phát ở Mĩ La Tinh là do:

A. nền công nghiệp phát triển quá nhanh.

B. dân nghèo không có ruộng kéo ra thành phố tìm việc làm.

C. năng suất nông nghiệp lạc hậu quá thấp.

D. sự xâm lược ào ạt của các nước đế quốc.

Câu 4: Những nguồn tài nguyên nào của châu Phi đang bị khai thác mạnh?

A. Khoáng sản và  rừng.                     B. Hải sản và lâm sản.

C. Hải sản và khoáng sản.                   D. Nông sản và hải sản.

Câu 5: Trong các tổ chức liên kết sau đây, tổ chức có số dân đông nhất là

A. Hiệp ước tự do thương mại Bắc Mỹ. 

B. Liên minh Châu Âu.

C. Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á.

D. Thị trường chung Nam Mỹ.

Câu 6: Phần lớn dân cư ở Tây Nam Á là tín đồ của tôn giáo nào?

A. Phật giáo.

B. Thiên chúa giáo.

C. Hồi giáo.

D. Hin du.

Câu 7: NICs là viết tắt của:

A. nước và vùng lãnh thổ công nghiệp mới.

B. nước và vùng lãnh thổ có HDI cao.

C. nước và vùng lãnh thổ kinh tế phát triển.

D. nước và vùng lãnh thổ thương mại phát triển.

Câu 8: Nền tảng của nền kinh tế tri thức là:

A. tài nguyên thiên nhiên.

B. công nghiệp nặng.

C. công nghệ cao.

D. dịch vụ và thương mại.

Câu 9: Đặc trưng của cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại là :

A. sự tham gia trực tiếp của các nhà khoa học vào quy trình sản xuất.

B. vai trò của các doanh nhân trở nên quan trọng.

C. sự xuất hiện và bùng nổ của nền công nghiệp hiện đại.

D. sự xuất hiện và phát triển nhanh chóng công nghệ cao.

Câu 10: Những tổ chức có vai trò tạo cho thị trường tài chính quốc tế mở rộng:

A. WTO, IMF.          B. IMF, WB.           C. WB, LHQ.    D. ADB, GATT.

---(Nội dung đầy đủ, chi tiết của đề thi vui lòng xem tại online hoặc đăng nhập để tải về máy)--- 

Trên đây là nội dung Bộ 2 đề thi giữa HK1 môn Địa lí 11 năm 2020 - Trường THPT Đại An, để theo dõi nhiều tài liệu tham khảo hữu ích khác vui lòng đăng nhập vào hệ thống hoc247.net chọn chức năng xem online hoặc tải về máy!

Ngoài ra các em học sinh có thể thử sức mình với hình thức thi trắc nghiệm online tại đây:

Chúc các em học tập thật tốt!   

 

ZUNIA9

ERROR:connection to 10.20.1.101:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
ERROR:connection to 10.20.1.101:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON