AMBIENT

Bài tập viết lại câu tiếng Anh lớp 6 học kì 1

Tải về

HỌC247 giới thiệu đến các em tài liệu tham khảo cho một số bài tập viết lại câu trong chương trình tiếng Anh lớp 6 học kì 1.

BÀI TẬP VIẾT LẠI CÂU TIẾNG ANH LỚP 6 HỌC KÌ 1

I. Make question

1. She lives on Nguyen Trai Street.

Where …………………………

2. He lives at 12 Le Loi Street.

Where  …………………………

3. He plays tennis well.

How  …………………………

4. Phong likes eating fish and chicken.

What  …………………………

5. He lives in Ha Noi.

Where …………………………

6. Hoang drinks milk every day.

When  …………………………

7. No, this is my school.

…………………………

8. No, that is my classroom.

…………………………

9. No, this is my teacher.

…………………………

10. No, that is my friend.

............

II. SUPPLY THE CORRECT TENSE:

That ……..my sister (be)

Her younger brother and I …….. students ( not be)

Minh …….. with his parents. (live)

What …….. she ……..?(live)

Where ……..you……..?(live)

Mai …….. ten years old.( be)

...

Trên đây là trích dẫn nội dung tài liệu về bài tập viết lại câu trong chương trình tiếng Anh lớp 6 học kì 1, để thuận tiện cho việc thực hành và ôn tập các em vui lòng đăng nhập website học247.net chọn Xem online hoặc Tải về để có được bản đầy đủ của tài liệu trên, Chúc các em thực hành hiệu quả!

 

AMBIENT
?>