ON
ADMICRO

20 Đề trắc nghiệm - tự luận ôn tập thi học kì 1 môn Toán lớp 11 có đáp án

Tải về
VIDEO_3D

20 Đề trắc nghiệm - tự luận ôn tập thi học kì 1 môn Toán lớp 11 có đáp án sau đây sẽ giúp các em hệ thống lại các dạng bài tập, chuẩn bị thật tốt cho bài thi học kì 1 sắp tới.

Chúc các em ôn tập và đạt kết quả cao!

 
 
YOMEDIA

ĐỀ 1

I.TRẮC NGHIỆM

Câu 1: Khi gọi điện thoại một khách hàng đã quên mất 2 chữ số cuối mà chỉ nhớ rằng đó là 2 chữ số khác nhau nên đành chọn ngẫu nhiên 2 số. Tìm xác suất để người đó thực hiện được cuộc gọi liên lạc ( kết quả làm tròn đến 3 chữ số sau dấu phẩy thập phân).

A.    0,111                     B.  0,001                        C.   0,01                        D.   0,011

Câu 2: Một đoàn tàu có 10 toa, 7 người vào ngẫu nhiên các toa. Có bao nhiêu cách để toa số 1 có 2 người và những người còn lại không vào toa này.

A.   635040                  B.     317520                C.    1240029               D.  2480058  

Câu 3: Hàm số nào sau đây là hàm số lẻ.

A.   \(y = {\sin ^3}x + x.\)         B.   \(y = 2\cos x + 1.\)       C. \(y = 3\cos x - 5{x^3}.\)     D. \(y = 2\cos x.\)

Câu 4: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình bình hành. Gọi I, J lần lượt là trung điểm của AB và  CD Giao tuyến của hai mp (SAB) và (SCD) là đường thẳng song song với:

A.  BI                            B. IJ                              C. BJ                             D. AD

Câu 5: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình bình hành tâm O Gọi M, N lần lượt là trung điểm của  SA và  CD. Trong các khẳng định sau, khẳng định nào sai ?

A.  MN//BC                B.  ON//SB                  C. OM//SC                  D. ON//SC

Câu 6: Cho tập \(X = \left\{ {0,1,2,3,4,5,6,7,8,9} \right\}.\) Có thể lặp được bao nhiêu số gồm 6 chữ số khác nhau lấy từ tập X mà phải có đúng 3 chữ số chẵn và 3 chữ số lẻ.

A. 84600                      B.64800                       C.    46800                   D. 86400

Câu 7: Hàm số nào sau đây là hàm số chẵn.

A.   \(y = 2\cos x + 2x.\)     B.   \(y = \sin x + 2.\)          C.   \(y = 2\cos x - 2x.\)     D. \(y = 2\cos x.\)

Câu 8: Có 2 hộp, hộp 1 đựng 8 bi trắng và 2 bi đen; hộp 2 đựng 9 bi trắng và 1 bi đen. Lấy ngẫu nhiên 2 viên bi từ hộp 1 bỏ sang hộp 2 rồi sau đó lấy ngẫu nhiên 3 bi từ hộp 2. Tìm xác suất để trong 3 bi lấy ra sau có 2 bi trắng.

A.    \(\frac{{277}}{{2475}}.\)                     B.\(\frac{{247}}{{2475}}.\)                        C.   \(\frac{{377}}{{2475}}.\)                      D.\(\frac{{772}}{{2475}}.\)

Câu 9: Cho hình chóp S.ABCD, đáy ABCD là hình bình hành tâm O, gọi M, N, P, Q lần lượt là trung điểm SA, SB, SC và SD. Chọn khẳng định sai.

A. \(NI = \left( {SBD} \right) \cap \left( {MNP} \right)\) ,với I là trung điểm MP

B. \(NI = \left( {SBD} \right) \cap \left( {MNP} \right)\) ,với I là trung điểm SD

C. \(NI = \left( {SBD} \right) \cap \left( {MNP} \right)\)  ,với I là trung điểm SB

D. \(NI = \left( {SBD} \right) \cap \left( {MNP} \right)\)  ,với I là trung điểm NQ

Câu 10: Tìm tập xác định của hàm số \(y = \frac{{\sin x}}{{\tan x}}\)

A.   \(R\backslash \left\{ {k\frac{\pi }{2}|k \in Z} \right\}.\)                                          B. \(R\backslash \left\{ 0 \right\}.\)

C.\(R\backslash \left\{ {\frac{\pi }{2}} \right\}.\)                                                           D.\(R\backslash \left\{ {\frac{\pi }{2} + k\pi |k \in Z} \right\}.\)

---------Xem đầy đủ tại xem online hoặc tải về máy----------

Trên đây là 1 phần trích dẫn của 20 đề trắc nghiệm - tự luận ôn thi học kì 1 Toán lớp 11. Để xem chi tiết vui lòng xem online hoặc tải về máy. Ngoài ra, có thể tham khảo thêm Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 11 Trường THPT Phước Thạnh năm 2017 có đáp án chi tiết

 

 

 

 

 

Tài liệu liên quan

 

YOMEDIA
1=>1