Trắc nghiệm Lịch sử 6 Bài 26 Dương Đình Nghệ chống quân xâm lược Hán (930-931)

90 phút 4 câu 0 lượt thi

Câu hỏi trắc nghiệm (4 câu):