Trắc nghiệm Công nghệ 8 Bài 39 Đèn huỳnh quang

90 phút 5 câu 8 lượt thi

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):