Trắc nghiệm Công nghệ 8 Bài 28 Thực hành Ghép nối chi tiết

90 phút 5 câu 2 lượt thi

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):