YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Quy trình tháo ổ trục nào dưới đây đúng ?

  • A. Đai ốc→ Vòng đệm →Đai ốc hãm côn →Côn →Trục
  • B. Đai ốc→ Vòng đệm →Côn →Trục →Đai ốc hãm côn
  • C. Đai ốc→Côn →Trục→ Vòng đệm →Đai ốc hãm côn 
  • D. Tất cả đều đúng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Chọn đáp án A

  Đai ốc→ Vòng đệm →Đai ốc hãm côn →Côn →Trục

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 17311

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Công nghệ

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON