AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Khi lắp côn cần chú ý điều gì ? 

  • A. Chi tiết nào tháo sau thì lắp trước.
  • B. Khi lắp, trước hết phải lắp nắp nồi vào trục rồi mới lắp côn vào trục.
  • C. Trước khi lắp bi, phải bôi mỡ vào nồi rồi mới đặt bi theo chu vi của nồi.
  • D. Đáp án A, B. C

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Chọn đáp án D

  • Chi tiết nào tháo sau thì lắp trước.

  • Khi lắp, trước hết phải lắp nắp nồi vào trục rồi mới lắp côn vào trục.

  • Trước khi lắp bi, phải bôi mỡ vào nồi rồi mới đặt bi theo chu vi của nồi.

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>