YOMEDIA
UREKA

Ôn tập các số đến 100 000


Để giúp các em học sinh lớp 4 ôn tập hiệu quả các kiến thức về các số đến 100 000, HOC247 đã biên soạn nội dung bài học Ôn tập các số đến 100 000 gửi đến các em. Nội dung bài soạn là phần hướng dẫn giải chi tiết bài tập SGK, được trình bày rõ ràng và chi tiết nhất. Hy vọng bài soạn sẽ giúp ích cho các em trong quá trình học tập.

ADSENSE
YOMEDIA
 

Tóm tắt lý thuyết

1.1. Ôn tập các số đến 100 000

Bài 1 trang 3:

a) Viết số thích hợp vào dưới mỗi vạch của tia số :

b) Viết số thích hợp vào chỗ chấm : 36 000 ; 37 000 ; ... ; ... ; ... ;  41 000 ; ... .

Hướng dẫn giải:

 • Quan sát tia số đã cho ta thấy hai vạch cạnh nhau trên tia số hơn kém nhau 10 000 đơn vị.
 • Dãy số đã cho là dãy số tròn nghìn, hai số liền nhau hơn kém nhau 1000 đơn vị.

a) 

b) 36000 ;  37000 ;  38000 ;  39000 ;  40000 ;  41000 ;  42000.

Bài 2 trang 3: Viết theo mẫu

Viết số Chục nghìn Nghìn Trăm Chục Đơn vị Đọc số
42 571 4 2 5 7 1 bốn mươi hai nghìn năm trăm bảy mươi mốt
            sáu mươi ba nghìn tám trăm năm mươi
91 907            
16 212            
            tám nghìn một trăm linh năm
  7 0 0 0 8  

Hướng dẫn giải:

 • Để đọc các số tự nhiên ta đọc từ trái sang phải, hay từ hàng cao tới hàng thấp.
 • Các chữ số từ phải sang trái lần lượt thuộc hàng đơn vị, hàng chục, hàng trăm, hàng nghìn, hàng chục nghìn, hàng trăm nghìn, ...
Viết số Chục nghìn Nghìn Trăm Chục Đơn vị Đọc số
42 571 4 2 5 7 1 bốn mươi hai nghìn năm trăm bảy mươi mốt
63 850 6 3 8 5 0 sáu mươi ba nghìn tám trăm năm mươi
91 907 9 1 9 0 7 chín mươi mốt nghìn chín trăm linh bảy
16 212 1 6 2 1 2 mười sáu nghìn hai trăm mười hai
8 105   8 1 0 5 tám nghìn một trăm linh năm
70 008 7 0 0 0 8 bảy mươi nghìn không trăm linh tám

Bài 3 trang 3:

a) Viết mỗi số sau thành tổng (theo mẫu) : 8723; 9171; 3082; 7006.

    Mẫu :         8723 = 8000 + 700 + 20 + 3

b) Viết theo mẫu :

    Mẫu :         9000 + 200 + 30 + 20 = 9232

     7000 + 300 + 50 + 1                    6000 + 200 + 3

     6000 + 200 + 30                          5000 + 2

Hướng dẫn giải:

 • Quan sát ví dụ mẫu và làm tương tự với các câu còn lại.

a) 9171 = 9000 + 100 + 70 + 1

    3082 = 3000 + 80 +2

    7006 = 7000 + 6

b) 7000 + 300 + 50 + 1 = 7351

    6000 + 200 + 3 = 6203

    6000 + 200 + 30 = 6230

    5000 + 2 = 5002

Bài 4 trang 4: Tính các chu vi các hình sau

Hướng dẫn giải:

Áp dụng quy tắc tìm chu vi :

 • Tứ giác : Cộng độ dài các cạnh.
 • Hình chữ nhật : Lấy chiều dài cộng với chiều rộng rồi nhân 2.
 • Hình vuông : Lấy độ dài cạnh nhân 4.

Bài giải

Chu vi hình tứ giác ABCD là:

                  6 + 4 + 3 + 4 = 17 (cm)

Chu vi hình chữ nhật MNPQ là:

                 (4 + 8) x 2 = 24 (cm)

Chu vi hình vuông GHIK là:

                  5 x 4 = 20 (cm)

1.2. Ôn tập các số đến 100 000 (tiếp theo)

Bài 1 trang 4: Tính nhẩm

7000 + 2000                              16000 : 2   

9000 - 3000                               8000 x 3

8000 : 2                                    11000 x 3

3000 x 2                                    49000 : 7

Hướng dẫn giải:

 • Học sinh có thể nhẩm như sau :  7 nghìn + 2 nghìn = 9 nghìn.
 • Và ghi kết quả : 7000 + 2000 = 9000
 • Nhẩm tương tự với các câu còn lại.

7000 + 2000 = 9000                              16000 : 2  = 8000        

9000 - 3000  = 6000                              8000 x 3   = 24000

8000 : 2       = 4000                              11000 x 3  = 33000

3000 x 2      = 6000                               49000 : 7  = 7000

Bài 2 trang 4: Đặt tính rồi tính

a) 4637 + 8245                            b) 5916 + 2358

   7035 - 2316                                  6471 - 518

   325 x 3                                         4162 x 4

   25968 : 3                                     18418 : 4

Hướng dẫn giải:

 • Đặt tính rồi tính theo các quy tắc đã học về cộng, trừ, nhân, chia hai số tự nhiên.

a)

\(\begin{array}{l}
\underline { + \begin{array}{*{20}{c}}
{4637}\\
{8245}
\end{array}} \\
\,\,\,12882
\end{array}\)                      \(\begin{array}{l}
\underline { - \begin{array}{*{20}{c}}
{7035}\\
{2316}
\end{array}} \\
\,\,\,\,\,4719
\end{array}\)                      \(\begin{array}{l}
\underline { \times \begin{array}{*{20}{c}}
{325}\\
{\,\,\,\,\,3}
\end{array}} \\
\,\,\,\,975
\end{array}\)                      \(\begin{array}{l}
\begin{array}{*{20}{c}}
{25968}\\
{19\,\,\,}
\end{array}\left| {\begin{array}{*{20}{c}}
3\\
\hline
{8656}
\end{array}} \right.\\
\,\,\,\,\,\,16\\
\,\,\,\,\,\,\,\,\,18\\
\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,0
\end{array}\)

b)

\(\begin{array}{l}
\underline { + \begin{array}{*{20}{c}}
{5916}\\
{2358}
\end{array}} \\
\,\,\,\,\,8274
\end{array}\)                      \(\begin{array}{l}
\underline { - \begin{array}{*{20}{c}}
{6471}\\
{\,\,\,518}
\end{array}} \\
\,\,\,\,\,5953
\end{array}\)                      \(\begin{array}{l}
\underline { \times \begin{array}{*{20}{c}}
{4162}\\
{\,\,\,\,\,\,\,\,4}
\end{array}} \\
\,16648
\end{array}\)                      \(\begin{array}{l}
\begin{array}{*{20}{c}}
{18418}\\
{24\,\,\,}
\end{array}\left| {\begin{array}{*{20}{c}}
4\\
\hline
{4604}
\end{array}} \right.\\
\,\,\,\,\,\,018\\
\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,2
\end{array}\)                   

Bài 3 trang 4: Điền dấu >, <, = vào chỗ chấm

4327 ... 3742                          28 676 ... 28 676

5870 ... 5890                           97 321 ... 97 400

65 300 .. 9530                         100 000 ... 99 999

Hướng dẫn giải:

 • Trong hai số :
  • Số nào có ít chữ số hơn thì bé hơn.
  • Số nào có nhiều chữ số hơn thì lớn hơn.
 • Nếu hai số có cùng số chữ số thì so sánh từng cặp chữ số ở cùng một hàng kể từ trái sang phải.
 • Nếu hai số có cùng số chữ số và từng cặp chữ số ở cùng một hàng đều giống nhau thì hai số đó bằng nhau.

    4327 > 3742                            28 676 = 28 676

    5870 < 5890                            97 321 < 97 400

    65 300 > 9530                         100 000 > 99 999

Bài 4 trang 4:

a) Viết các số sau theo thứ tự từ bé đến lớn:

             65 371;       75 631;      56 731;    67 351

b) Viết các số sau theo thứ tự từ lớn đến bé: 

           82 697;   62 978;    92 678;    79 862.

Hướng dẫn giải:

 • So sánh các số rồi sắp xếp các số theo thứ tự từ lớn đến bé hoặc từ bé đến lớn.

a) Ta có:  56 731 < 65 371 < 67 351 < 75 631.

Vậy các số đã cho được sắp xếp theo thứ tự từ bé đến lớn là:

             56 731 ;  65 371 ;  67 351 ; 75 631.

b) Ta có: 92 678 > 82 697 > 79 862 > 62 978.

Vậy các số đã cho được sắp xếp theo thứ tự từ lớn đến bé là :

            92 678;   82 697;   79 862;   62 978.

Bài 5 trang 5: Bác Lan ghi chép việc mua hàng theo bảng sau

Loại hàng

Giá tiền

Số lượng mua

Bát

2500 đồng 1 cái

5 cái

Đường

6400 đồng 1 kg

2 kg

Thịt

35 000 đồng 1 kg

2 kg

a) Tính tiền mua từng loại hàng.

b) Bác Lan mua tất cả hết bao nhiêu tiền ?

c) Nếu có 100 000 đồng thì sau khi mua số hàng trên bác Lan còn bao nhiêu tiền ?

Hướng dẫn giải:

 • Số tiền mua 1 loại hàng = giá tiền khi mua 1 cái (hoặc 1kg) × số lượng đã mua.
 • Số tiền bác Lan đã mua hàng = số tiền mau bát + số tiền mua đường + số tiền mua thịt.
 • Số tiền còn lại = số tiền bác Lan có − số tiền bác Lan đã mua hàng.

a) Bác Lan mua bát hết số tiền là: 

             2500 x 5 = 12500 (đồng)

Bác Lan mua đường hết số tiền là:

            6400 x 2 = 12800 (đồng)

Bác Lan mua thịt hết số tiền là:

            35 000 x 2 = 70 000 (đồng)

b) Bác Lan mua tất cả hết số tiền là:

           12 500 + 12 800 + 70 000 = 95 300 (đồng) 

c) Bác Lan còn lại số tiền là:

           100 000 - 95 300 = 4700 (đồng)

1.3. Ôn tập các số đến 100 000 (tiếp theo)

Bài 1 trang 5: Tính nhẩm

a) 6000 + 2000 - 4000                 

   90000 - (70000 - 20000)                 

   90000 - 70000 - 20000              

   12000 : 6                           

b) 21000 x 3

    9000 - 4000 x 2

    (9000 - 4000) x 2

    8000 - 6000 : 3

Hướng dẫn giải:

 • Có thể tính nhẩm như sau :

6 nghìn + 2 nghìn - 4 nghìn = 8 nghìn - 4 nghìn = 4 nghìn

 • Và ghi như sau :

6000 + 2000 - 4000 = 8000 - 4000 = 4000

 • Tính nhẩm tương tự như trên với các câu còn lại.

a) 6000 + 2000 - 4000

Có thể tính nhẩm như sau :

6 nghìn + 2 nghìn - 4 nghìn = 8 nghìn - 4 nghìn = 4 nghìn

Và ghi như sau :

6000 + 2000 - 4000 = 8000 - 4000 = 4000

Nhẩm tương tự như trên ta có :

90000 - (70000 - 20000) = 90000 - 50000 = 40000

90000 - 70000 - 20000 = 20000 - 20000 = 0

12000 : 6 = 2000

b) 21000 x 3

Có thể nhẩm : 21 nghìn  x 3 = 63 nghìn

Và gh i: 21000 x 3 = 63000

Nhẩm tương tự như trên ta có :

9000 - 4000 x 2 = 9000 - 8000 = 1000

(9000 - 4000) x 2 = 5000 x 2 = 10000

8000 - 6000 : 3 = 8000 - 2000 = 6000

Bài 2 trang 5: Đặt tính rồi tính

a) 6083 + 2378                              b) 56346 + 2854

   28763 - 23359                                 43000 - 21308

    2570 x 5                                         13065 x 4

    40075 : 7                                        65040 : 5

Hướng dẫn giải:

 • Đặt tính rồi tính theo các quy tắc đã học về cộng, trừ, nhân, chia hai số tự nhiên.

a)

\(\begin{array}{l}
\underline { + \begin{array}{*{20}{c}}
{6083}\\
{2378}
\end{array}} \\
\,\,\,\,\,8461
\end{array}\)                          \(\begin{array}{l}
\underline { - \begin{array}{*{20}{c}}
{28763}\\
{23359}
\end{array}} \\
\,\,\,\,\,\,\,\,5404
\end{array}\)                          \(\begin{array}{l}
\underline { \times \begin{array}{*{20}{c}}
{2570}\\
{\,\,\,\,\,\,\,\,5}
\end{array}} \\
\,\,12850
\end{array}\)                          \(\begin{array}{l}
\begin{array}{*{20}{c}}
{40075}\\
{\,50\,\,\,}
\end{array}\left| {\begin{array}{*{20}{c}}
7\\
\hline
{5725}
\end{array}} \right.\\
\,\,\,\,\,\,17\\
\,\,\,\,\,\,\,\,\,35\\
\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,0
\end{array}\)

b)

\(\begin{array}{l}
\underline { + \begin{array}{*{20}{c}}
{56346}\\
{\,\,\,\,2854}
\end{array}} \\
\,\,\,\,59200
\end{array}\)                          \(\begin{array}{l}
\underline { - \begin{array}{*{20}{c}}
{43000}\\
{21308}
\end{array}} \\
\,\,\,\,\,21692
\end{array}\)                          \(\begin{array}{l}
\underline { \times \begin{array}{*{20}{c}}
{13065}\\
{\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,4}
\end{array}} \\
\,\,\,\,52260
\end{array}\)                          \(\begin{array}{l}
\begin{array}{*{20}{c}}
{65040}\\
{\,15\,\,\,\,\,\,\,\,\,}
\end{array}\left| {\begin{array}{*{20}{c}}
5\\
\hline
{13008}
\end{array}} \right.\\
\,\,\,0040\\
\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,0\\
\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,0
\end{array}\)

Bài 3 trang 5: Tính giá trị biểu thức

a) 3257 + 4659 - 1300;                b) 6000 - 1300 x 2;

c) (70850 - 50230) x 3;                d) 9000 + 1000 : 2.

Hướng dẫn giải:

 • Biểu thức chỉ có phép tính cộng và trừ thì ta tính lần lượt từ trái sang phải.
 • Biểu thức có dấu ngoặc thì ta tính trong ngoặc trước, ngoài ngoặc sau.
 • Biểu thức có các phép tính cộng, trừ, nhân, chia thì ta thực hiện các phép tính nhân, chia trước, thực hiện các phép cộng, trừ sau.

a) 3257 + 4659 - 1300 = 7916 - 1300 = 6616

b) 6000 - 1300 x 2 = 6000 - 2600 = 3400

c) (70850 - 50230) x 3 = 20620 x 3 = 61860

d) 9000 + 1000 : 2 = 9000 + 500 = 9500

Bài 4 trang 5: Tìm x

a) x + 875 = 9936                         b) x ×× 2 = 4826

    x - 725 = 8259                              x : 3 = 1532

Hướng dẫn giải:

Áp dụng các quy tắc :

 • Muốn tìm số hạng chưa biết ta lấy tổng trừ đi số hạng đã biết.
 • Muốn tìm số bị trừ ta lấy hiệu cộng với số trừ.
 • Muốn tìm thừa số chưa biết ta lấy tích chia cho thừa số đã biết,
 • Muốn tìm số bị chia ta lấy thương nhân với số chia.

a) x + 875 = 9936                  x - 725 = 8259

    x = 9936 - 875                  x = 8259 + 725

    x = 9061                            x = 8984 

b) x ×× 2 = 4826                     x : 3 = 1532

    x = 4826 : 2                        x = 1532 x 3

    x = 2413                             x = 4596

Bài 5 trang 5: Một nhà máy sản xuất trong 4 ngày được 680 chiếc ti vi. Hỏi trong 7 ngày nhà máy đó sản xuất được bao nhiêu chiếc tivi, biết số ti vi sản xuất mỗi ngày là như nhau?

Hướng dẫn giải:

 • Tính số chiếc ti vi sản xuất được trong 1 ngày ta lấy số chiếc ti vi sản xuất được trong 4 ngày chia cho 4.
 • Tính số chiếc ti vi sản xuất được trong 7 ngày ta lấy chiếc ti vi sản xuất được trong 1 ngày nhân với 7.

Bài giải

Trong 1 ngày nhà máy đó sản xuất được số chiếc ti vi là:

                   680 : 4 = 170 (chiếc)

Trong 7 ngày nhà máy đó sản xuất được số chiếc ti vi là:

                   170 x 7 = 1190 (chiếc)

                                  Đáp số: 1190 chiếc .

Hỏi đáp Ôn tập các số đến 100 000

Nếu có thắc mắc cần giải đáp các em có thể để lại câu hỏi trong phần Hỏi đáp, cộng đồng Toán HỌC247 sẽ sớm trả lời cho các em. 

NONE
ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON