YOMEDIA
NONE

Tiền Việt Nam


Để giúp các em ôn tập và chuẩn bị tốt bài Tiền Việt Nam Học 247 mời các em tham khảo bài học dưới đây. Chúc các em có một tiết học thật hay và thật vui khi đến lớp!

ADSENSE
YOMEDIA
 

Tóm tắt lý thuyết

1.1. Kiến thức cần nhớ

1.2. Giải bài tập Sách giáo khoa

Bài 1: Trong mỗi chú lợn có bao nhiêu tiền ?

Hướng dẫn giải:

 • Tính tổng giá trị các đồng xu có trong mỗi con lợn.

a) Chú lợn a có 6200 đồng.

b) Chú lợn b có 8400 đồng.

c) Chú lợn c có 4000 đồng.

Bài 2: Phải lấy các tờ giấy bạc nào để được số tiền bên phải ?

Hướng dẫn giải:

 • Cộng giá trị các tờ giấy bạc ở mỗi ô bên trái sao cho tổng đó bằng số tiền bên phải.

a) Phải lấy hai tờ giấy bạc loại 1000 đồng để được 2000 đồng.

b) Phải lấy hai tờ giấy bạc loại 5000 đồng để được 10 000 đồng.

c) Phải lấy năm tờ giấy bạc loại 2000 đồng để được 10 000 đồng.

d) Phải lấy hai tờ giấy bạc loại 2000 đồng và một tờ giấy bạc loại 1000 đồng để được 5000 đồng.

    Hoặc lấy một tờ giấy bạc loại 2000 đồng và ba tờ giấy bạc loại 1000 đồng để được 5000 đồng.

Bài 3: Xem tranh rồi trả lời các câu hỏi sau

a) Trong các đồ vật trên, đồ vật nào có giá trị tiền ít nhất? đồ vật nào có giá tiền nhiều nhất?

b) Mua một quả bóng và một bút chì thì hết bao nhiêu tiền?

c) Giá tiền một lọ hoa nhiều hơn giá tiền một cái lược là bao nhiêu?

Hướng dẫn giải:

 • So sánh giá tiền của các đồ vật.
 • Lấy giá tiền của một quả bóng cộng với giá tiền của một chiếc bút chì.
 • Lấy giá tiền của một lọ hoa trừ đi giá tiền của một cái lược.

a) Vật có giá tiền ít nhất là quả bóng bay.

    Vật có giá tiền nhiều nhất là lọ hoa.

b) Mua một quả bóng và một bút chì thì hết số tiền là:

             1000+1500 = 2500 (đồng)

c) Giá tiền một lọ hoa nhiều hơn giá tiền một cái lược số tiền là:

           8700–4000 = 4700 (đồng).

Bài tập minh họa

Bài 1: Chiếc ví nào có nhiều tiền nhất ?

Hướng dẫn giải:

 • Tính tổng số tiền có trong mỗi ví.
 • So sánh rồi trả lời ví nào có số tiền cao nhất.

Chiếc ví a có 6300 đồng, chiếc ví b có 3600 đồng

Chiếc ví c có 10 000 đồng, chiếc ví d có 9700 đồng

Ta có: 3600 đồng < 6300 đồng < 9700 đồng < 10 000 đồng

Vậy chiếc ví c có nhiều tiền nhất.

Bài 2: Phải lấy ra các tờ giấy bạc nào để được số tiền ở bên phải ?

Hướng dẫn giải:

 • Lấy các tờ tiền, tính tổng rồi điều chỉnh thêm hoặc bớt các tờ giấy bạc để được kết quả bằng số tiền bên phải.

a) Phải lấy ra một tờ 2000 đồng, một tờ 1000 đồng, một tờ 500 đồng và một tờ 100 đồng để được 3600 đồng.

  Hoặc: Lấy ba tờ 1000 đồng, một tờ 500 đồng và một tờ 100 đồng để được 3600 đồng

b) Phải lấy ra một tờ 5000 đồng, một tờ 2000 đồng  và một tờ 500 đồng để được 7500 đồng

  Hoặc: một tờ 5000 đồng, một tờ 2000 đồng; hai tờ 200 đồng và một tờ 100 đồng để được 7500 đồng.

c) Lấy một tờ 2000 đồng, một tờ 1000 đồng và một tờ 100 đồng để được 3100 đồng

   Hoặc : Một tờ 2000 đồng, hai tờ 500 đồng và một tờ 100 đồng để được 3100 đồng

Bài 3: Xem tranh rồi trả lời các câu hỏi sau

a) Mai có 3000 đồng, Mai có vừa đủ tiền để mua được một đồ vật nào ?

b) Nam có 7000 đồng. Nam có vừa đủ tiền để mua được những đồ vật nào ?

Hướng dẫn giải:

 • Tìm đồ vật có giá tiền bằng số tiền Mai đang có.
 • Tính tổng giá tiền của các đồ vật bằng số tiền Nam đang có rồi trả lời câu hỏi.

a) Mai có 3000 đồng, Mai có vừa đủ tiền để mua một cái kẹo

b) Nam có 7000 đồng. Nam có vừa đủ tiền để mua 1 hộp sáp màu và 1 cái thước kẻ hoặc mua 1 cái bút máy và 1 cái kéo

Bài 4: Mẹ mua một hộp sữa hết 6700 đồng và một gói kẹo hết 2300 đồng. Mẹ đưa cho cô bán hàng 10 000 đồng. Hỏi cô bán hàng phải trả lại bao nhiêu tiền ?

Hướng dẫn giải:

 • Tìm số tiền mẹ đã tiêu bằng tổng giá tiền của một hộp sữa và một gói kẹo.
 • Tìm số tiền cô bán hàng phải trả lại bằng cách lấy 10 000 đồng trừ đi số tiền mẹ đã tiêu.

Bài giải

Mẹ mua hộp sữa và gói kẹo hết số tiền là:

6700 + 2300 = 9000 (đồng)

Cô bán hàng phải trả lại số tiền là:

10 000 – 9000 = 1000 (đồng)

Đáp số: 1000 đồng.

Hỏi đáp về Tiền Việt Nam

Nếu có thắc mắc cần giải đáp các em có thể để lại câu hỏi trong phần Hỏi đáp, cộng đồng Toán HỌC247 sẽ sớm trả lời cho các em. 

NONE
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF