YOMEDIA
ZUNIA12

Toán 2 Bài 3: Thừa số, tích - Chân trời sáng tạo


Sau đây mời các em học sinh lớp 2 cùng tìm hiểu về bài Thừa số - Tích. Bài giảng dưới đây đã được Học 247 biên soạn khái quát lý thuyết cần nhớ, đồng thời có các bài tập được tổng hợp đầy đủ các dạng toán liên quan giúp các em dễ dàng nắm được kiến thức trọng tâm của bài.

ADSENSE
YOMEDIA
 

Tóm tắt lý thuyết

1.1. Kiến thức cần nhớ

Có tất cả bao nhiêu bạn?

3            x       4           =    12

Thừa số        Thừa số        Tích

3x4 cũng gọi là tích

1.2. Các dạng toán

Dạng 1: Gọi tên các thành phần trong phép nhân.

Trong phép nhân, các thành phần được gọi là thừa số và kết quả được gọi là tích.

Mỗi bạn đội mũ màu gì?

Mỗi bạn đội mũ màu gì?

Dạng 2: Viết phép nhân và tính giá trị

Từ phép nhân cho trước, em chuyển về tổng của nhiều số hạng để nhẩm và tìm giá trị của tích.

Thừa số  3 2 6
Thừa số 10 9 4
Tích 30 18 24

Bài tập minh họa

Bài 1: Thực hiện phép tính: 4 x 4 =?

Hướng dẫn giải

4 x 4 = 4 + 4 + 4 + 4 = 16

Bài 2: Viết các tích dưới dạng tổng các số hạng bằng nhau rồi tính?

a) 5 x 2 

2 x 5 

b) 3 x 4

4 x 3

Hướng dẫn giải

a) 5 x 2 = 5 + 5 = 10, vậy 5 x 2 = 10.

2 x 5 = 2 + 2 + 2 + 2 + 2 = 10, vậy 2 x 5 = 10

b) 3 x 4 = 3 + 3 + 3 + 3 = 12, vậy 3 x 4 = 12

4 x 3 = 4 + 4 + 4 =12, vậy 4 x 3 = 12.

Bài 3: Viết phép nhân (theo mẫu), biết:

b) Các thừa số là 4 và 3, tích là 12

c) Các thừa số là 10 và 2, tích là 20

d) Các thừa số là 5 và 4, tích là 20

Hướng dẫn giải

a) 4 x 3 = 12

b) 10 x 2 = 20

c) 5 x 4 = 20

Luyện tập

Qua nội dung bài học trên, giúp các em học sinh:

  • Biết tên gọi về thành phần và kết quả của phép nhân.
  • Cách tìm kết quả của phép nhân.
  • Có thể tự đọc các kiến thức và tự làm các ví dụ minh họa để nâng cao các kỹ năng giải Toán lớp 2 của mình thêm hiệu quả
ZUNIA9
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF