YOMEDIA
ZUNIA12

Toán 2 Bài 2: Các số từ 101 đến 110 - Chân trời sáng tạo


 Các số từ 101 đến 110 được viết như thế nào? Đọc ra sao? Để giúp các em có thể giải dạng bài này một cách nhanh chóng HOC247 xin giới thiệu đến các em nội dung bài học dưới đây.

ADSENSE
YOMEDIA
 

Tóm tắt lý thuyết

1.1. Lý thuyết cần nhớ

- Thứ tự các số từ 101 đến 110

- Cách đọc và viết các số đó; so sánh giá trị các số

+ 101: Một trăm linh một

+ 102: Một trăm linh hai

+ 103: Một trăm linh ba

+ ........

+ 109: Một trăm linh chín

+ 110: Một trăm mười

1.2. Các dạng bài tập

Dạng 1: Đọc và viết số

- Đọc số theo thứ tự các hàng từ trái sang phải: Số có ba chữ số mà chữ số hàng chục bằng 0 thì ta đọc hàng chục là “linh”.

- Từ cách đọc số em viết các chữ số tương ứng với các hàng rồi viết được số.

Dạng 2: So sánh các số tròn chục

- Số có ít chữ số hơn thì có giá trị bé hơn.

- Số có số chữ số giống nhau thì so sánh các hàng từ trái sang phải.

Dạng 3: Thứ tự các số từ 101 đến 110.

- Ghi nhớ thứ tự các số trong phạm vi từ 101 đến 110 là: 101; 102; 103; 104; 105; 106; 107; 108; 109; 110

Bài tập minh họa

Câu 1: Đọc và viết số 104

Hướng dẫn giải

- Số 104 bao gồm: 1 trăm 0 chục 1 đơn vị

- Đọc số: Một trăm linh bốn

Câu 2: Điền dấu >; <; = vào chỗ chấm:

107.....106

Hướng dẫn giải

Hai số đã cho đều là số có ba chữ số và chữ số hàng trăm, hàng chục giống nhau.

Chữ số hàng đơn vị có 7 > 6 nên 107 > 106

Dấu cần điền vào chỗ chấm là “ > ”

Câu 3: Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

101; 102; .....; 104

Hướng dẫn giải

Ta có: 101; 102; 103; 104

Số cần điền vào chỗ chấm là 103.

Luyện tập

Qua nội dung bài học trên, giúp các em học sinh:

  • Hệ thống lại kiến thức đã học một cách dễ dàng hơn
  • Nhận biết và vận dụng vào làm bài tập
  • Có thể tự đọc các kiến thức và tự làm các ví dụ minh họa để nâng cao các kỹ năng giải Toán lớp 2 của mình thêm hiệu quả
ZUNIA9
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF