ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Số x0 được gọi là nghiệm của phương trình A(x) = B(x) khi 

  • A. A(x0) < B(x0)
  • B. A(x0) > B(x0)
  • C. A(x0) = - B(x0)
  • D. A(x0) = B(x0)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Gía trị x0 thìa mãn A(x0) = B(x0) được gọi là nghiệm của phương trình A(x) = B(x)

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 50847

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON