ON
ADMICRO

Hỏi đáp về Phương trình bậc nhất một ẩn và cách giải - Đại số 8

Nếu các em có gặp khó khăn nào về bài Toán 8 Bài 2 Phương trình bậc nhất một ẩn và cách giảicác em vui lòng đặt câu hỏi để được giải đáp. Các em có thể đặt câu hỏi ở trong phần bài tập SGK, bài tập nâng cao, cộng đồng Toán HOC247 sẽ sớm giải đáp cho các em.

VDO.AI

Danh sách hỏi đáp (593 câu):

 • thuy linh Cách đây 2 năm

  Tìm x : 

  a) x(x - 4 ) - ( x^2 - 8 ) = 0

  03/05/2019 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 •  
   
  Bo bo Cách đây 2 năm

  Tìm x biết |2x - 5| = 5 - 2x

  03/05/2019 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Hoa Hong Cách đây 2 năm

  Tìm x bt:

  a) x3+5x24x20=0

  03/05/2019 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Trần Phương Khanh Cách đây 2 năm

  Tìm x : 

  a) x(x - 4 ) - ( x^2 - 8 ) = 0

  03/05/2019 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Thùy Trang Cách đây 2 năm

  Tìm x : 

  a) x(x - 4 ) - ( x^2 - 8 ) = 0

  b) ( 3x + 2 )( x - 1 ) - 3( x + 1 )( x - 2 ) = 4

  c) x( x + 5 )( x - 5 ) - ( x + 2 )( x^2 - 2x + 4 ) = 17

  03/05/2019 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Đặng Ngọc Trâm Cách đây 2 năm

  tìm x 

  a) \(x^3+5x^2-4x-20=0\)

  03/05/2019 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Đào Lê Hương Quỳnh Cách đây 2 năm

  Tìm x :

  \(\left(x+1\right).\left(x^2-4\right)=0\)

  03/05/2019 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Thanh Trà Cách đây 2 năm

  Tìm x :

  5x(x-1)=x-1

  3x2-48x=0

  x3+x2-4x=4

                                    CÁC BẠN GIÚP MÌNH VỚI NHÉhaha

   

  03/05/2019 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Mai Thuy Cách đây 2 năm

  Tìm x :

  a) x ( x - 1 ) - x^2 + 2x = 5

  b) 4x ( 3x + 2 ) - 6x ( 2x + 5 ) + 21 ( x - 1 ) = 0

  c) 2x( x + 1) - x^2 ( x + 2 ) + x^3 - x + 4 = 0

  03/05/2019 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Anh Nguyễn Cách đây 2 năm

  Tìm x : 

  a) 8( x - 2 ) - 2( 3x - 4 ) = 2

  b) x( x - 1 ) - \(\)+ 2x = 5

  03/05/2019 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Lan Ha Cách đây 3 năm

  Cac bạn cho minh hoi bai nay nhé

  Đề : với giá trị nào của x thi hai biểu thức sau đây có giá trị bằng nhau?

   

  \(\frac{{7x}}{8} - 5\left( {x - 9} \right)\,\) và \(\frac{{20x + 1,5}}{6}\)

  25/07/2018 |    2 Trả lời

  Theo dõi (0)
  2
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Vân Cách đây 3 năm

   Tìm giá trị của k để phương trình :

  \(3\left( {k + 2x} \right)\left( {x + 2} \right) - 2\left( {2x + 1} \right) = 18\) có nghiem x =1

  24/07/2018 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • thanh duy Cách đây 3 năm

   Chứng minh  các phương trinh sau vô nghiệm

  \(\begin{array}{l} a)\,{x^2} + 5x + 10 = {x^2} + 5x - 11\\ b)\,2{x^2}\, - 6x + 7 = 0 \end{array}\)

  25/07/2018 |    2 Trả lời

  Theo dõi (0)
  2
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nhật Hào Cách đây 4 năm

  Cho tam giác ABC, đường cao AH = 12cm, HB = 5cm, HC = 9cm

  a)Tính chu vi tam giác ABC

  b)Gọi I là hình chiếu của H lên AB, K là hình chiếu của H lên AC. C/m: AB.AI = AC.AK,tam giác AIK đồng dạng tam giác ACB

  c)IC cắt BK tại O. C/m: tam giác BOC đồng dạng tam giác IOK

  d)C/m: BC.IK + BI.KC = BK.CI

   

  09/04/2018 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Dương Thị Thu Ngọc Cách đây 4 năm

  Tính nhanh giá trị biểu thức:B=(154-1)(154+1)-38.58

  23/12/2017 |    6 Trả lời

  Theo dõi (1)
  6
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • phan thị thanh vy Cách đây 4 năm

  CMR: x^2+4y^2+z^2-2x+4y-6z+14>0 với mọi giá trị x,y,z 

   

  07/11/2017 |    3 Trả lời

  Theo dõi (0)
  3
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • phan vo dai duong Cách đây 4 năm

  (5x2-18x3+21x2):3x2

  05/11/2017 |    3 Trả lời

  Theo dõi (0)
  3
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Suong dem Cách đây 4 năm

  Hôm nay siêng đột xuất, mình lấy sách tham khảo ra làm, thấy bài này lạ lạ nên làm thử và ..... tắt ngay bài đầu tiên :v

  Chắc cái gì bất thường thường có biến :v Nói chứ bạn nào biết làm bài này thì chỉ mình với nhé !

  Đề : Tìm m để phương trình sau nhận x=2 là nghiệm

  2x+m=16

  09/09/2017 |    2 Trả lời

  Theo dõi (0)
  2
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy

 

 

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_bg] => 
      [banner_picture] => 809_1633914298.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://kids.hoc247.vn/ma-tk-vip/?utm_source=hoc247net&utm_medium=PopUp&utm_campaign=Hoc247Net
      [banner_startdate] => 2021-09-01 00:00:00
      [banner_enddate] => 2021-10-31 23:59:59
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)