ADMICRO
VIDEO

Bài tập 4 trang 2 VBT Toán 2 tập 2

Bài tập 4 trang 2 VBT Toán 2 tập 2

Viết mỗi số thành tổng của nhiều số hạng khác 1 và bằng nhau (theo mẫu):

Mẫu: 10 = 2 + 2 + 2 + 2 + 2 ; 10 = 5 + 5

20 = ………………………20 = ………………………

20 = ……………………… 

20 = ……………………… 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

20 = 4 + 4 + 4 + 4 + 4

20 = 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2

20 = 5 + 5 + 5 + 5

20 = 10 + 10

-- Mod Toán 2 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 4 trang 2 VBT Toán 2 tập 2 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

Chưa có câu hỏi nào. Em hãy trở thành người đầu tiên đặt câu hỏi.

ADMICRO

 

YOMEDIA
OFF