YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 1 trang 2 VBT Toán 2 tập 2

Bài tập 1 trang 2 VBT Toán 2 tập 2

Ghi kết quả tính

8 + 2 + 6 =.....

8 + 7 + 3 + 2 = .....

4 + 7 + 3 =.....

5 + 5 + 5 + 5 = .....

ANYMIND360

Hướng dẫn giải chi tiết

8 + 2 + 6 = 16 

8 + 7 + 3 + 2 = 20

4 + 7 + 3 = 14

5 + 5 + 5 + 5 = 20

-- Mod Toán 2 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1 trang 2 VBT Toán 2 tập 2 HAY thì click chia sẻ 

Chưa có câu hỏi nào. Em hãy trở thành người đầu tiên đặt câu hỏi.

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON