YOMEDIA
NONE

Bài tập 3 trang 4 VBT Toán 2 tập 2

Bài tập 3 trang 4 VBT Toán 2 tập 2

Viết phép nhân (theo mẫu), biết :

a) Các thừa số là 8 và 2, tích là 16:

Mẫu: 8 × 2=16

hoặc 2 × 8=16

b) Các thừa số là 2 và 9, tích là 18: ……

c) Các thừa số là 6 và 4, tích là 24: ……

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

b) 2 × 9 = 18 hoặc 9 × 2=18

c) 6 × 4 = 24 hoặc 4 × 6=24

-- Mod Toán 2 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3 trang 4 VBT Toán 2 tập 2 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

Chưa có câu hỏi nào. Em hãy trở thành người đầu tiên đặt câu hỏi.

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF