ADMICRO
VIDEO

Bài tập 2 trang 4 VBT Toán 2 tập 2

Bài tập 2 trang 4 VBT Toán 2 tập 2

Chuyển các tích thành tổng các số hạng bằng nhau rồi tính (theo mẫu) :

Mẫu: 6 × 3 = 6 + 6 + 6 = 18; vậy 6 × 3 = 18.

a) 9 × 2 = ...

    2 × 9 = ...

b) 3 × 5 = ...

    5 × 3 = ...

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

a) 9 × 2 = 9 + 9=18; vậy 9 × 2 = 18

    2 × 9 = 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 = 18; vậy 2 × 9 = 18

b) 3 × 5 = 3 + 3 + 3 + 3 + 3 = 15; vậy 3 × 5 = 15

    5 × 3 = 5 + 5 + 5 = 15; vậy 5 × 3 = 15

-- Mod Toán 2 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2 trang 4 VBT Toán 2 tập 2 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

Chưa có câu hỏi nào. Em hãy trở thành người đầu tiên đặt câu hỏi.

ADMICRO

 

YOMEDIA
OFF