YOMEDIA
UREKA

Bài tập 3 trang 7 VBT Toán 1 tập 2

Giải bài 3 trang 7 VBT Toán 1 tập 2

Viết (theo mẫu):

Mẫu: Số liền sau của 10 là 11.

Số liền trước của 11 là 10.

Số liền sau của 12 là …..

Số liền trước của 13 là …..

Số liền sau của 15 là …..

Số liền trước của 16 là …..

Số liền sau của 19 là …..

Số liền trước của 20 là …..

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Số liền sau của 12 là 13

Số liền trước của 13 là 12

Số liền sau của 15 là 16

Số liền trước của 16 là 15

Số liền sau của 19 là 20

Số liền trước của 20 là 19

-- Mod Toán 1 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3 trang 7 VBT Toán 1 tập 2 HAY thì click chia sẻ 

Chưa có câu hỏi nào. Em hãy trở thành người đầu tiên đặt câu hỏi.

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF